Gaano katagal mananatili ang isang pagpapatalsik sa iyong talaan? Sa gayon, ang isang pagpapatalsik ay mananatili sa iyong talaan ng pitong taon. Kung nasa proseso ka ng pag-apply para sa upa, tanungin ang may-ari ng bahay o kumpanya ng pagrenta na sabihin sa iyo ang pangalan ng ginagamit nilang kumpanya ng pag-aarkila. Makipag-ugnay sa kumpanya nang maaga upang malaman kung ang isang palabas ay lumalabas pa rin.

Gaano katagal mananatili ang isang pagpapatalsik sa iyong talaan?

Nagpapakita ba ng isang Patalsik sa Iyong Ulat sa Credit?

Bagaman ang isang mahusay na kasaysayan ng pagbabayad sa pag- upa ay maaaring maisama sa iyong ulat sa kredito, hindi magpapakita ang iyong ulat ng mga detalye ng pagpapaalis. Ang mga tala ng pagpapatalsik ay maaaring makuha mula sa isang hiwalay na ulat sa kasaysayan ng pag-upa, na maaaring makuha sa pamamagitan ng isang kumpanya ng pagsisiyasat sa trabaho.

Kung mayroon kang isang hindi nabayarang utang pagkatapos ng iyong pagpapatalsik , tulad ng hindi nabayarang upa o anumang iba pang bayarin, maaring ibenta ng panginoong maylupa o kompanya ng pagrenta ang utang sa ahensya ng pangongolekta. Kung bumili ang ahensya ng koleksyon ng mga ulat sa kredito, lilitaw ang account sa iyong ulat sa kredito bilang isang account sa koleksyon.

Maaari ba kayong Makipagtalo sa isang Patalsik?

:small_blue_diamond: Kung mayroon kang isang pagpapaalis sa ulat ng nangungupahan na sa tingin mo ay hindi naaangkop, makipag-ugnay sa iyong kumpanya ng pag-aayos ng nangungupahan upang makipagtalo sa impormasyon.

:small_blue_diamond: Upang suriin ang anumang mga account sa pagkolekta ng utang na nauugnay sa pagpapaalis mula sa iyong ulat sa kredito, maaari kang humiling ng iyong libreng ulat sa kredito online.

:small_blue_diamond: Kung mayroon kang isang account sa koleksyon sa iyong ulat sa kredito na sa tingin mo ay hindi wasto, maaari mong mabilis at madali ang pagtatalo sa impormasyong iyon sa pamamagitan ng online na Dispute Center.

Paano Maiiwasan ang Pagpapatalsik

:small_blue_diamond: Kung sa palagay mo hindi mo mababayaran ang iyong renta, makipag-ugnay sa tanggapan ng pag- upa o panginoong maylupa sa lalong madaling panahon. Dahil sa epidemya ng coronavirus, maaaring may mga pagpipilian para sa kaluwagan sa pagpapaalis. Bagaman ang moratorium ng CARES Act ay natapos na, ang Centers for Disease Control and Prevention kamakailan ay nag-utos na alisin ang mga nangungupahan mula sa ilang mga employer nang hindi bababa sa Marso 31, 2021.

:small_blue_diamond: Ang Kagawaran ng Pabahay at Pag-unlad ng Lunsod ay nagsumite ng impormasyon na nauugnay sa kasalukuyang proteksyon sa pagpapaalis, batas, mga pagpipilian sa tulong at mga tip sa pakikipag-usap sa may-ari sa website nito.

:small_blue_diamond: Maaari mo ring magamit ang ilan sa mga pagpipilian sa tulong sa pananalapi na inaalok sa walang uliran oras na ito, tulad ng mga pagpipilian sa pagbabayad na ibinigay ng iba pang mga nagpapahiram. Makakatulong ito na magbakante ng mga mapagkukunan na maaari mong tiisin sa pagbabayad ng upa sa halip.

