Liham na Pagpapatunay sa Trabaho: Ang isang sulat sa pagpapatunay sa trabaho ay isang ulat na tumutukoy sa iyong kasalukuyan o nakaraang trabaho sa isang kumpanya. Kung sakaling ikaw ay isang tagapag-empleyo, maaari kang hilingin sa iyo na bumuo ng sulat sa pag-verify para sa isang empleyado, bank account, pag-upa, aplikasyon sa trabaho o seguro.

Liham ng pagpapatunay sa trabaho

Ano ang isang sulat sa pag-verify ng trabaho?

:small_blue_diamond: Ang isang liham sa pagpapatunay ng trabaho ay karaniwang hinihiling ng isang kumpanya, tulad ng isang bangko o manager ng ari-arian, upang suriin ang iyong kasalukuyang (o nakaraan) katayuan sa trabaho at iba't ibang mga detalye tungkol sa iyong trabaho. Maaari ring magbigay ang liham ng sumusuporta sa patunay para sa layunin ng imigrasyon, tulad ng kapag nag-a-apply ka para sa isang green card o iba pang visa. Ang isang liham sa pag-verify ng trabaho ay karaniwang naka-print sa opisyal na liham ng kumpanya upang ipakita na ikaw ay isang kasalukuyan o dating empleyado. Ang record na ito ay ibinigay ng iyong boss para sa iba't ibang mga kadahilanan; Halimbawa:

 • Kapag nag-apply ka para sa isang pautang sa bahay o pautang sa sasakyan, maaaring kailanganing kumpirmahin ng samahan ng pag-loan na kasalukuyan kang nagtatrabaho at nakakuha ng sapat na pera upang masakop ang iyong buwanang pagbabayad.

 • Kapag nag-apply ka upang mag-upa ng isang bahay, maaaring kailanganin ng samahan ng pamamahala ng pag- aari o panginoong maylupa na mayroon kang pare-pareho na suweldo at maaaring pamahalaan ang gastos ng mga installment ng renta, pati na rin ang iyong deposito at anumang mga gastos sa suporta.

 • Kapag humihiling kang umakma o magbawas ng mga paunang installment, maaaring asahan ka ng bangko na magbahagi ng katibayan ng iyong kasalukuyang bayad at magamit ang data na ito upang magpasya kung masiyahan nila o hindi ang iyong kahilingan.

 • Tuwing naghahanap ka ng isang pagkakataon sa trabaho sa ibang employer, maaaring kailanganin ng organisasyon na kumpirmahin ang data na ibinigay mo sa iyong aplikasyon at ipagpatuloy bilang isang bahagi ng kanilang proseso sa pag-check sa background.

Sa isang sulat sa pagpapatunay ng trabaho ano ang dapat isama?

:small_blue_diamond: Ang data na isinasama mo sa liham ng pagpapatunay sa trabaho ay nakasalalay sa kung ano ang kailangan ng hinihiling na partido, pati na rin ang mga kinakailangan ng estado patungkol sa mga uri ng impormasyon na pinapayagan na isiwalat - lalo na kung ano ang maaring maibigay sa mga tagalabas. Bukod dito, maaaring kailanganing mag-sign ng empleyado ang isang form sa paghahatid bago mo maibigay ang data sa isang tagalabas. Ang isang sulat sa pagpapatunay sa trabaho ay dapat na nakatatak sa opisyal na kopya ng liham ng iyong samahan na naglalaman ng logo ng samahan. Maaari itong isama ang sumusunod na data:

 • Address ng employer

 • Address at pangalan ng kumpanya na humihiling ng pag-verify

 • Pangalan ng empleyado

 • Mga petsa ng trabaho

 • Pamagat ng trabaho ng empleyado

 • Paglalarawan ng trabaho ng empleyado

 • Kasalukuyang suweldo ng empleyado

 • Dahilan para sa pagwawakas

:small_blue_diamond: Kumpirmahin ang humihiling kung kailangan nila ng isang email o isang tunay na liham. Kapag bumubuo ng tunay na mga titik sa pag-verify ng trabaho, gumamit ng karaniwang disenyo ng sulat sa negosyo sa data ng contact ng iyong samahan, ang petsa, at ang data ng contact ng tatanggap sa kanang sulok sa kaliwa. Ang mga sulat sa pagpapatunay sa trabaho ay dapat ding maging maikli, kasama lamang ang hinihiling ng tagalabas. Ang mga titik na ito ay karaniwang nasa pagitan ng 50 at 100 na mga salita.

