Ang Bactrim ay maaaring gamitin para sa mga impeksyon sa ngipin dahil kadalasan ay sanhi ito ng bakterya na maaaring humantong sa pagtambak ng pus sa iyong mga ngipin at kalaunan ay kumalat sa mga karatig lugar. Ang mga impeksyong ito ay maaaring humantong sa matalim na sakit ng kabog , pamamaga, pagkasensitibo, at labis na kakulangan sa ginhawa sa iyong bibig .

Pagkuha ng Bactrim

 • Ipapakita ng iyong reseta kung gaano karaming beses bawat araw dapat mong panatilihin ang pag-inom ng Bactrim. Sundin ang kurso na ito nang eksakto tulad ng inireseta ng iyong doktor.
 • Maaaring kunin ang Bactrim na mayroon o walang anumang pagkain.
 • Palaging uminom ng hindi bababa sa 6-8 ounces ng tubig kapag kumukuha ng iyong Bactrim dosis.
 • Panatilihing malinis ang iyong bibig. Banlaw nang madalas sa tubig.
 • Dalhin ang Bactrim para sa buong inilaan na tagal na inireseta ng iyong manggagamot o dentista, kahit na mas maganda ang pakiramdam mo bago maubusan ang gamot.

Mga Tip

Ang mga abscesses ng ngipin ay lubos na masakit at potensyal na mapanganib kung hindi ginagamot.

Mga babala

Itigil ang pagkuha ng Bactrim at makipag-ugnay kaagad sa iyong doktor o emergency room kung sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng malubhang, reaksiyong alerdyi .

Pinakamahusay na Antibiotic para sa Mga Impeksyon sa Ngipin

Lahat ng magagamit na antibiotics ay hindi ginawang pantay sa proporsyon; sa gayon ang iyong dentista ay magkakaroon ng awtonomiya upang magreseta ng isa na makakasira sa bakterya na sanhi ng impeksyon sa ngipin.

Ngunit anong mga antibiotics ang ginagamit para sa mga impeksyon sa ngipin?

Ang uri ng antibiotic na kailangan mo ay nakasalalay sa uri ng bakterya na sanhi ng impeksyon sa ngipin. Pipiliin ng iyong dentista ang pinakamabisang gamot na makakatulong sa iyong matanggal ang iyong impeksyon sa loob ng pinakamaikling panahon na posible.

Mayroong ilang mga klase ng antibiotics na maaaring inireseta sa iyo ng iyong dentista, kabilang ang:

Penicillin Antibiotics para sa Mga Impeksyon sa Ngipin Ang mga antibiotic na uri ng penicillin ay kadalasang ginagamit para sa mga impeksyon sa ngipin. Nagsasama sila pareho ng amoxicillin at penicillin .

Gayunpaman, maraming mga tao ang alerdye sa mga gamot na ito . Sa gayon kailangan mo munang talakayin sa iyong dentista tungkol sa anumang mga reaksyong alerhiya na mayroon ka sa iyong nakaraang mga gamot. Matutulungan nito ang iyong dentista na pumili ng ibang antibiotic na gagana para sa iyo nang walang anumang epekto.

Ang Metronidazole Ang Metronidazole ay karaniwang ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa ngipin at mabawasan ang sakit na kasama nito. Gayunpaman, dapat mong palaging iwasan ang lahat ng mga produktong naglalaman ng alkohol kapag gumagamit ng antibiotic na ito.

Paano gamitin ang Bactrim DS

Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, tulad ng itinuro ng iyong doktor, na may isang buong basong tubig (8 ounces / 240 milliliters). Kung ang sakit sa tiyan ay lumitaw, dalhin ito sa pagkain o gatas. Uminom ng sapat na mga likido habang kinukuha ang gamot na ito upang mabawasan ang malamang na hindi peligro na mabuo ang mga bato sa bato, maliban kung ang iba ay idirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa nangyayari sa paggamot .

Para sa pinakamahusay na mabisang resulta, kunin ang antibiotic na ito sa pantay na spasyo ng oras. Upang matulungan kang matandaan, uminom ng gamot na ito nang sabay (mga) araw-araw.

Patuloy na uminom ng gamot na ito hanggang sa matapos ang buong iniresetang gamot, kahit na ang mga sintomas ay ganap na nawala pagkalipas ng ilang araw. Ang pagtigil nito nang masyadong maaga ay maaaring ipaalam sa bakterya na patuloy na lumaki at dumami, na maaaring magresulta sa paglala ng impeksyon.

Sabihin sa iyong doktor kung ang iyong kondisyon ay nagpatuloy o lumala pa.

