Nakakalason sa tubig,

Kahulugan ng lason na lason sa tubig:

  1. Masamang epekto sa populasyon ng dagat na nagreresulta mula sa pagkakalantad sa isang nakakalason na sangkap.

Kahulugan ng lason na lason sa tubig at Kahulugan ng lason sa tubig