Mga detalye Mga Detalye
Pangalan Muhammad Abaidullah
Linya ng address 1 33.MGRoad
Linya ng address 2 Nr Post Office
Lungsod Lahore
Pin code 400325
Numero ng Mobile 1234567890
Pangalan ng Kumpanya Ang ABC PQR Ltd.
Pangalan ng Nagpadala G. Abdul Razzaq

Buod

Ang sulat sa pagpapatunay sa trabaho ay isang ulat na hiniling ng kumpanya. Ipinapaliwanag ng ulat ang kasalukuyan o nakaraang trabaho sa isang kumpanya . Kasama dito ang pangalan, address, o paglalarawan ng trabaho ng empleyado atbp.

Bakit maaaring mangailangan ang mga empleyado ng sulat sa pag-verify ng trabaho?

:small_blue_diamond: Kung ang isang empleyado ay humihingi ng isang sulat sa kumpirmasyon sa trabaho, pangkalahatan ito ay para sa isa sa apat na kadahilanan:

 • Nag-aaplay sila para sa isang pautang sa bahay o isang pautang sa kotse, at kailangang kumpirmahin ng bangko na ang manggagawa ay may matatag na trabaho at sapat na bayad upang masakop ang buwanang mga installment bago aprubahan ang advance.

 • Nag-a-apply sila upang mag-upa ng bahay, at kailangang kumpirmahin ng samahan ng pamamahala ng pag- aari na kaya nilang pamahalaan ang gastos ng kanilang deposito, bayad sa renta, suporta at iba pang nauugnay na gastos.

 • Humihiling sila ng isang pagbawas sa pagbabayad ng utang o pagpapaliban, at kailangang makita ng bangko ang katibayan ng kasalukuyang pay bago magpasya kung tatanggapin ang kanilang kahilingan.

 • Naghahanap sila ng isang pagkakataon kasama ang ibang employer, at kailangang kumpirmahin ng samahan ang kanilang data bilang isang tampok ng isang proseso ng background check.

:small_blue_diamond: Habang ang empleyado ay maaaring hindi kailangang isiwalat kung bakit talaga sila naglalahad ng isang kahilingan para sa isang sulat sa pagpapatunay sa trabaho, kinakailangan na maliwanagan nila kung aling mga piraso ng data ang kinakailangan ng kabilang partido at ang kanilang data sa pakikipag-ugnay (hal., Address, pinapaboran na diskarte para sa paghahatid).

Paano talaga hihiling para sa isang sulat sa pag-verify ng trabaho?

:small_blue_diamond: Maaari kang ma-stress sa nakaraan o kasalukuyang tagapag-empleyo para sa isang sulat sa pag-verify ng trabaho, ngunit maaari mong garantiya na mapanatili mo ang iyong propesyonalismo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito:

:one:Magpasya kung sino ang hihilingin para sa isang sulat sa pag-verify ng trabaho

Ang iyong kasalukuyang mga pangyayari ay maaaring malaman kung sino ang hihilingin mo para sa isang sulat sa kumpirmasyon sa trabaho. Kung ang potensyal na employer ay nangangailangan ng isang sulat sa pagpapatunay ng trabaho, dapat mong piliin ang iyong nakaraang employer na makipag-ugnay para sa isa. Kapansin-pansin, kung sakaling umaasa kang mag-aplay para sa isang pautang sa bahay, dapat kang makakuha ng isang sulat mula sa iyong kasalukuyang pinagtatrabahuhan.

