Gabi ng kama,

Kahulugan ng Bed night:

  1. Sukat ng industriya ng hotel sa pagsakop sa isang tao para sa isang gabi.

  2. Isang gabi na ginugol sa bayad na tirahan (ginamit lalo na sa industriya ng turista bilang isang yunit ng pananakop).

Kahulugan ng Bed night & Bed night Definition