Ano ang isang Dental Abscess at Aling Mga Antibiotics na Nagtatrato ng Tooth Abscess?

Ang abscess ng ngipin ay isang term na ginamit upang tumukoy sa pile-up ng nana sa iyong bibig, na karaniwang sanhi ng impeksyon sa bakterya.

Ang ganitong uri ng impeksyon ay hindi maaaring mawala sa sarili nitong maliban kung maayos itong gamutin gamit ang mga antibiotics na inireseta ng isang sertipikadong dentista .

Mayroong dalawang uri ng abscess ng ngipin, partikular ang Periapical abscess (nangyayari sa dulo ng iyong ngipin) at periodontal abscess (nagaganap sa gum).

Ang unang pag-sign ng isang abscess ng ngipin ay isang seryoso at matalim na sakit ng kabog .

Ngunit aling mga antibiotics para sa abscess ng ngipin ang epektibo?

Karaniwang ginagamit ang mga inirekumendang antibiotics upang gamutin ang mga abscesses ng ngipin. Bukod dito, hindi katulad ng iba pang mga impeksyon sa ngipin , ang mga antibiotics na sila mismo ay ganap na hindi makagamot ng isang abscess o impeksyon sa ngipin.

Karaniwan, ang isang abscess ay dapat buksan at maubos ng isang dentista para ito ay gumaling at mabilis na gumaling. Ginagamit lamang ang mga antibiotics upang mabawasan ang mga sintomas ng mga abscesses ng ngipin.

Pinakamahusay na Over-the-Counter Antibiotics para sa Tooth Abscess

Kadalasan, ang mga impeksyon sa ngipin ay maaaring magdulot ng matalim na sakit sa gabi kapag hindi mo agad mabisita ang iyong dentista.

Sa mga ganitong kaso, ang pagkuha ng mga over-the-counter na antibiotics ay makakatulong upang maiwasan ang impeksyon na maabot ang iba pang mga bahagi ng iyong bibig. Ang ilang mga over-the-counter na mga nagpapagaan ng sakit tulad ng ibuprofen o acetaminophen ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng sakit bago ang iyong susunod na appointment ng dentista.

Narito ang ilan sa mga pinaka-karaniwang ginagamit na antibiotics para sa impeksyon sa ngipin sa mga counter na magagamit sa iyong mga lokal na tindahan ng parmasyutiko .

Ang Fluorides Fluoride ay karaniwang magagamit na over-the-counter na uri ng toothpaste, na makakatulong upang maiwasan ang pagkabulok ng ngipin. Maaari kang bumili ng naturang toothpaste kahit na walang reseta ng doktor at tulong upang mapanatili ang impeksyong ngipin.

Ang mga antiseptiko ay karaniwang ibinebenta bilang mga over-the-counter na hugasan ng bibig o paghuhugas ng bibig, na tumutulong upang mabawasan ang gingivitis at sirain ang mga bakterya na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng ngipin.

Gaano Karaming Antibiotic ang Dapat Mong Dalhin at Tagal upang gamutin ang mga Impeksyon sa Ngipin?

Bagaman ang mga sintomas ng impeksyon sa ngipin ay maaaring magsimulang matapos matapos ang pag-inom ng ilang iniresetang dosis ng antibiotics, inirekumenda ng mga dentista na kumuha ka ng buong dosis upang maikulong ang impeksyon mula sa paglakas o pagbabalik anumang oras sa hinaharap.

Nakasalalay sa klase ng mga antibiotics na inireseta, kailangan mong uminom ng dosis hanggang apat na beses bawat araw. Kung ang impeksyon ng iyong ngipin ay nangangailangan ng antibiotics kailangan mong panatilihin ang paggamit nito sa loob ng isang linggo maliban kung pinayuhan ng iyong dentista.

Ngunit kapag gumamit ka ng antibiotics madalas o hindi tama, ang impeksiyon-nagiging sanhi ng bakterya na bumuo ng ilang mga pagtutol, kaya rendering mga ito mas lumalaban.

Mga Epekto sa Gilid

Pagduduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, at pagtatae ay maaaring mangyari. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor.

Tandaan na ang iyong doktor ang nagturo ng gamot na ito sapagkat hinusgahan niya na ang benepisyo sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng anumang mga epekto. Karamihan sa mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang malubhang epekto.

Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon kang anumang mga seryosong epekto, pagbabago ng kaisipan o kondisyon, kabilang ang kahinaan ng kalamnan, mga palatandaan ng mga problema sa bato (tulad ng pagbabago sa dami o kulay ng ihi o dugo sa ihi), matinding pag-aantok, mga palatandaan ng mababang asukal sa dugo (tulad ng biglaang pag-alog, pagpapawis, mabilis na tibok ng puso, pagkagutom, malabong paningin, pagkahilo, o pangingilig mga kamay o paa).

Humingi kaagad ng tulong medikal kung mayroon kang anumang malubhang epekto na kabilang ang patuloy na sakit ng ulo , mga seizure, paninigas ng leeg, mabagal o hindi regular na tibok ng puso.

Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng mapanganib (posibleng nakamamatay) na mga reaksiyong alerdyi at iba pang mga epekto tulad ng isang malubhang pagbabalat na pantal sa balat (tulad ng Stevens-Johnson syndrome), mga karamdaman sa dugo (tulad ng agranulositosis, aplastic anemia), pinsala sa baga o pinsala sa atay. Kung nakakita ka ng alinman sa mga sumusunod, kumuha kaagad ng tulong medikal: pantal sa balat o paltos, pangangati o pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), tuluy-tuloy na namamagang lalamunan o lagnat, bago o lumalala na pamamaga ng lymph node, pamumutla, kasukasuan ng sakit o pananakit, paulit-ulit na pag-ubo, problema sa paghinga, madaling pagdurugo o pasa, naninilaw na mga mata o balat, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagkapagod , maitim na ihi.

Ang gamot na ito ay maaaring bihirang maging sanhi ng isang malubhang kondisyon sa bituka dahil sa isang bakterya na nagngangalang C. difficile. Ang kondisyong ito ay maaaring mangyari sa panahon ng paggamot o linggo hanggang buwan matapos ang paggamot. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka: pagtatae na hindi tumitigil, sakit sa tiyan o tiyan o cramping, dugo o uhog sa iyong dumi.

Kung mayroon kang mga sintomas na ito huwag gumamit ng mga produktong opioid at kontra-pagtatae sapagkat maaari silang gumawa ng mga sintomas kahit na matindi.

Ang paggamit ng gamot na ito para sa pinalawig na panahon o paulit-ulit na panahon ay maaaring magresulta sa bagong impeksyon sa lebadura o oral thrush. Makipag-ugnay sa iyong doktor kung napansin mo ang isang pagbabago sa paglabas ng ari, mga puting patch sa iyong bibig o anumang iba pang mga bagong sintomas.

Pag-iingat

Bago magpatuloy sa pag-inom ng mga iniresetang gamot, sulfamethoxazole na may trimethoprim, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdye sa mga gamot na sulfa o trimethoprim; o kung mayroon kang anumang iba pang uri ng mga alerdyi . Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong parmasyutiko para sa pagkuha ng karagdagang impormasyon.

Bago kumuha ng gamot na ito , sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong nakaraang kasaysayan ng medikal, lalo na sa sakit sa atay, sakit sa bato, maraming mga karamdaman sa dugo (tulad ng porphyria, anemia dahil sa kakulangan ng bitamina folate) kasaysayan ng ilang mga karamdaman sa dugo na dulot ng mga trimethoprim o sulfa na gamot, kakulangan sa bitamina (folate o folic acid), matinding alerdyi, hika, nabawasan ang pagpapaandar ng utak ng buto (pagpigil ng utak ng buto), isang partikular na metabolic disorder (kakulangan ng G6PD), underactive thyroid , mineral imbalances (tulad ng mababang antas ng sodium o mataas na antas ng potassium sa dugo).

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng mga bakuna ng live na bakterya (tulad ng bakuna sa typhoid) na maging epektibo din. Walang anumang mga pagbabakuna o pagbabakuna habang ginagamit ang gamot na ito hanggang sa sabihin sa iyo ng iyong doktor.

Bago mag- opera, sabihin sa iyong dentista o doktor ang tungkol sa lahat ng mga produktong kinukuha mo (kabilang ang mga de-resetang gamot, produktong herbal at hindi gamot na inireseta).

Ang gamot na ito ay maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw. Limitahan ang iyong oras sa araw. Iwasan ang mga tanning booth at sunlamp. Gumamit ng sunscreen nang walang paglaktaw at magsuot ng damit na pang-proteksiyon sa labas ng bahay . Humingi kaagad ng tulong medikal kung nasunog ka o may mga paltos sa balat o anumang pamumula.

Kung mayroon kang diabetes ang produktong ito ay maaaring makaapekto sa iyong asukal sa dugo. Suriin ang mga antas ng asukal sa dugo araw-araw ayon sa nakadirekta at ibahagi ang mga resulta sa iyong doktor. Sabihin agad sa iyong doktor kung mayroon kang mga sintomas ng mababang asukal sa dugo. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na itakda ang iyong diyeta, gamot sa diyabetis, o programa sa pag- eehersisyo .