:two:Makipag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng email

Dapat kang bumuo ng isang propesyonal na email, nagpapadala ka man ng isang kahilingan sa iyong kasalukuyang employer o isang nakaraang employer upang simulan ang pag-uusap sa kanila. Siguraduhing magbigay ng isang paliwanag kung bakit kailangan mo ng liham, bigyan sila ng isang potensyal na takdang petsa, at nang maaga pasasalamatan sila, para sa kanilang mga pagsisikap. Matapos nilang matanggap ang email, maaari kang makipagtagpo sa kanila nang harapan o sa pamamagitan ng telepono para sa isang mas pormal na talakayan.

:three:Magbigay ng isang template ng liham para magamit nila

Ang isang tagapag-empleyo ay maaaring mayroon nang isang layout na ginagamit nila para sa mga sulat sa pag-verify ng trabaho na itinatago sa dokumento ng HR; ngunit kung hindi, ang pagbibigay ng isang format ay maaaring maging isang pambihirang tulong sa kanila at pinapayagan silang makatipid ng oras. Mahalagang tandaan sa kanila na walang ibang mga dokumento ang mahalaga na isama sa sulat ng pag-verify. Ang mga pagkakataon ng mga dokumento na hindi dapat isama ay mga titik ng pagwawakas, pagtatasa sa pagpapatupad o kung ano pa man ang paksa.

:four:Bigyan sila ng kabuuang mga detalye para sa pagsusumite ng liham na pag-verify

Siguraduhing sabihin sa iyong employer kung paano talagang ipadala ang liham ng kumpirmasyon. Maaaring ipadala nila ito sa labas, i-fax ito, o ibigay ito sa isang format ng email. Dapat mong gawin itong kasing simple ng kakayahang magamit para sa kanila upang tuklasin ang bahaging ito ng proseso sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang lokasyon o labis na mga detalye sa pakikipag-ugnay.

:five:Magpadala sa kanila ng malaking tala ng pasasalamat sa kanilang pagsisikap

Tuwing ipinadala nila ang iyong sulat sa kumpirmasyon sa trabaho sa kinakailangang tatanggap, siguraduhing muling magpasalamat sa kanila sa paglalaan ng oras upang maisulat ito sa iyong ngalan. Ipinapakita ng isang simpleng card ng pasasalamat ang iyong pagpapahalaga , ngunit sa mga partikular na kaso, maaari mo ring piliing magpadala sa kanila ng isang voucher ng regalo, rosas, o kaunting regalo. Halimbawa, kung sakaling tumulong sa iyo ang sulat ng kumpirmasyon ng iyong tagapag-empleyo sa pagkuha ng pautang sa bahay upang bumili ng ibang bahay, maaaring ito ay isang pangyayari para sa isang mas napasadyang regalong salamat.

Ang template ng email upang hilingin para sa kumpirmasyon ng liham sa pagtatrabaho

:small_blue_diamond: Maaari mong isaalang-alang kung paano gumawa ng isang email sa isang employer upang humiling ng isang sulat sa kumpirmasyon sa trabaho. Narito ang isang pangkalahatang layout upang matulungan ka sa pag-aayos ng iyong kumpirmasyon ng kahilingan sa trabaho sa isang employer:

Template

Sumusulat ako upang magtanong kung maaari kang gumawa ng isang kumpirmasyon ng liham sa pagtatrabaho para sa akin.

Kasalukuyan akong nasa proseso ng [Ipasok ang pangangatuwiran para sa paghingi ng isang sulat sa kumpirmasyon sa trabaho dito], at kailangan nila ng kumpirmasyon ng liham sa pagtatrabaho upang suriin ang aking mga kakayahan para sa pagsasaalang - alang .

Maaari kong ipadala sa iyo ang karagdagang mga detalye sa pakikipag-ugnay at isang template kung kailangan mo ito.

