Huling araw,

Kahulugan ng deadline:

  1. Isang linya na iginuhit sa paligid ng isang bilangguan na lampas sa kung saan ang mga bilanggo ay mananagot na mabaril.

  2. Isang pangwakas na oras na ang isang gawain ay dapat na nakumpleto ng. Alam ni Chris na paparating na ang deadline para sa mga bagong aplikasyon ng undergraduate, kaya ginugol niya ang buong katapusan ng katapusan ng linggo ang kanyang mga sanaysay sa pasukan ..

  3. Ang pinakabagong oras o petsa kung saan ang isang bagay ay dapat na nakumpleto.

Mga Kasingkahulugan ng Deadline

Limitasyon sa oras, Limitasyon, Petsa ng pagtatapos, Oras ng pagtatapos, Petsa ng pag-target, Oras ng pag-target, Titik ng cut-off, A-day, D araw, H oras, linya ng Hangganan, Hangganan, Hangganan, Kundisyon ng Hangganan, linya ng Hangganan, Bourn, Hangganan ng Break, Breakoff point, Ceiling, Charged moment, Circumscription, Compass, Confine, Critical moment, Crucial moment, Cutoff, Cutoff point, Desisive moment, Delimitation, Determinant, Division line, Eleventh hour, End, Extremity, Finish, Floor, Frontier, Hedge, Marka ng mataas na tubig, Interface, Kairos, Kairotic moment, Limen, Limit, Limitasyon, Limitasyon na kadahilanan, Line, Line of demarcation, Mababang marka ng tubig, Mas mababang limitasyon, Marso, Mark, Mete, Sandali ng katotohanan, Nick of time, Buntis sandali, Sikolohikal na sandali, Simula, Linya ng pagsisimula, Punto ng pagsisimula, Petsa ng pag-target, Kataga, Petsa ng terminal, Terminus, Threshold, Oras ng pagkakataong, Limitasyon sa itaas, Zero hour

Paano magagamit ang Deadline sa isang pangungusap?

  1. Kailangan kong matugunan ang deadline, o ang aking trabaho ay hindi tatanggapin at babalik ako sa linya ng kawalan ng trabaho.
  2. Ang deadline para sa mga pagsusumite ay Pebrero 5.
  3. Kung nahaharap ka sa isang mahalagang deadline maaari mong ilagay ang lahat ng iba pang mga proyekto sa pagtigil at mag-focus lamang sa gawain na nasa kamay.
  4. Si Steve ay nagtatrabaho nang mabilis hangga't maaari, ngunit alam niya sa kanyang puso na walang paraan na gagawin niya ang deadline sa tamang oras.

Kahulugan ng Deadline at Kahulugan ng Deadline