Ang mga matatanda o may edad na matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga epekto ng gamot na ito lalo na ang mga reaksyon sa balat, karamdaman sa dugo, madaling pagdurugo o pasa, at isang mataas na antas ng potasa sa dugo.

Pakikipag-ugnayan

Ang mga pakikipag-ugnayan sa droga ay maaaring magbago kung paano gumagana ang iyong mga gamot o dagdagan ang iyong panganib para sa mga seryosong epekto. Itago ang isang tala ng lahat ng mga produktong ginagamit mo (kasama ang lahat ng mga inireresetang / hindi reseta na gamot at mga produktong erbal) at ibahagi ito sa iyong doktor at parmasyutiko bago ang paggamot. Huwag simulan, itigil, o baguhin ang dosis ng anumang mga gamot nang walang direksyon ng iyong doktor.

Ang ilang mga produkto na maaaring makipag-ugnay sa gamot na ito ay kinabibilangan ng: "mga payat ng dugo" (tulad ng warfarin), methotrexate, dofetilide, methenamine.

Ang produktong ito ay maaaring maalis sa ilang mga pagsubok sa laboratoryo , posibleng humantong sa maling resulta ng pagsubok. Tiyaking alam ng mga tauhan ng laboratoryo at lahat ng iyong mga doktor na gumagamit ka ng ilang produkto.

Mga sanhi ng impeksyon sa ngipin at bibig

Nangongolekta ang iyong butas sa bibig ng isang malaking hanay ng mga microbes, impeksyon , at mga organismo. Ang ilan sa kanila ay may isang maliit na lugar doon na bumubuo sa klasikong halaman ng iyong bibig. Ang mga ito ay sa pamamagitan ng at malaki hindi nakapipinsala sa maliit na halaga. Bukod dito, ang isang gawain sa pagkain na mataas sa asukal ay bumubuo ng mga kundisyon kung saan maaaring lumaki ang kinakaing unti-unting paghahatid ng mga mikroskopiko na organismo. Ang kinakaing unti-unting pagkasira ng takip ng ngipin at humahantong sa mga pagkabaluktot sa ngipin.

Isinasara ng mga mikroorganismo ang iyong linya ng gilagid sa isang maayos na sala-sala na tinatawag na plaka. Nangongolekta, tumitibay, at inililipat ng plaka ang haba ng iyong ngipin kung sakaling hindi ito maaalis nang regular sa pamamagitan ng pagsisipilyo at pag-flossing. Maaari itong mag-trigger ng iyong gilagid at maging sanhi ng kondisyong kilala bilang sakit sa gilagid.

Ang pinalawak na problema ay nagsisimulang humugot sa iyong mga gilagid mula sa iyong mga ngipin. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay gumagawa ng mga bulsa kung saan ang pagtatapos ay maaaring sa huli ay makakolekta. Ito ay karagdagang binuo yugto ng sakit sa gilagid, na tinatawag na periodontitis.

Mayroong maraming mga elemento na nagdaragdag sa sakit na gum at periodontitis, kabilang ang:

 • naninigarilyo
 • mahinang mga hilig sa brushing
 • madalas na paghuhukay sa mga mapagkukunan ng inumin at inumin
 • diabetes
 • ang paggamit ng mga gamot na nagpapabawas sa sukat ng dumura sa bibig
 • kasaysayan ng pamilya, o mga katangian ng namamana
 • ilang mga kontaminasyon, tulad ng HIV o AIDS
 • mga pagbabago sa hormonal sa mga kababaihan
 • acid reflux, o hindi pagkatunaw ng pagkain
 • madalas na pagluwa, dahil sa kinakaing unti-unti

Mga Paggamot sa Ngipin

Ang pagsisipilyo ng ngipin: Ang pang- araw-araw na pagsisipilyo ng ngipin ay aalisin ang plaka at nakakatulong na maiwasan ang mga lukab.

Mga flossing ngipin: Ang paggamit ng floss o isang naaprubahang dental gum cleaner ay naglilinis ng mga ngipin sa ibaba ng linya ng gum kung saan hindi maabot ang pagsisipilyo.

Nagbanlaw na ngipin: Anglaw sa pang-araw-araw na gamit ang isang antiseptic na panghugas ng gamot ay sumisira sa bakterya na nagdudulot ng masamang hininga at sakit sa gilagid.