Maraming salamat sa iyo nang maaga,

[Ipasok ang iyong una at apelyido dito]

[Ipasok ang mga detalye sa pakikipag-ugnay kung sumusulat sa isang nakaraang employer]

Template ng sulat sa pag-verify ng trabaho

:small_blue_diamond: Narito ang isang format para sa isang sulat sa kumpirmasyon sa trabaho na maaari mong ibigay sa isang employer na humiling ng isang template na gagamitin:

Template

[Ipasok ang iyong pangalan ng samahan sa heading]

[Buwan DD, YYYY]

[Una at huling pangalan ng indibidwal na humihiling ng isang liham mula sa iyong kasalukuyan / nakaraang empleyado]

[Pangalan ng samahan o institusyon na sila ay gumagana para sa]

[Address ng tatanggap na samahan]

Paksa: Liham na kumpirmasyon sa trabaho para sa [Ipasok ang thesx w cwsdfe234 dito]

Mahal [Ipasok ang una at ang huling pangalan ng tatanggap dito],

[Ipasok ang kumpletong pangalan ng kasalukuyan / nakaraan na empleyado dito] ay / ang aming [Ipasok ang pamagat ng trabaho dito] at nagtrabaho sa [Ipasok ang iyong pangalan ng samahan dito] para sa [Magpasok ng isang time frame na nagtrabaho sila sa iyong kumpanya]

Hanggang sa [Ipasok ang petsa ng huling pagtaas ng suweldo], taunang bayad ang [Ipasok ang kasalukuyang pangalan ng dating / nakaraang pangalan] na taunang $ [Ipasok ang bayad sa bayaran dito] at sila ay [Ipasok ang uri ng trabaho na buo / part time] sa loob ng aming samahan.

Huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa akin sa mga oras ng negosyo sa [Ipasok ang iyong numero ng telepono dito] o i-email sa akin sa [Ipasok ang iyong email dito]

Taos-puso,

[Ipasok ang iyong buong pangalan]

[Ang pamagat ng iyong trabaho]

[Ang pangalan ng iyong samahan]

[Pirmahan ang petsa]

Sa maikling salita

Habang nag-a-apply para sa isang pautang sa bahay o isang pautang sa kotse kailangan mo ng sulat sa pag-verify ng trabaho dahil kinakailangan ito ng bangko. Ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay maaaring magpasya kung sino ang hihilingin mo para sa isang sulat sa pag-verify ng trabaho.

Liham na Pagpapatunay sa Trabaho

Mga Madalas Itanong

Narito ang ilang mga madalas itanong tungkol sa sulat sa pag-verify ng trabaho sa amazon:

Q1. Ginagawa ba ng Amazon ang pagpapatunay sa trabaho?

Ang pangkat ng mga samahan ng Amazon ay lumahok sa E-Verify. Ang E-Verify ay isang balangkas na batay sa web na nagpapahintulot sa isang tagapag -empleyo na matukoy ang pagiging karapat-dapat ng isang manggagawa sa US na gumagamit ng data na iniulat sa Form I-9 ng isang empleyado.

Q2. Paano ako makakakuha ng isang sulat sa pagpapatunay ng trabaho mula sa HR?

Mayroong mga natatanging paraan upang humiling ng isang sulat ng kumpirmasyon sa trabaho mula sa isang kasalukuyan o nakaraang employer:

 • Tanungin ang iyong administrator o manager.

 • Makipag-ugnay sa Human Resources .

 • Kumuha ng isang template mula sa samahan o ng samahan na humihiling ng liham.

 • Gumamit ng serbisyo sa pag-verify ng trabaho.

Q3. Paano ko mahahanap ang numero ng ID ng empleyado ng Amazon?

 1. Sa Dashboard, mag-tap sa kaliwang itaas ng screen.

 2. Piliin ang Profile at Mga Setting mula sa listahan ng Mga Tool ng User. Lumilitaw ang iyong ID ng manggagawa malapit sa pinakamataas na punto ng pahina sa ilalim ng iyong pangalan.

