Pananalakay,

Kahulugan ng Pagsalakay:

  1. Nakakahamak, marahas, malupit, o nakakapinsalang pag-uugali. Maaaring maipakita ang pananalakay sa mga pisikal na aksyon, tulad ng pisikal na karahasan sa iba, o sa isang mas emosyonal na paraan, tulad ng malupit na salita o hindi mabuting pag-uugali. Ang pananalakay ay maaaring buuin sa isang indibidwal sa paglipas ng panahon, dahil sa galit, stress, o anumang mga negatibong pangyayari. Ang mga gawa ng pananalakay minsan ay nakadirekta sa bagay o indibidwal na lumikha ng negatibong sitwasyon (umaatake sa isang taong nananakot sa iyo), ngunit maaari ding idirekta sa isang inosenteng indibidwal (na nagsasabi ng isang bagay na masama sa iyong asawa pagkatapos ng isang masamang araw sa trabaho).

Mga kasingkahulugan ng pagsalakay

Adventuresomeness, Adventurousness, Aggravated assault, Aggressiveness, Ambitiousness, Amphibious attack, Antagonism, Armed assault, Assailing, Assailment, As assault, Attack, Banzai attack, Bellicism, Bellicosity, Belligerence, Belligerency, Blitz, Blitzkrieg, Breakthrough, Charge, Chauvinism, Combativenism Pakikipagtalo, Counterattack, Counteroffensive, coup de main, Crippling attack, Patay sa, Pag-uusong, Pagkalipat, Pag-atake ng Diversionary, Drive, Dynamism, Encroachment, Enterprise, Enterprisingness, Ferocity, Fierceness, Fight, Flank attack, Force, Forcefulness, Frontal attack , Pag-atake sa gas, Get-up-and-get, Get-up-and-go, Getup, Go, Go-ahead, Go-get, Go-to-itiveness, Guming, Head-on attack, Hostility, Hustle, Incursion , Infiltration, Initiative, Inroad, Invasion, Irruption, Jingoism, Lightning, Lightning War, Martialism, Mass atake, Megadeath, Militancy, Militarism, Mugging, Offense, Offensive, Onset, Attacks, Overkill, Panzer warfare, Pugnenessness, Pugnacity, Push , Kakayahan, Pushiness, Pushingness, Quarrelsomeness, Raid, Run laban, Run at, Rush, Saber rattling, Sally, Shock tactics, Sortie, Spirit, Spunk, Strike, Truculence, Kawalan ng Pagkakaibigan, Kawalang-Kapayapaan, Hindi Pinaghimok na pag-atake, Up-and-pagdatingness, Venturesomeness , Venturousness, Warmongering, Warpath

Kahulugan ng Pagsalakay at Kahulugan ng Pagsalakay