Paglilinis ng mga ngipin: Ang paglilinis ng ngipin o pag-scale ng ngipin tuwing anim na buwan ay maaaring makatulong na maiwasan ang sakit sa ngipin at gilagid.

Pagpupuno ng ngipin: Ang pagbabarena ng mga may sakit na bahagi ng ngipin at pag-empake ng puwang na iyon na may isang pagpuno ng mineral ay maaaring maiwasan ang isang lukab na mapahamak ang ngipin.

Root canal: Ang malalim na sapal ng ngipin ay na-drill na nalinis, at pagkatapos ay pinunan. Ang isang ugat ng ugat ay ginagawa nang una kapag ang pinsala sa ngipin ay nakaapekto sa malalim na sapal.

Pagkuha ng ngipin: Kung ang isang ngipin ay napinsala upang maayos sa isang pagpuno o root canal maaari itong alisin. Ang mga ngipin ng karunungan ay madalas na nakuha upang maiwasan ang pag-aalis ng iba pang mga ngipin.

Mga Brace: Isang artipisyal na aparato o system na naglalagay ng mga ngipin sa ilalim ng pag-igting sa loob ng mahabang oras. Sa paglaon, ang mga brace ay maaaring makatulong sa mga baluktot na ngipin upang muling maituro.

Bantay sa bibig: Ang isang plastik na tagapagbigay ng bibig ay maaaring magbigay ng proteksyon mula sa paggiling at pinsala ng ngipin sa panahon ng anumang isport.

Mga sealant ng ngipin: Ang isang plastic sealant na inilapat sa mga ngipin ay maaaring makatulong sa pag-block ng bakterya mula sa pagtatago sa mga liko sa mga ibabaw ng ngipin. Ang mga Sealant ay maaaring makatulong na maiwasan ang mga lukab.

Pagpaputi ng ngipin : Ang over-the-counter at propesyonal na paggamot sa kemikal ay maaaring magpapaputi ng ngipin sa isang mas maliwanag na puting kulay . Ang pagiging sensitibo ng ngipin ay ang pinakakaraniwang nakikita na epekto nito.

Paano gamutin ang sakit ng ngipin sa bahay

Cold compress o ice pack

Ang isang malamig na siksik o isang ice pack ay maaaring makatulong sa napadali ang sakit ng ngipin , lalo na kung ang sakit ng ngipin ay sanhi ng anumang pinsala o namamagang gilagid.

Maaaring subukang hawakan ng isang tao ang ice pack o isang bag ng mga nakapirming gisantes halimbawa laban sa panlabas na bahagi ng pisngi sa itaas ng masakit na ngipin sa loob ng ilang minuto sa isang tiyak na oras.

Ang aplikasyon ng isang malamig na paggamot ay pinipiga ang mga daluyan ng dugo, pinapabagal ang daloy ng dugo sa apektadong bahagi. Ang pantulong na ito ay manhid ng sakit at mabawasan ang pamamaga o pamamaga .

Paghugas ng tubig sa asin

Hugasan ang bibig ng mga pantulong na tubig sa asin upang paluwagin ang mga labi na tumungo sa mga lukab o sa pagitan ng mga ngipin. Maaari rin nitong bawasan ang pamamaga na nagpapalakas ng paggaling, at mapagaan ang anumang uri ng namamagang lalamunan.

Ang isang banlawan ng tubig-alat ay maaaring gawin sa pamamagitan ng paglusaw ng isang kutsarita ng asin sa isang basong mainit na tubig at pag-swish sa paligid ng bibig ng halos 40 segundo bago dumura. Ang prosesong ito ay maaaring ulitin nang madalas hangga't kinakailangan o kinakailangan.

Mga pangpawala ng sakit

Ang gamot na over-the-counter tulad ng acetaminophen at ibuprofen ay maaaring magbigay ng pansamantalang lunas sa sakit para sa sakit ng ngipin.

Ang aspirin ay hindi dapat ibigay sa mga batang wala pang 16 taong gulang.

Bawang

Ang bawang ay malawakang ginamit para sa mga hangarin sa kalusugan sa buong kasaysayan. Naglalaman ito ng isang compound na pinangalanang allicin na tumutukoy sa mga malalakas na katangian ng antibacterial .

Ang isang sariwang sibuyas ng bawang ay dapat munang durugin at pagkatapos ay ihalo sa isang maliit na asin , at ang halo ay inilapat sa apektadong ngipin.

Peppermint tea

Tulad ng mga sibuyas, ang peppermint ay may mga numbing katangian na maaaring mapagaan ang sakit ng ngipin. Ang Menthol, na nagbibigay sa peppermint ng minty lasa at amoy nito , ay kilala rin bilang antibacterial.