:small_blue_diamond: Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap sa pananalapi o nakaranas ng mga problema sa utang sa nakaraan, ang regular na pag-update ng iyong mga ulat sa kredito ay makakatulong sa iyong makabalik. Ang libreng karanasan sa pagsubaybay ay makakatulong sa iyo na manatili sa tuktok ng iyong impormasyon sa kasaysayan ng kredito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyo na madaling ma-access ang iyong impormasyon sa kredito anumang oras at abisuhan ka tungkol sa mga pagbabago sa iyong credit file kapag nangyari ito.

Paano ka mapapaalis?

Maaari kang mapalayas kung lumalabag ka sa anuman sa iyong mga tuntunin sa pag-upa. Ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit pinatalsik ang mga tao ay hindi sila nagbabayad ng renta. Gayunpaman, maaari kang mapalayas para sa iba pang mga kadahilanan, tulad ng pag-iwas sa buwis, paglusot sa alagang hayop, pagdadala ng isang di-kontraktwal na kasama sa kuwarto, paninira , problema sa mga kapit-bahay o iba pang nangungupahan, o hindi aalis kapag nag-expire ang iyong kontrata.

Kung ang may-ari ay may magandang dahilan upang paalisin ka, kailangan nilang sundin ang proseso ng pagpapaalis. Kadalasan kasama rito ang pagbibigay sa iyo ng isang pormal na paunawa sa pagpapatalsik, na kadalasang isang liham o email na nagpapaliwanag ng dahilan para sa iyong pagpapaalis at kung ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ito. Kung hindi ka sumunod, asahan ang panginoong maylupa na mag-file ng kasunod na pagpapaalis mula sa lokal na korte. Ipapaalam sa iyo ng korte kung kailan mo kakailanganing lumitaw. Kung talo ka sa korte, kakailanganin mong lumipat.

Paano magrenta gamit ang isang pagpapatalsik sa iyong talaan

Ang pagpapalayas ay hindi nangangahulugang pinagbawalan ka sa pag-upa sa susunod na pitong taon. Habang maaaring hamon para sa iyo na makahanap ng isang lugar upang magrenta sa labas ng iyong talaan , magagawa mo ito. Narito ang ilang mga paraan:

:arrow_right: Maging maagap

Sabihin sa manager ng pag-aari o panginoong maylupa na ikaw ay pinatalsik bago nila suriin ang iyong aplikasyon. Pagkatapos nito, maaari mong ilarawan ang mga kundisyon. O, kung ang pagpapatalsik ay naganap mga taon na ang nakakalipas at ikaw ay naging mahusay na nangungupahan mula noon, maaaring rentahan ka ng may-ari.

:arrow_right: Prepay

Ang salitang "money talk" ay hindi popular. Kung maipakita mo ang panginoong maylupa mayroon kang halagang 3-6 na buwan na renta at handang bayaran ito nang maaga; maaari kang makahanap ng isang yunit ng pag-upa. Kumuha ng isang taong mag-cosign para sa iyo.

Kung makakakuha ka ng isang magulang o isang taong may mahusay na kredito upang patunayan ikaw bilang iyong co-signer, maaari kang makakuha ng isang yunit ng pag-upa. Gayunpaman, tandaan na kung napalampas mo ang isang pagbabayad sa renta, maaaring masubaybayan ng may-ari ang pera sa iyong co-signer gamit ang pera.

:arrow_right: Patunayan na mahusay ka para sa pera

Marahil ay nakakagawa ka ng mas maraming pera ngayon kaysa noong ikaw ay pinalayas. Kung ipapakita mo sa landlord na gumawa ka ng tatlong beses na renta, maaari silang sumang-ayon sa iyo.

Posible bang alisin ang isang pagpapaalis sa iyong tala?

:small_blue_diamond: Anumang bagay sa iyong orihinal na talaan ay mananatili sa loob ng pitong taon. Ngunit kung may pagkakamali, maaari mo itong pagtatalo.