Q4. Ano ang nangyayari sa panahon ng pag-verify ng trabaho?

Kasama sa kumpirmasyon sa kasaysayan ng trabaho ang pakikipag-ugnay sa bawat lugar ng trabaho na naitala sa isang resume ng kandidato upang kumpirmahing ang kandidato ay sa katunayan ay nagtatrabaho doon, upang tingnan kung ano ang (mga) titulo ng trabaho ng kandidato sa panahon ng kanilang paninirahan sa trabaho, at ang mga petsa ng pagtatrabaho ng kandidato doon

Q5. Maaari bang tanggihan ng isang employer ang pag-verify ng trabaho?

Walang mga batas sa awtoridad na inaasahan ang mga empleyado na i-verify ang trabaho sa mga nakaraang empleyado. Sa kabila nito, tinukoy ng US Equivalent Employment Opportunity Commission na labag sa batas na tanggihan na magbigay ng data na nakasalalay sa lahi, kasarian, kulay, at iba pang mga hindi nauugnay na elemento.

Q6. Paano kung hindi mapatunayan ng aking employer ang aking trabaho?

Ang mga nagpapatrabaho na talagang hindi tumugon sa pagpapatotoo sa pang-administratibong trabaho ay maaaring magtiis ng multa at pagtanggi sa mga kontrata ng gobyerno hangga't isang taon. Ang kawalan ng kakayahan na tapusin ang isang pangangailangan sa pagpapatunay ng trabaho mula sa ibang tagalabas ay maaaring makapagpahina ng tiwala sa pareho at dati ring mga empleyado.

Q7. Gaano karami ang singil ng Truework para sa pag-verify ng trabaho?

Inaasahan ng mga organisasyong ito na magbayad sa pagitan ng $ 40 - $ 50 bawat kahilingan, at talagang isinasaalang-alang ito sa kanilang mga gastos sa pagpoproseso kapag nagbibigay ng isang pautang o nagpapatakbo ng isang background na pagsisiyasat sa empleyado. Ito ay isang pamantayan sa pamantayan sa industriya sa lahat ng mga supplier at sinisingil ng Truework ang ilan sa mga pinakamurang presyo sa negosyo.

Q8. Paano ko mave-verify ang trabaho sa numero ng trabaho?

Payuhan ang iyong nagpahiram na pumunta sa www. numero ng trabaho. com at ipasok ang data na ito upang makakuha ng kumpirmasyon. Ang mga verifier ay dapat na naka-enrol sa Ang Trabaho ng Numero upang makakuha ng pag-access sa iyong data sa trabaho. Maaari ka ring mag-apela para sa isang Ulat sa Data ng Trabaho sa pamamagitan ng pag-tap sa tab na " Ulat sa Data ng Trabaho" at pagsunod sa mga ibinigay na tagubilin. **

Q9. Ano ang numero ng Amazon EAN?

Numero ng Artikulo sa Europa (EAN): Ang mga EAN ay isang pamantayan na tag na may 12 o 13-digit na item na patunay na pagkilala sa item. Ang bawat EAN ay nakikilala ang item , ang gumagawa, at ang mga katangian ng item at sa pangkalahatan ay nakalimbag sa pangalan o balot.

Q10. Ano ang numero ng aking employer ID?

Ang pinakamainam na lugar upang hanapin ang EIN ng iyong tagapag-empleyo (Numero ng Pagkakakilanlan ng employer) o Tax ID ay nasa Box b ng iyong form na W-2. Maghanap para sa isang 9-digit na numero na may isang pag-agawan na ihiwalay ang pangalawa at pangatlong mga digit (NN-NNNNNNN). Sa pangkalahatan ay nasa itaas mismo ng pangalan ng iyong employer o sa ilalim ng kanilang address.