Ang isang kutsarita ng pinatuyong dahon ng peppermint ay maaaring ilagay sa isang tasa ng kumukulong mainit na tubig at steeped sa loob ng 20 minuto. Matapos pahintulutan ang cool, maaari itong swished sa paligid ng bibig pagkatapos ay dumura o lunukin sa loob.

Ang isang bahagyang maligamgam, basang tsaa na bag ay maaari ding magamit at hawakan laban sa ngipin ng maraming minuto hanggang sa mawala ang sakit.

Ang ilang patak ng langis ng peppermint sa isang cotton ball ay maaari ding mailagay laban sa apektadong ngipin bilang isang mabisang pansamantalang lunas.

Aloe Vera

Ang Aloe vera gel, na maaaring mayroon sa loob ng mga makatas na dahon ng halaman, ay matagal nang ginagamit upang pagalingin ang pagkasunog at maliliit na hiwa. Ang ilang mga tao ngayon ay gumagamit ng gel upang paginhawahin at linisin ang mga gilagid.

Ipinakita ng mga pag-aaral na ang aloe vera ay may likas na katangian ng antibacterial at maaaring pumatay ng mga mikrobyo na sanhi ng pagkabulok ng ngipin.

Ang gel ay dapat na ilapat sa masakit na lugar ng bibig at dahan-dahang masahe sa bibig.

Banlawan ang hydrogen peroxide

Anglaw sa isang solusyon na hydrogen peroxide ay isang matagumpay na antibacterial na panghugas ng bibig , lalo na kung ang sakit sa ngipin ay sanhi ng isang impeksyon.

Nakakalason ang hydrogen peroxide kung napalunok nang labis na pag-iingat ay dapat gawin habang banlaw.

Dapat itong ihalo sa pantay na proporsyon ng 3 porsyentong hydrogen peroxide at tubig at lumusok sa bibig ng halos 40 segundo. Pagkatapos iluwa ito, ang bibig ay dapat na banlaw ng ilang oras na may simpleng tubig.

Ang isang hydrogen peroxide rinse ay hindi dapat lunukin, at ang lunas na ito ay hindi inirerekomenda para sa mga bata.

Mga Clove

Ang mga cloves ay isang pampalasa na katutubong sa Maluku Islands sa Indonesia. Naglalaman ang mga ito ng eugenol isang kemikal na tambalan na gumaganap bilang isang natural na pampamanhid .

Ang mga cloves ay mayroon ding mga katangian ng anti-namumula at antibacterial, na makakatulong sa paglaban sa mga impeksyon sa ngipin at gilagid.

Ang isang tao ay maaaring magbabad ng isang maliit na cotton ball na may langis ng clove at ilapat ito sa lugar na apektado ng masakit na ngipin.

Maaari ring magamit ang pinatuyong buong sibol. Dahan-dahang ngumunguya ang isang buong sibuyas upang pakawalan ang langis nito at hawakan laban sa apektadong ngipin hanggang sa 20 minuto.

Mga Pagsubok ng Ngipin

Ang mga pelikulang X-ray ng ngipin: Ang mga imahe ng X-ray ng ngipin ay maaaring makakita ng mga lukab sa ibaba ng linya ng gum o na maliit upang makilala kung hindi man.

Pagsusuri ng ngipin: Sa pamamagitan ng pagtingin at banayad na pagmamanipula ng ngipin ang isang propesyonal na dentista ay maaaring makakita ng mga potensyal na sakit sa ngipin.

Ciprofloxacin para sa impeksyon sa ngipin?

Ang Ciprofloxacin ay isang antibiotic na miyembro ng pangkat ng Fluoroquinolone, na ginagamit upang gamutin ang ilang mga impeksyon sa bakterya na nakakaapekto sa maraming bahagi ng katawan . Tinatrato nito ang impeksyon sa pamamagitan ng pagpigil sa bakterya na kumopya at lumago. Inireseta ito para sa mga komplikadong impeksyon sa ihi (UTI). Ginagamit din ito para sa mga impeksyon ng balat, buto, tiyan, at prosteyt.

Ang Ciprofloxacin ay naroroon sa suspensyon sa bibig, solusyon sa pagbubuhos, tablet, tablet na pinalawak na palabas, patak ng tainga, at patak ng mata.

Ano ang Tinatrato ng Ciprofloxacin?