:small_blue_diamond: Kung mapatunayan mo ang error sa ahensya na nag-uulat ng error, aalisin nila ang error na iyon mula sa iyong talaan. O, kung binigyan ka ng paunawa sa pagpapaalis ngunit nanalo, ipakita ito sa ahensya ng pag-uulat. Sinusubukan ng ilang mga may-ari ng bahay na paalisin ang mga tao kapag wala silang wastong dahilan upang gawin ito.

Proseso upang Alisin ang isang Pagpapatalsik mula sa Iyong Tala

:arrow_right: Ipunin ang lahat ng Mahahalagang Dokumento

Ang nangungupahan ay dapat tumawag sa lokal na korte upang kolektahin ang lahat ng mga nauugnay na dokumento, kabilang ang mga Tawag at reklamo at ang pagpasok ng paghuhukom. Bilang karagdagan, dapat kolektahin ng nangungupahan ang lahat ng mga dokumento sa kanilang mga tala ng pagpapatalsik, tulad ng mga paunawa sa pagpapatalsik, email at nakasulat na mga dokumento sa may-ari ng bahay at manager ng ari-arian patungkol sa pagpapaalis.

:arrow_right: Suriin ang Kumpletong File sa Isang Abugado o Lokal na Tulong sa Ligal na Tulong

Ang nangungupahan ay dapat na suriin ang file ng isang abugado ng nangungupahan o isang tagapayo na hindi kinikita upang matiyak na ang kaso ay may likas na katangian. Maraming mga pagpapasya sa pagpapalayas ay maaaring mabakante.

:arrow_right: Mga negosasyon kasama ang Abugado ng Landlord

Kung ang batayan para sa pag-upa ay ang hindi pagbabayad ng renta, ang nangungupahan ay babayaran ang naaangkop na labis na renta at interes . Ang nangungupahan ay kailangang magbayad muli, kasama ang interes at iba pang mga gastos sa korte at bayarin upang malinis ang hatol. Kung ang batayan para sa pagpapaalis ay para sa isa pang isyu, mayroon pa ring mga karagdagang gastos at bayarin na maaaring kailanganing bayaran ang nangungupahan. Ang layunin ay upang makipag-ayos sa isang kasunduan na gumagana para sa kapwa may-ari at nangungupahan. Sa sandaling ang lahat ng mga partido ay nakakuha ng isang kasunduan, ang batas ay pipiliin ng isang abugado ng nangungupahan o isang tagapayo na hindi kinikita na may mga detalye ng mga napagkasunduang termino.

:arrow_right: Pagbabalangkas ng Batas

Dapat isama sa pahayag ang hindi bababa sa sumusunod na impormasyon:

:black_small_square: Kasalukuyang halaga ng pera at interes na inutang sa nangungupahan.

:black_small_square: Ang napagkasunduang halagang babayaran ng nangungupahan, kung naaangkop.

  • Kailan ito babayaran?
  • Kanino ito babayaran.
  • Paano ito mababayaran.

:black_small_square: Sino ang maghahain ng kundisyon, mag-apply para sa pagpapaalis, iminungkahing aplikasyon, at aplikasyon upang sumali sa isang korte?

  • Mutual na pagpapalabas ng lahat ng mga paghahabol na nauugnay sa yunit na pinag-uusapan.

:black_small_square: Na ang partido na hindi nag-a-apply para sa ex parte application ay tinatanggal ang abiso.

:arrow_right: Ang pagsusumite sa Korte

Kapag ang lahat ng mga partido ay lumagda sa itinadhana , oras na para sa kanila na mag-aplay sa korte upang mai-seal ang desisyon. Nagsisimula ang proseso sa isang Ex Parte Application upang mabakante ang default.

