Default na paghuhusga,

Kahulugan ng Default na paghuhusga:

  1. Ang isang default na paghuhusga ay nangyayari kapag ang nasasakdal sa isang ligal na kaso ay nabigo upang tumugon sa isang pag-ipon ng korte o hindi lumitaw sa korte. Kung nangyari ito, ang isang korte ay maaaring magpasiya pabor sa nagsasakdal bilang default. Kung ang mga pinsala ay kasama sa reklamo, isasaalang-alang ng default na paghuhusga ang mga iyon maliban kung kinakailangan ng patunay ng mga pinsala na iyon.

  2. Ang hatol na iginawad sa isang kasong sibil sa pabor ng isang nagsasakdal kapag ang isang akusado ay nabigo upang (1) maghain ng isang pagkilala sa serbisyo, (2) isang hitsura sa kabila ng angkop na paunawa, o (3) pumasok sa isang pagtatanggol. Kung ang isang nagsasakdal ay hindi sumusunod sa isang utos ng korte (tulad ng upang pahintulutan ang pagtuklas, o upang magbigay ng mga kinakailangang dokumento) maaaring mag-aplay ang akusado para sa pagpapaalis sa kaso. Ang isang interlocutory default na paghuhukom ay nagtatatag ng isang pananagutan ngunit hindi ang halaga nito, samantalang ang isang panghuling default na paghuhukom ay nagtatatag ng pareho. Tinatawag din na default order.

  3. Habang ang isang nasasakdal na nahaharap sa isang default na paghuhukom ay maaaring humingi na mabawasan ang hatol sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang wastong dahilan, hindi paglitaw sa korte, o hindi papansin ang isang tawag ay karaniwang itinuturing na isang masamang ideya.

Paano magagamit ang Default na paghuhusga sa isang pangungusap?

  1. Ang isang default na paghuhukom ay isang pagpapasya ng isang hukom na pabor sa isang nagsasakdal sakaling hindi maipakita ang nasasakdal sa korte.
  2. Kung maipakita ng nasasakdal na ang hitsura ng korte ay napalampas para sa wastong mga kadahilanan, maaaring mawala ang default na paghuhusga.
  3. Ang mga pamantayan sa default na paghuhusga at pagpapasiya ay maaaring gumana nang iba sa iba't ibang mga hurisdiksyon.

Kahulugan ng Default na paghuhusga at Default na paghuhulugan Kahulugan