Konklusyon

:small_blue_diamond: Liham na Pagpapatunay ng Trabaho: Ang isang sulat sa pagpapatunay sa trabaho ay talagang isang ulat na tumutukoy sa iyong kasalukuyan o nakaraang trabaho sa isang kumpanya. Karaniwan itong hinihiling ng isang kumpanya. Karaniwan itong nakalimbag sa opisyal na kopya ng liham ng kumpanya. Ang pangalan ng empleyado, address at pamagat ng trabaho ay dapat na isama sa liham ng pag-verify ng trabaho. Ang iyong kasalukuyang mga pangyayari ay maaaring malaman kung sino ang hihilingin mo para sa isang sulat sa kumpirmasyon sa trabaho. Nagpapadala ka man ng isang kahilingan sa iyong kasalukuyang employer o isang dating employer, dapat kang bumuo ng isang propesyonal na email.

Mga Kaugnay na Artikulo

Ang sertipikasyon ng empleyado sa pagpapatunay ng empleyo sa trabaho sa Amazon (EIN) na sertipiko

Ang isang sulat sa pagpapatunay sa trabaho, na kilala rin bilang isang sulat ng trabaho o patunay ng liham sa kita, ay isang dokumento na ginamit upang kumpirmahin ang bago o kasalukuyang kasaysayan ng kita at kasaysayan ng trabaho.

Para sa iyong kaginhawaan, ang isang sulat sa pagpapatunay sa trabaho ay kilala rin bilang:

Katibayan ng Liham sa Pagtatrabaho

Liham ng Pagpapatunay ng Kita

Liham ng Pagkumpirma sa Trabaho

Liham ng Pagpapatunay ng suweldo

Liham ng Pagpapatunay ng Pagtatrabaho

Sino ang Kailangan ng isang Liham ng Pagtatrabaho?

Ang isang nakaraan o mayroon nang empleyado ay maaaring humiling ng pagpapatunay sa pagtatrabaho mula sa isang bagong employer upang mapatunayan ang kanilang kita at kasaysayan ng trabaho. Ang isang form sa pagpapatunay ng trabaho ay madalas ding pangangailangan na ginamit ng isang third-party upang mapatunayan na ang isang tao ay may sapat na kita upang matupad ang mga kinakailangang buwanang pagbabayad sa isang malaking pagbili - ito man ay para sa isang aplikasyon sa pag-upa, mortgage, o utang. Halimbawa, kung ang renta ay umabot sa isang tukoy na antas, maaaring kailanganin ng isang may-ari ng isang liham ng pagtatrabaho bago magrenta ng isang apartment.

Paano Sumulat ng isang Form sa Pag-verify ng Trabaho?

Susuriin ng isang third-party ang isang form sa pag-verify ng trabaho, samakatuwid dapat itong makilala bilang opisyal na dokumentasyon ng korporasyon.

Isama ang mahalagang impormasyon sa pakikipag-ugnay at corporate sa ilalim ng sulat ng iyong kumpanya, tulad ng:

Pangalan ng nagpapatunay

Pangalan ng negosyo

Address

ZIP code, lungsod, at estado

Isama ang pangalan at address ng tagasuri ng third-party sa pagbati sa ibaba ng petsa kung mayroon ka nito. Ang katawan ng sulat sa pagpapatunay ng suweldo ay matutukoy ng mga kinakailangan ng humihiling na partido. Ang isang may-ari, halimbawa, ay maaaring kailanganin lamang na i-verify ang kasalukuyang kita ng isang potensyal na nangungupahan, samantalang ang isang bagong employer ay maaaring nais malaman tungkol sa kanilang kasaysayan ng trabaho pati na rin magbayad ng impormasyon.

Paano Mapatunayan ang isang Katibayan ng Liham sa Pagtatrabaho?