Dapat isama ang aplikasyon ng ex parte:

  • Ang kahilingan para sa default at default na paghuhukom ay bakante.
  • Humiling para sa pagpapaalis na may pagtatangi.
  • Isang aplikasyon para sa isang korte upang mag-utos na ang tala ng nangungupahan sa labag sa Batas sa Detainer ay maitago mula sa pananaw ng publiko sa seksyon ng Code of Civil Procedure 1161.2.
  • Iminungkahing utos ng korte.
  • Kung pinatawad ng may-ari ang ex parte application.

:arrow_right: Dumalo sa Ex Parte Hearing

Sa pagdinig, susuriin ng hukom ang mga papel na may kawastuhan . Kung ang mga partido ay lumagda sa isang kundisyon at nasunod ang lahat ng kinakailangang pamamaraan ng korte, walang dahilan kung bakit hindi dapat bigyan ng hukom ang kahilingan. Kasunod sa desisyon ng hukom, ang korte ay maglalabas ng isang order batay sa mga kahilingan na ginawa sa ex parte application.

Matapos makumpleto ang prosesong ito, ang paghuhusga ng nangungupahan ay mabibiyaan kaagad pagkatapos nito, at maitatago ang talaan.

Paano Makakaapekto ang isang Pagpapatalsik sa Aking Kredito?

Ang mga pag-withdraw ay maaaring humantong sa masamang marka ng pagbaba ng iyong iskor sa kredito. Kung hindi ka magbabayad ng kabuuang halaga na dapat bayaran, maaaring dalhin ka ng may-ari sa korte. Kapag na-demanda ka na at nagwagi ang kasero sa kaso, magkakaroon ka ng utos ng korte laban sa iyo. Mahalaga ang paghuhusga sibil sa iyong kasaysayan ng kredito. Ang isang paghuhusga sibil ay isang matinding bagay, at mananatili ito sa iyong ulat sa kredito hanggang sa 7 taon, kahit na nabayaran mo na ang pera. Maaaring suriin ng isang potensyal na tagapag-empleyo o may-ari ang mga ulat sa kredito at malaman ang tungkol sa iyong desisyon sa sibil.

Kung paano mo hawakan ang isang pagpapaalis ay mahalaga

Kung nakatanggap ka ng isang paunawa ng pagpapaalis, basahin itong mabuti at tiyaking naiintindihan mo ito. Kung hindi mo pa naipaliwanag kung bakit binigyan ka ng may-ari ng abiso sa pagpapatalsik, humingi ng paglilinaw. Kung hindi ka komportable sa pakikipag-usap sa isang landlord, isaalang-alang ang pagpupulong sa isang abugado. Dapat mong maunawaan kung bakit ka pinagsilbihan ng isang paunawa sa pagpapalayas upang makagawa ka ng mga hakbang upang malunasan ang sitwasyon. Minsan magagawa mo ang lahat para mapigilan ang pagpapaalis, ngunit paalis ka pa rin. Mayroon kang ilang mga pagpipilian sa susunod na susubukan mong magrenta ng isang lugar.

:arrow_right: Ipaliwanag ang pagpapaalis

Karamihan sa mga nagmamay-ari ng pag-aari ay hindi awtomatikong pinapayagan ang pagpapaalis upang hadlangan sila sa pag-renta sa iyo, kaya't maging matapat. Kapag nag-aaplay para sa isang bahay na inuupahan, ipaalam sa may-ari ang tungkol sa iyong pagpapaalis at bakit, lalo na kung sinubukan mong pigilan ito. Ang pinakapangit na oras ay kapag nagpasya ang may-ari na paalisin siya pagkatapos niyang magsimula sa isang kasaysayan ng kredito.

:arrow_right: Kumuha ng isang co-signer

Ang pagkuha ng isang co-signer para sa pag-upa ay ang perpektong paraan upang kumuha ng isang paglabas sa iyong talaan. Kung nabigo kang bayaran ang iyong renta at pinsala sa pag-aari habang nakatira doon, ang taong iyong pirmahan ay responsable din para sa iyo. Humanap ng taong mapagkakatiwalaan at magkaroon ng disenteng kredito, tulad ng isang co-signer.

