Forwarder,

Kahulugan ng Forwarder:

  1. Ang isang tao o kumpanya na nag-aayos ng mga dokumento sa pagpapadala at kaugalian para sa maraming mga padala mula sa iba't ibang mga kumpanya, na pinagsasama-sama upang mabuo ang isang malaking kargamento.

  2. Ang isang tao o samahan na nangangasiwa sa pagpapadala at paghahatid ng mga kalakal, lalo na sa pamamagitan ng paggawa ng mga kaayusan sa pagbabangko at seguro at pagkumpleto ng mga kinakailangang dokumento.

Paano magagamit ang Forwarder sa isang pangungusap?

  1. Isang freight forwarder.

Kahulugan ng Forwarder & Forwarder Definition