Ginagamit ito sa paggamot ng mga sumusunod na impeksyon:

 • Gastroenteritis.
 • Impeksyon sa ngipin.
 • Impeksyon sa buto at magkasanib.
 • Pagkalason sa pagkain.
 • Pneumonia.
 • Bronchitis .
 • Gonorrhea.
 • Sinusitis.
 • Cellulitis
 • Impeksyon sa ihi.
 • Impeksyon sa gallbladder.
 • Impeksyon sa tainga.
 • Impeksyon sa mata .

Bukod sa mga impeksyong ito, ginagamit din ito upang maiwasan at matrato ang pneumonic at septicemic pest. Hindi nito nakagagamot ang syphilis, ngunit maaaring magamit upang maantala ang mga sintomas. Para sa sinusitis, brongkitis, at UTI, ibibigay lamang ang Ciprofloxacin kung mabigo ang iba pang mga antibiotics , dahil mas mataas ang peligro ng mga epekto.

Paano Gumagana ang Ciprofloxacin?

Ang Ciprofloxacin ay isang malawak na spectrum na antibiotic, na kung saan ito ay epektibo laban sa iba't ibang mga uri ng impeksyon sa bakterya . Ito ay bactericidal na nangangahulugang sinisira nito ang bakterya sa pamamagitan ng pagharang sa mga enzyme na kinakailangan para sa bakterya na hatiin at mabilis na lumaki. Ngunit dahil sa walang layunin na paggamit, maraming bakterya ang naging lumalaban sa Ciprofloxacin.

Gaano katagal ang Pagtatrabaho sa Ciprofloxacin?

Nagsisimula itong magtrabaho sa loob ng isang oras ng pagkuha ng pasalita . Ngunit, maaaring tumagal ng ilang araw bago bumaba ang impeksyon at makita mo ang pagpapabuti.

Paano Gumamit ng Ciprofloxacin?

Gamitin ito tulad ng ipinahiwatig ng iyong manggagamot. Ang Ciprofloxacin ay karaniwang kinukuha tuwing 12 oras (dalawang beses sa isang araw), mayroon o walang pagkain . Nakasalalay sa kung gaano kritikal ang impeksyon, maaari mong panatilihin ang paggamit nito sa loob ng isang linggo o higit pa. Magpatuloy na kunin ito kahit na sa palagay mo nawala ang iyong mga sintomas, at dalhin ito para sa iniresetang bilang ng mga araw. Maaaring bumalik ang impeksyon kung pipigilan mo ang gamot sa gitna.

Ang pinalawak na tablet na pinalabas ay hindi dapat durugin o durugin at dapat lunukin bilang isang buo. At ang suspensyon sa bibig na likido ay dapat na maayos na iling bago kumuha.

Iwasang kumuha ng mga gamot o suplemento (tulad ng Quinapril, Sucralfate, iron at zinc supplement, Sevelamer) 2 oras bago o 6 na oras pagkatapos uminom ng Ciprofloxacin, dahil maaari itong makipag-ugnay at madagdagan o mabawasan ang mga mabisang resulta nito. Ang gatas at iba pang mga produktong gatas na mayaman sa calcium ay maaaring mabawasan ang epekto ng Ciprofloxacin.

Ano ang Dapat Gawin Kung Nakaligtaan ka ng isang Dosis ng Ciprofloxacin?

Upang maiwasan ang pagkawala ng anumang dosis, palaging uminom ng tablet nang sabay sa bawat araw, upang magkaroon ka ng ugali . Ngunit dahil sa anumang kadahilanan na napalampas mo ang isang dosis, dalhin ito sa lalong madaling matandaan mo. Kung oras na para sa susunod na dosis, laktawan ang napalampas na dosis sapagkat hindi ginusto na kumuha ng dalawang dosis nang sabay. Maaari itong magresulta sa mga seryosong epekto.

Ano ang Mga Epekto sa Gilid ng Paggamit ng Ciprofloxacin?

Ang mga karaniwang epekto ay kinabibilangan ng:

 • Pagsusuka
 • Pagtatae
 • Pagkahilo.
 • Sakit ng ulo
 • Rash.
 • Pagduduwal

Mga Madalas Itanong :bulb:

1- Ano ang pinakamahusay na antibiotic para sa abscess?

Mga rekomendasyon sa paggamot

 • Clindamycin 300-450 mg PO q8h para sa 5-7d o.
 • Cephalexin 250-500 mg PO q6h para sa 5-7d o.
 • Dicloxacillin 250-500 mg PO q6h para sa 5-7d o.
 • Doxycycline 100 mg PO q12h para sa 5-7d o.
 • Trimethoprim-sulfamethoxazole (160 mg / 800 mg) DS 1-2 tablets PO q12h para sa 5-7d.