:arrow_right: Mag-alok upang magbayad ng mas maraming pera

Maaari kang mangako na magbayad ng sobra sa may-ari upang rentahan ito sa iyo. Maaaring magsama ito ng karagdagang buwanang upa, bilang karagdagan sa renta ng unang buwan at deposito ng seguridad , na higit na kinakailangan para sa mga nangungupahan. Maaari kang mangako na magbabayad ng isang deposito na may mataas na seguridad, lalo na kung ikaw ay pinatalsik dahil sa pinsala sa pag-aari na pinalayas ka.

Mga Madalas Itanong

Nabanggit sa ibaba ang ilang mga madalas itanong na nauugnay sa kung gaano katagal ang isang pagpapatalsik sa iyong talaan .

1. Ano ang mga pangunahing kaalaman sa mga batas sa pagpapaalis sa Arizona?

Ang isang pagpapatalsik ay isang aksyon na isinagawa ng isang may-ari ng pag-aari upang alisin ang isang nangungupahan sa kanilang lugar. Sa ilalim ng batas ng Arizona, ang mga nangungupahan ay dapat gumawa ng higit pa sa pagbabayad ng upa. Dapat mo ring: Panatilihing malinis at ligtas ang iyong tirahan sa loob at labas, kabilang ang pagtatapon ng basura. Gamitin ang lahat ng mga system tulad ng inilaan, kabilang ang mga electrical appliances, pagtutubero, at mga sistema ng HVAC. Gumamit lamang ng tirahan maliban kung sumang-ayon.

2. Ano ang isang paunawa sa paunawa at pagpaparinig ng pagpapatalsik?

Upang simulan ang pagpapaalis, ang may-ari ay nagsumite ng isang paunawa sa pagpapaalis. Tinatapos ng abiso sa pagpapaalis ang kasunduan sa pag-upa at inaalis ang mga nangungupahan at kanilang pamilya mula sa lugar kasunod ng panahon ng paunawa.

Kapag nagsimula na ang proseso ng pagpapaalis, maaaring bayaran ng nangungupahan ang upa o gawin ang mga naaangkop na pag-aayos tulad ng hiniling ng may-ari. Kung hindi ito nangyari, isagawa ang isang pagdinig sa pagpapalayas. Ang may-ari at nangungupahan ay humarap sa isang hukom na nakikinig sa kanilang kaso at magpapasya.

3. Paano nakakakuha ang isang apartment ng may pagpapatalsik sa kanilang record?

Karaniwang namamahala ng mga apartment ang mga propesyonal na tagapamahala ng gusali. Hindi pangkaraniwan para sa kanila na kumuha ng mga pagkakataon o lumihis mula sa kanilang mga kinakailangang paksa. Ang isang mas mahusay na ideya ay upang makahanap ng isang upa ng may-ari, karaniwang isang duplex o isang bahay.

Subukang tingnan ang Craigslist, at mas madali masasabi kung ang tagapamahala ng may-ari o may-ari ang nagrehistro ng pag-upa. Pagkatapos gawin ang ginawa ng aking kasalukuyang pinagtatrabahuhan upang mapanalunan ako: maaga pumunta doon upang talunin ang iba pang mga aplikante. Gumawa ng isang kopya ng iyong mayroon nang ulat sa kredito upang maipakita mo na ang iyong mga pagbabayad ay napapanahon hanggang sa mawala ka sa iyong trabaho. Magsumite ng patunay na ikaw ay kasalukuyang nagtatrabaho o mayroong isang nakapirming kita.

4. Magkano ang maaari kong bayaran upang maalis ang isang pagpapatalsik mula sa aking talaan?

Kadalasan hindi mo kayang magbayad para sa pag-aalis ng iyong tala kapag ang pagpapatalsik ay na-file nang permanente sa pampublikong tala.

