Garantiyang,

Kahulugan ng Garantiyang:

 1. Ang isang tao, samahan, o bagay na ginagarantiyahan ang isang bagay.

 2. Tao o firm na nag-eendorso ng isang kasunduan sa tatlong partido upang ginagarantiyahan na ang mga pangako na ginawa ng unang partido (ang punong) sa pangalawang partido (kliyente o nagpapahiram) ay matutupad, at ipinapalagay ang pananagutan kung nabigo ang punong-guro na gampanan ito (mga default). Sa kaso ng isang default, dapat bayaran ng garantiya ang tagapagpahiram o kliyente, at karaniwang nakakakuha ng agarang karapatan ng pagkilos laban sa punong-guro para sa mga pagbabayad na ginawa sa ilalim ng garantiya.

 3. Ang isang tagapangalaga ay isang termino sa pananalapi na naglalarawan sa isang indibidwal na nangangako na magbabayad ng utang ng isang nanghihiram sakaling mag-default ang borrower sa kanyang obligasyon sa utang. Ang mga garantiya ay nangangako ng kanilang sariling mga assets bilang collateral laban sa mga pautang. Sa mga bihirang okasyon, ang mga indibidwal ay kumikilos bilang kanilang sariling mga tagataguyod, sa pamamagitan ng pangako ng kanilang sariling mga assets laban sa utang. Ang salitang "tagarantiya" ay madalas na pinalitan ng salitang "katiyakan.".

 4. Ang isang tagarantiya ay karaniwang lampas sa edad na 18 at naninirahan sa bansa kung saan naganap ang kasunduan sa pagbabayad. Ang mga garantiya sa pangkalahatan ay nagpapakita ng mga huwarang kasaysayan ng kredito at sapat na kita upang masakop ang mga bayad sa pautang kung at kung kailan nagde-default ang nanghihiram, sa oras na iyon ang mga pag-aari ng tagapayo ay maaaring kunin ng nagpapahiram. At kung ang nanghihiram ay matagal na nagbabayad ng huli, ang tagapangalaga ay maaaring nasa hook para sa karagdagang utang na inutang o mga gastos sa multa.

Mga kasingkahulugan ng Garantiyang

Angel, Approver, Backer, Bailsman, Bondsman, Certifier, Confirmer, Cosignatory, Cosigner, Endorser, Godfather, Godparent, Garantiya, Garantiya, Insurer, Mainpernor, Mortgagor, Notary, Notary public, Party, Patron, Ratifier, Signatory, Sponsor, Subscriber , Surety, Underwriter, Upholder, Warrantor

Paano magagamit ang Garantiyang sa isang pangungusap?

 1. Nakalista ako bilang tagagarantiya sa aking mga anak na estudyante mga pautang sa mag-aaral kaya't bawat buwan ay tinitiyak kong nabayaran niya ang minimum na halagang dapat bayaran.
 2. Hindi tulad ng isang co-signer, ang isang garantiya ay walang paghahabol sa asset na binili ng borrower.
 3. Si Edward ay medyo hindi nakatiyak tungkol sa kanyang mga kasosyo sa deal at, bilang isang resulta, hinihikayat na makipagtulungan sa isang malakas na tagapayo tulad ng Great North American First Allied Bank at Trust.
 4. Ang mag-aaral ay hindi makabili ng kanyang unang kotse nang walang pagkakaroon ng isang garantiya sa kanyang utang upang matiyak na ang mga pagbabayad ay nagawa.
 5. Ginagarantiyahan ng tagarantiya ang isang pautang sa pamamagitan ng pangako ng kanyang mga ari-arian bilang collateral.
 6. Ang papel na ginagampanan ng pulisya bilang tagarantiya ng kaayusan ng publiko.
 7. Ginagarantiyahan ng isang tagarantiya na magbayad ng utang ng isang nanghihiram sakaling mag-default ang borrower sa isang obligasyong utang.
 8. Ang isang tagapangalaga ay kahalili na naglalarawan sa isang tao na nagpapatunay ng pagkakakilanlan ng isang indibidwal na nagtatangka na mapunta sa trabaho o mag-secure ng pasaporte.

Kahulugan ng Garantiyang & Kahulugan ng Garantiyang

Garantiyang ,

Ano ang Garantiyang?

 • Maaari mong tukuyin ang Garantiyang bilang, Ang piyansa ay isang kontrata ng isang third party na nangangako na magbabayad ng ilang mga obligasyon kung ang isa sa mga partido ay nabigo. Minsan lilitaw ang mga garantiya sa mga kontrata ng seguro at nag-aalok ng ilang uri ng seguro.