2- Gaano katagal ang pagtatrabaho ng Bactrim para sa abscess?

Mula sa aking karanasan, ang karamihan sa mga pasyente ay nagsisimulang magkaroon ng mas kaunting sakit at ilang pagpapabuti ng klinikal sa loob ng 48-72 na oras.

3- Ititigil ba ng mga antibiotics ang isang abscess?

Hindi tulad ng iba pang mga impeksyon, ang mga antibiotics lamang ay hindi karaniwang makakagamot ng isang impeksyon. Pangkalahatan ang isang abscess ay dapat buksan at alisan ng tubig upang ito ay gumaling. Minsan ang draining ay nangyayari sa sarili nitong, ngunit karaniwan, dapat itong buksan sa tulong ng isang mainit na siksik o ng isang propesyonal na doktor sa isang pamamaraan na tinatawag na paghiwa at kanal (I&D).

4- Ginagamot ba ng sulfamethoxazole ang isang abscess?

Ang Trimethoprim – sulfamethoxazole, na pinanatili ang aktibidad ng vitro laban sa MRSA na nauugnay sa pamayanan ay kabilang sa mga pinaka karaniwang ibinigay na antibiotics upang makitungo sa mga impeksyong ito. Ang pangunahing paggamot ng ac cutaneous abscess ay ang kanal.

5- Gaano kabilis gumagana ang mga antibiotics para sa abscess?

Karamihan sa mga tao ay nakakaramdam ng kaluwagan pagkatapos ng halos 48 oras sa isang antibiotic. Ang makabuluhang pagpapabuti ay nangyayari sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Sa maraming mga kaso, kinakailangan ang mga antibiotics hanggang sa tatlong linggo.

6- Maaari bang magaling ang abscess nang hindi nag-draining?

Paggamot ng isang abscess Ang isang maliit na abscess ng balat ay maaaring natural na maubos, o simpleng lumiliit, matuyo at mawala nang walang paggamot. Subalit ang mas malalaking mga abscesses ay maaaring kailanganing gamutin kaagad ng mga antibiotics upang malinis ang impeksyon, at maaaring kailanganin na maubos ang pus.

7- Gaano kabilis gumagana ang Bactrim?

Gaano kabilis gumagana ang Bactrim (sulfamethoxazole / trimethoprim)? Ang Bactrim (sulfamethoxazole / trimethoprim) ay hinihigop ng katawan at nagsisimulang sirain ang bakterya sa loob ng 1 hanggang 4 na oras pagkatapos uminom ng iyong dosis.

8- Ang Bactrim ba ay isang malakas na antibiotic?

Ang Bactrim ay isang mabisang kombinasyon ng antibiotic; gayunpaman, maaaring hindi ito angkop para sa mga may sakit sa bato o atay o kakulangan ng folate. Ang peligro ng mga epekto ay maaaring mas mataas sa mga matatanda.

9- Ginagamit ba ang Bactrim para sa impeksyon sa staph?

Tulad ng paglaban sa mga antibiotics ay pinaka-karaniwan sa mga staph bacteria, kasama na ang MRSA na maaaring magbigay ng unang antibiotic na maaaring gumana. 2 Marami sa mga impeksyong MRSA na nakuha ng pamayanan ay maaari pa ring malunasan ng oral antibiotics, kahit na tulad ng clindamycin at trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX o Bactrim).

10- Gagamot ba ng Bactrim ang isang kato?

"Araw 9 sa 10 kasama ang gamot na Bactrim at gumagana ito ng mahusay na paglilinis ng aking balat sa pagtanggal ng acne at cyst ang nag-iisa kong problema ay ginagawa akong tamad na ayaw na lumabas at ayaw na lumipat sa bahay Sobra.

Konklusyon:

Maaaring magamit ang Bactrim para sa mga impeksyon sa ngipin dahil sa pangkalahatan ay sanhi ito ng bakterya, na maaaring maging sanhi ng pag-iipon ng pus sa iyong mga ngipin at kalaunan kumalat sa mga karatig lugar. Ang mga impeksyong ito ay maaaring humantong sa matalim na sakit ng kabog, pamamaga, pagkasensitibo, at labis na kakulangan sa ginhawa sa iyong bibig. Dalhin ang Bactrim para sa buong inilaan na tagal na itinuro ng iyong manggagamot o dentista, kahit na mas maganda ang pakiramdam mo bago maubusan ang gamot.

Mga Kaugnay na Artikulo

Ilan sa mga ngipin ang mayroon ang mga Teeth Whitening Toothpaste Tablet