Mga Alituntunin sa Pamamaraan ng Control (CTG) ,

Ang Mga Alituntunin ng Control Technique (CTG) ay nangangahulugang,

Ang Mga Alituntunin ng Control Technique (CTG) ay nangangahulugang, Isang hanay ng mga dokumento sa Environmental Protection Agency (EPA) na binuo upang matulungan ang mga estado na matukoy ang naaangkop na teknolohiya ng kontrol (RACT) para sa pangunahing mga mapagkukunan ng pabagu-bago ng isipong mga organikong compound (VOC). Ay

Mga Literal na Kahulugan ng Mga Alituntunin sa Diskarte sa Pagkontrol (CTG)

Kontrolin:

Mga Kahulugan ng Pagkontrol:
 1. Isaisip ito kapag nag-eksperimento (isang kakaibang kadahilanan na maaaring makaapekto sa mga resulta).

 2. Ginagamit ang mga pangkat o indibidwal bilang mga sanggunian upang suriin ang mga resulta ng isang survey o eksperimento.

 3. Isang miyembro ng lihim na samahan ng serbisyo na personal na namamahala sa mga aktibidad ng paniniktik.

 4. Isang superior card na pumipigil sa kalaban mula sa pagpili ng isang partikular na suit.

Mga Pangungusap sa Pagkontrol
 1. Itakda upang pamunuan ang diskarte sa marketing ng kumpanya

 2. Walang pagtatangkang ginawa upang makontrol ang pagbabagong ito.

 3. Walang pagkakaiba sa pagitan ng mga pasyente ng cancer at kontrol

 4. Ang kanyang KGB ay mananatiling kontrol habang ipinapaliwanag ang kanyang bagong mga detalye sa trabaho

Mga Kasingkahulugan ng Pagkontrol

patnubayan, pangasiwaan, soberanya, paghari, utos, kapangyarihan, pamamahala sa, hurisdiksyon, patnubay, pangasiwaan, maging sa kontrol ng, pangingibabaw, pangingibabaw, pinuno, kataas-taasang kapangyarihan, pamumuno, patakbuhin, pangasiwaan, direkta, hegemonyo, pagkataas ng kapangyarihan, mayroon awtoridad sa, pag-ugnay, pamahalaan, pag-master

Pamamaraan:

Mga Kahulugan ng Diskarte:
 1. Paano ginaganap ang isang naibigay na gawain, lalo na ang pagpapatupad o pagpapatupad ng isang kilos ng sining o agham.

Mga Pangungusap ng Diskarte
 1. Ang mga bagong diskarte sa pag-opera ay nangangahulugang mas maikli ang pananatili sa ospital

Mga Alituntunin:

Mga Kahulugan ng Mga Alituntunin:
 1. Mga prinsipyo, prinsipyo o pangkalahatang payo.

Mga Pangungusap ng Mga Patnubay
 1. Nag-publish ang samahan ng mga alituntunin para sa mga taong nagtatrabaho sa mga bilanggo

Mga kasingkahulugan ng Mga Alituntunin

direksyon, payo, tagubilin, rekomendasyon, mungkahi