 • Ang kahulugan ng garantiya ay: Ang pagpapakamatay ay isang terminong pampinansyal na ginamit upang ilarawan ang isang tao na nangangako na babayaran ang utang ng isang may utang kung nabigo ang nagpapahiram na matugunan ang mga obligasyon nito. Ang mga garantiya ay nangangako ng kanilang mga assets bilang collateral para sa isang pautang. Sa mga bihirang kaso, ang mga indibidwal ay kumikilos bilang mga garantiya at nangangako ng kanilang mga assets laban sa mga utang. Ang terminong tagataguyod ay madalas na nalilito sa term na tagapangalaga.

  • Ginagarantiyahan ng mga garantiya na babayaran ng nanghihiram ang utang kung ang nanghihiram ay paunang naayos sa utang.
  • Ang garantiya ng garantiya ay ginagarantiyahan ang utang kung saan siya nagpatiwakal.
  • Bilang kahalili, tinutukoy ng piyansa ang isang tao na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng isang taong naghahanap ng trabaho o isang pasaporte.
  • Hindi tulad ng mga pinagkakautangan ng kapwa, ang garantiya ay walang karapat-dapat sa mga assets na nakuha ng nanghihiram.

 • Ang kahulugan ng Garantiyang ay: Ang sinumang sumasang-ayon na bayaran ang utang kung ang borrower ay nabigong magbayad. Legal na responsable ang tagapag-garantiya para sa utang.

 • Kahulugan ng Garantiyang: Isang ikatlong partido na ang nangungupahan ay hindi maaaring magbayad ng renta kung pumayag ang may-ari na magbayad, na hinirang ng nangungupahan.

 • Maaaring tukuyin ang garantiya bilang, Kapag nagsisimula ng isang maliit na negosyo, maaaring nais ng mga nagpapahiram na magbigay sa iyo ng collateral. Ito ang taong ginagarantiyahan ang pagbabayad ng natitirang balanse kung ikaw o ang iyong kumpanya ay hindi matugunan ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad.

 • Ang garantiya ay tumutukoy sa Kung nag-default na ang partido, pagkatapos ay sumasang-ayon ang partido na maging responsable para sa utang ng kabilang partido.

 • Ang isang tao na nagbibigay ng mga garantiya, kontrata o kasunduan sa pagbabayad sa isang third party na may kaugnayan sa isang pautang.

Mga pangungusap ng Garantiyang

 1. Ang papel na ginagampanan ng pulisya bilang tagapag-alaga ng disiplina

Garantiyang ,

Kahulugan ng Garantiyang:

 • Ang tagataguyod ay isang ikatlong partido na nangangako na tuparin ang ilang mga obligasyon kung ang isa sa iba pang mga partido ay nabigo na tuparin ang mga obligasyon nito. Ang mga garantiya ay lilitaw minsan sa mga kontrata ng seguro at nag-aalok din ng ilang uri ng seguro.

 • Nangangahulugan ang Garantiyang: Ang isang garantiya ay isang terminong pampinansyal na ginamit upang italaga ang isang tao na nangangako na babayaran ang isang may utang kung hindi nakamit ng may utang ang kanyang mga obligasyon sa utang. Ginagamit ng mga garantiya ang kanilang mga assets bilang collateral para sa mga pautang. Sa mga bihirang okasyon, ang mga indibidwal ay kumikilos bilang collateral at nangangako ng kanilang mga bono laban sa mga utang. Ang terminong tagataguyod ay madalas na nalilito sa term na tagapangalaga.

  • Ginagarantiyahan ng tagarantiya ang pagbabayad ng utang ng nanghihiram kung nag-default ang borrower sa utang.
  • Ang garantiya ay ginagarantiyahan ang utang na ginagarantiyahan ang kanyang mga karapatan.
  • Bilang kahalili, tinutukoy ng isang tagapantay ang isang tao na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng isang taong naghahanap ng trabaho o trabaho.
  • Hindi tulad ng mga co-lenders, ang mga garantiya ay hindi pagmamay-ari o nakuha ng nanghihiram.

 • May nangako na babayaran ang utang kung hindi maaaring magbayad ang nanghihiram. Legal na responsable ang tagapag-garantiya para sa utang.

 • Nangangahulugan ang Garantiyang, Ang isang ikatlong partido na hinirang ng nangungupahan ay nangangako na kung ang nangungupahan ay hindi maaaring magbayad ng renta.

 • Kahulugan ng Garantiyang: Kapag nagsisimula ng isang maliit na negosyo, nais ng mga nagpapahiram na suportahan mo sila. Kung hindi mo o ang iyong kumpanya ay hindi matugunan ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad, ito ay isang indibidwal na garantiya upang matugunan ang natitirang balanse.

 • Maaaring tukuyin ang garantiya bilang, Sumasang-ayon ang isang partido na maging responsable para sa utang ng kabilang partido kung nag-default ang partido.

Mga Kahulugan ng Garantiyang

 1. Anumang bagay o anumang bagay na gumaganap bilang seguridad o gumaganap bilang seguridad.

Mga pangungusap ng Garantiyang

 1. Ang papel na ginagampanan ng pulisya bilang tagapagtanggol ng kaayusang publiko