Ang huling hakbang ng isang bangko bago pahintulutan ang isang pautang, ang huling hakbang ng isang may-ari bago ibigay ang mga susi sa isang nangungupahan, o ang huling hakbang ng isang kumpanya bago magpadala ng isang alok na sulat sa isang kandidato ay karaniwang isang patunay ng liham sa kita. Ang mga third party ay madalas na humihiling sa mga empleyado na patunayan ang kanilang sulat sa pag-verify ng trabaho na may hindi bababa sa dalawang patunay ng mga dokumento sa kita upang maipagtanggol laban sa maling mga paghahabol.

Bilang patunay ng kita, ang mga sumusunod na dokumento ay tinatanggap:

Paystubs

Mga pagbabalik sa pagbubuwis (1040)

Mga pahayag ng mga kita at buwis (W-2)

Net ng kaligtasan sa lipunan Sulat sa Pag-verify ng Pakinabang / Katibayan ng Kita

Isang sulat ng bayad sa mga manggagawa

Mga pahayag ng account

Maaari kang magkaroon ng iyong kita pati na rin ang pagsuporta sa mga papeles.

Katibayan ng Kita para sa Mga Indibidwal na Nagtatrabaho sa Sarili

Kung nagtatrabaho ka sa sarili, ikaw lang ang tao na maaaring magbigay ng pagpapatunay sa kita sa trabaho. Kaya, maaari ka bang mag-draft ng isang self-employment proof of income letter sa iyong sariling ngalan? Oo, ang sagot ay oo. Upang kumpirmahin ang iyong kita, sumulat ng isang sulat sa pagpapatunay ng kita at isama ang mga sumusunod na tinanggap na dokumento. Gumagamit ang mga freelancer ng IRS Form 1099 Miscellaneous Income upang iulat ang bawat trabaho na nagbabayad ng $ 600 o higit pa.

Nagbabalik sa pagbubuwis

Mga pahayag ng account

Kaya, kung ikaw ay nagtatrabaho sa sarili, isang direktor ng HR, isang tagapamahala, o ang CEO, alam mo na ngayon kung paano magsulat ng isang sulat sa trabaho. Maaari ka ring makatipid ng oras sa pamamagitan ng paggamit ng aming tagabuo ng sulat sa pag-verify ng trabaho upang makagawa ng isa sa loob ng ilang minuto.

Halimbawa ng Liham sa Pagpapatunay ng Trabaho (na may Suweldo)

Ang trabaho ni Jessica Holland sa ABC Inc ay nakumpirma ng sample ng pag-verify ng trabaho sa ibaba. Ang Direktor ng Mga Operasyon na si William Savage, ay nagsabi na ang mga pay stubs at impormasyon sa pagbabalik ng buwis ni Jessica ay kasama sa liham upang suportahan ang ibinigay na impormasyon sa suweldo. Kasama rin kay G. Savage ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay kung sakaling ang Resume Center (ang nagtatanong na partido) ay nangangailangan ng higit na patunay ng trabaho.

Sample ng Trabaho sa Trabaho

Ang katibayan ng sample ng sulat sa trabaho sa ibaba ay nagpapatunay sa trabaho at kita ni Matthew Simpson habang siya ay nagtatrabaho bilang General Counsel para sa Company Inc. Ang sulat ay nakadirekta sa pangatlong partido na humiling ng pagpapatotoo sa trabaho ni G. Simpson - Ang Welcome Inc. Company Inc. ay may kasamang pagkilala. ng isang notaryo publiko upang patunayan ang pagpapatunay ng trabaho ni G. Simpson bilang karagdagan sa sahod at pahayag sa buwis (W-2) at mga pay stubs.

