Mga katangian ng character,

Kahulugan ng mga katangian ng Character:

  1. Tingnan ang lifestyle.

Kahulugan ng mga katangian ng Character at katangian ng Character Kahulugan