Kalusugan

Paksa Sumasagot Mga Panonood Aktibidad
0 359 Hunyo 2, 2020
7 603 Setyembre 12, 2021
2 309 Setyembre 13, 2021
1 131 Setyembre 15, 2021
2 176 Setyembre 15, 2021
0 36 Setyembre 19, 2021
3 5979 August 25, 2021
0 72 Setyembre 17, 2021
8 746 Setyembre 17, 2021
0 91 Setyembre 16, 2021
0 81 Setyembre 14, 2021
1 331 Setyembre 12, 2021
2 206 Setyembre 11, 2021
2 592 Setyembre 10, 2021
0 888 Disyembre 16, 2020
2 227 Setyembre 9, 2021
7 7775 Setyembre 4, 2021
0 146 Setyembre 4, 2021
0 185 Setyembre 3, 2021
3 439 August 25, 2021
0 154 August 30, 2021
2 1931 August 14, 2021
0 111 Setyembre 2, 2021
4 595 August 31, 2021
0 86 Setyembre 1, 2021
5 1547 August 31, 2021
1 184 August 27, 2021
0 181 August 27, 2021
12 12256 August 30, 2021
1 1911 August 29, 2021