Katibayan ng Liham na Kita mula sa Template ng employer

Ang katibayan ng kita ni Wilfred Lawrence (parehong taunang at labis na mga bonus) ay ipinapakita sa sulat ng halimbawa ng trabaho sa ibaba. Ang W-2 ni G. Lawrence at isang liham mula sa Kompensasyon ng Mga Manggagawa ay isasama bilang patunay ng mga halimbawa ng kita, ayon sa nagpapatunay na partido, si Charles Lang ng Forest Inc. Si G. Lang ay hindi kasama ang impormasyon sa pakikipag-ugnay ni G. Lawrence; gayunpaman, sinabi ni G. Lang na ang W-2 ni G. Lawrence at isang liham mula sa Kompensasyon ng Mga Manggagawa ay isasama bilang patunay ng mga halimbawa ng kita, ayon kay G. Lang.

FAQ’S

Ano ang mga Tip para sa Mga Manager na Sumusulat ng Mga Sulat sa Pag-verify ng Trabaho?

Karaniwan, ang isang tagapamahala ay magsusulat ng mga sulat sa pag-verify ng trabaho sa ngalan ng mga empleyado. Karaniwan lalapit sa iyo ang empleyado o magpapadala sa iyo ng isang email na humihiling na isulat mo ang liham na ito para sa kanila. Huwag maging tamad at hayaan ang empleyado na mag-draft ng isang sulat para mag-sign ka; ang iyong reputasyon sa pamayanan ay nasa linya. Gugustuhin mong maging tumpak at tumpak. Upang mapanatili ang kontrol sa mensahe, dapat mong palaging gumawa ng sulat sa ngalan ng empleyado.

Ano ang pagpapatunay ng trabaho?

Kung ikaw ay isa sa mga masuwerteng empleyado na mayroong isang slacker supervisor, maaari kang mabigyan ng responsibilidad na lumikha ng iyong sariling sulat sa pag-verify ng trabaho. Ito ay isang malaking responsibilidad, kaya't maingat na piliin ang iyong mga salita. Kung susubukan mong itaas ang iyong mga kita o iyong mga responsibilidad, maaaring hindi mag-sign off ang iyong boss dito. Ang sulat ay dapat na nakasulat sa unang tao, sa boses ng iyong manager. Nangangahulugan ito na ito ay dapat na propesyonal na may parirala at tumpak sa pinakamaliit. Sumulat ng iyong sariling liham, nang walang anumang pagmamayabang.

Ano ang mga form sa pag-verify ng trabaho?

Maaaring magamit ang isang form sa pagpapatunay sa trabaho upang makipag-ugnay sa mga nakaraang employer ng isang potensyal na aplikante sa trabaho. Ang form na ito ay maaaring magamit upang matanggal ang anumang pagtatangi o pagmamalabis sa ngalan ng employer. Malalaman mo na ang impormasyong mayroon ang isang employer sa kamay ay mas tumpak kaysa sa maaari mong makuha mula sa iyong mga aplikante. Kritikal na kumpirmahin ang nakaraang trabaho. Huwag mo itong ibasura. Ito ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng pakikipanayam sa trabaho. Maaari mong samantalahin ang okasyong ito upang matuklasan ang higit pa tungkol sa kanilang nakaraang pagganap o anumang mga kakayahan na napalaki nila.

Konklusyon

Ipinadala ang email na ito upang kumpirmahin ang trabaho ni Jane Stafford sa aming kumpanya bilang isang buong-time na programmer ng video game. Ang taunang suweldo niya bilang isang junior level programmer ay $ 158,000. Mula noong Disyembre ng 2010, siya ay naging bahagi ng aming koponan. Nang irekrut namin siya, nagpatakbo kami ng isang background at pag-check sa credit sa kanya at natuklasan na mayroon siyang walang bahid na reputasyon.

Ang mga responsibilidad sa trabaho ni Ms. Stafford sa aming samahan ay kasama ang pagbuo ng mga video game maze at 3-D imaging, pati na rin ang pag-unlad ng balangkas at gawa ng konsepto. Siya ay dalubhasa sa pagbuo ng mga kapanipaniwalang 3-D na mundo, at lahat ng mga proyekto kung saan siya nagtrabaho ay naging matagumpay. Naniniwala kami na siya ay magiging isang mahalagang karagdagan sa aming kompanya.