Tagapangasiwa,

Kahulugan ng Administrator:

 1. Isang taong responsable sa pagpapatakbo ng isang negosyo, samahan, atbp.

 2. Ang isang administrator ay tinukoy din bilang isang tagapagpatupad. Gayunpaman, sa pagsasalita ng ayon sa batas, ang isang tagapangasiwa ay hinirang ng isang korte kapag ang nagpapasiya ay hindi pinangalanan ang isang tagapagpatupad sa kanilang kalooban o kung ang isang nagngangalang tagapagpatupad ay tumanggi o hindi kayang kunin ang mga responsibilidad. Hindi mapipilit ng korte ang isang pinangalanang tagapagpatupad upang gampanan ang kanilang mga tungkulin.

 3. Indibidwal na hinirang ng isang korte upang pamahalaan o paalisin ang mga usapin ng isang hindi matatagalan na kumpanya. Ang pormang pambabae ay administratrix. Tingnan din ang order ng administrasyon.

 4. Indibidwal na hinirang ng isang korte upang i-wind up (sa pamamagitan ng pamamahagi sa lahat ng naghahabol) ang ari-arian ng isang namatay na tao sa mga kaso kung saan (1) walang kalooban, (2) walang tagapagpatupad na pinangalanan sa kalooban, o (3) ang pinangalanang tagapagpatupad ay hindi o ayaw kumilos.

 5. Ang isang tagapangasiwa ay isang indibidwal na hinirang ng korte na humahawak sa lahat ng natitirang mga bagay sa pananalapi para sa isang decedent sa panahon ng probate. Ang isang decedent ay isang taong namatay. Inaayos ng tagapangasiwa ang lahat ng mga piraso ng ari-arian ng decedent at pagkatapos ayusin ang natitirang utang, gastos at iba pang mga obligasyon. Ipinamamahagi din nila ang lahat ng natitirang mga assets ayon sa kalooban ng decedent, o kung walang kalooban (isang sitwasyon na tinatawag na bitacy), ayon sa mga batas sa pagkakasunod-sunod ng isang partikular na estado.

Mga kasingkahulugan ng Administrator

Tagapamahala, Direktor, Managing director, Ehekutibo, Punong ehekutibo, Controller, Tagapangulo, Tagapangulo, Tagapangulo, Tagapangulo, Pinuno, Boss, Pinuno, Punong-guro, Opisyal, Pinuno, Gobernador, Punong Ministro, Pangulo, Tagapangasiwa, Tagapangasiwa, Pinagmamay-ari, Proprietor, Akademikong dekano , Pangangasiwa, Ahente, Chancellor, Konduktor, Dean, Dekan ng mga kalalakihan, Dekan ng mga kababaihan, Deputy, Directeur, Director, Exec, Gobernador, Headmaster, Headmistress, Impresario, Intendant, Manager, Master, Officer, Opisyal, President, Principal, Producer , Provost, Rector, Responsable person, Supercargo, Vice-chancellor

Paano magagamit ang Administrator sa isang pangungusap?

 1. Ang mga estado ay may iba't ibang pamantayan na nakabalangkas sa kanilang mga probate code para sa pagpili ng mga administrator.
 2. Mananagot ang isang tagapangasiwa sa pag-areglo ng lahat ng mga usapin sa pananalapi – kasama na ang hindi pa nababayarang utang, gastos, at iba pang mga obligasyon – na nauugnay sa estate ng isang decedent.
 3. Ang isang tagapangasiwa ay isang indibidwal na hinirang ng korte na responsable para sa pagpapatupad ng ari-arian ng isang decedent.
 4. Sinabi niya na ang mga tagapangasiwa ng institusyon ay responsable sa pagtiyak sa paglisan at iba pang mga hakbang sa kaligtasan.
 5. Ang korte ay humirang ng isang tagapangasiwa upang matulungan ang pamilya ng milyunaryong pag-uri-uriin ang kanyang ari-arian sapagkat namatay siyang bata at walang kalooban.
 6. Nakipag-ugnay kaagad sa administrator dahil sila ang pinakamahusay na pakikipag-ugnay sa pagitan ng bangko at ng mga abugado na paralegal na humahawak sa kaso.
 7. Maaaring kailanganin nating mag-sign up ang pamilya para sa plano sa paaralan. Makipag-ugnay sa pinuno ng administrador para sa impormasyon ng pamilya.

Kahulugan ng Administrator at Kahulugan ng Administrator

Tagapangasiwa ,

Mga Kahulugan ng Administrator:

 1. Ang administrador ay maaaring tukuyin bilang, Isang tao o samahan na hinirang na kumilos bilang isang tagapangalaga sa paglusaw ng isang estado.

 2. Tumutukoy ang Administrator sa Mga Organisasyong nagsisilbing mga tagapamahala ng third party upang hawakan ang mga paghahabol sa seguro o gumawa ng mga kaayusan para sa mga samahan, tulad ng mga subscription, serbisyo sa customer, at iba pa.

 3. (1) Sino ang nagmamalasakit sa mana ng isang taong namatay? (2) Isang Presiding Officer ng Hukuman.

Mga kahulugan ng Administrator

 1. Isang taong responsable sa pagpapatakbo ng isang negosyo, samahan, atbp.

Mga pangungusap ng Administrator

 1. Ang manedyer ng pasilidad ay responsable para sa paglikas at iba pang mga hakbang sa seguridad, aniya.

Mga kasingkahulugan ng Administrator

pinuno, gobernador, tao sa itaas, alkalde, kumander, upuan, pinuno, konsul, opisyal, ehekutibo, tagapag-ayos, tagapamahala, exec, ministro, tagapangulo, inspektor, hukom, tagapamahala, premier, ambasador, front office, prez, awtoridad, prodyuser, superbisor, tagapamahala