Tinatayang,

Kahulugan ng Tinatayang:

  1. Ginagamit ito upang ipahiwatig na ang isang bagay ay malapit, ngunit hindi tiyak, wasto o halos tama.

  2. Sa pangkalahatan, ito ay napaka-tumpak. Sa matematika, ang mga pagtatantya ay hindi haka-haka o pagkakamali, ngunit tumpak hangga't maaari sa loob ng mga limitasyon. Tingnan din ang tungkol sa

Mga kasingkahulugan ng Humigit-kumulang

Epektibo, Pangkalahatan, Sa balanse, Halos buong, Malapit, Bilugan, Malaki, Sa kapitbahayan ng, Sa lugar ng, Lahat sa lahat, Sa pangkalahatan, Marami, Magbigay o kumuha ng iilan, Binaba, Mas marami o mas kaunti, Sa paligid ng, Plus ou moins, Magbigay o kumuha, Sabihin, Pangunahin, Mahusay na pagsasalita, Sa kabuuan, Para sa mga praktikal na layunin, O doon, Praktikal, Tungkol sa, Karamihan, Circa, Kalapit, sa pangunahing, Ilan, Karaniwan, Halos, Ni at malaki, Tinatayang, O doon, May isang bagay tulad ng, Halos, Halos, Tungkol, Tungkol sa, Sa rehiyon ng, Bilugan, Mas marami o mas kaunti, O kaya, Paikot, Pangunahin, Magaspang, Malapit sa, Lahat ngunit, Mahalaga, Ng pagkakasunud-sunod ng, Paikot, Sa mga bilog na numero, Malapit, Malapit, Paikot, Magaspang, Sa mga bilog na numero, Papalapit

Paano magagamit ang Tinatayang sa isang pangungusap?

  1. Mga dalawang oras na paglalakbay.

Kahulugan ng Humigit-kumulang at Tinatayang Kahulugan