5. Paano ko matatanggal ang mga nakaraang pagpapaalis mula sa rekord ng sibil?

Sa kasamaang palad, ang pagpapatalsik ay nanatili sa iyong talaan sa iyong buong buhay. Ang pagpapatalsik ay isa sa mga bagay na awtomatikong magpapawalang-bisa sa isang employer mula sa kumpanya. Iyon din ang isa sa mga kadahilanan kung bakit hindi namin nais na gumawa ng pagpapalayas, ngunit minsan dapat. Ang pagpapatalsik ay mahal, gugugol ng oras at mahirap.

6. Magiging walang tirahan ba ako magpakailanman na may isang pagpapatalsik sa aking talaan?

Hindi, maaari kang magkaroon ng limang pagpapalayas sa iyong talaan at hindi pa rin mawalan ng tirahan. Hindi laging naging maayos ang oras. Ngunit kung ikaw ay mabuti at gumawa ng tama, maaari kang magpatuloy sa iyong buhay, at may mga paraan sa paligid ng lahat. Kung hahanapin ng mga tao ang kanilang paraan na hindi maayos at magulo dahil sa mga maling kadahilanan, maaari silang dumaan sa mga bagay para sa mabubuting dahilan, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng higit sa mali. Maaari mo ring gawin ang pareho.

7. Ano ang mangyayari kung hindi ka pumunta sa korte para sa pagpapaalis?

Ipagpalagay na hindi mo nagawang court na may-ari upang sabihin sa iyong mga bahagi ng kuwento sa hukom . Walang depensa. At talo ka. Mamaya, makakatanggap ka ng isang paunawa sa pagpapaalis na pirmado ng hukom at ipadala ito sa iyong tahanan. Kung wala ka sa bahay at mahahanap mo ang isang naka-print na sobre sa iyong pintuan.

8. Ano ang mangyayari pagkatapos mong pumunta sa korte para sa pagpapaalis?

Kapag kumukuha ng isang petsa ng korte, ang parehong mga nangungupahan at ang may-ari o ang abugado ng may-ari ay lilitaw sa korte. Kung ang isang abogado ay ginamit upang kumatawan sa panginoong maylupa, ang may-ari ay hindi kailangang lumitaw sa korte. Ang abogado ay kumakatawan sa kliyente.

9. Paano nagagawa ang pagpapaalis kung hindi sila umalis?

Kapag nagawa na ang isang pangwakas na desisyon na pabor sa iyo, maglabas ang hukom ng isang "sulat na magagamit sa" petsa. Kung nakatira pa rin sila sa bahay na ito sa araw na ito, babalik ka sa korte at magbayad ng labis upang mai-file ang Writ of Possession. Kapag naihain na ang Writ of Possession, ang kaso ay pupunta sa lokal na kagawaran ng ligal para sa panghuling pagpapatupad. Maaari itong tumagal saanman mula 1 hanggang 30 araw upang makilala at matanggal ng opisyal ang mga residente at gamit sa bahay. Bumalik sa magagandang araw ng ole, sasama sila sa isang gumagalaw na trak at movers.

10. Ano ang gagawin mo kung mapalayas ka at wala kang puntahan?

Kung walang maghahatid sa iyo at hindi ka makahanap ng bagong lokasyon, kakailanganin mong i-access ang mga serbisyong panlipunan sa iyong rehiyon o lalawigan (kung nasa US ka) at tingnan kung paano ka nila matutulungan.

Konklusyon

Gaano katagal mananatili ang isang pagpapatalsik sa iyong talaan? Kung ikaw ay pinatalsik, maaaring hindi mo ito talakayin sa bagong panginoong maylupa at inaasahan na hindi ka nila mahahanap. Ngunit hindi iyon ang kaso. Ang mga panginoong maylupa na nagpapakita ng mga nangungupahan ay malamang na malaman kung ikaw ay pinalayas sa nakaraang pitong taon.

Ang pinakamahusay na kurso ay upang maiwasan ang pagpapaalis sa una. Ngunit kung ikaw ay naging, chalk iyong sarili sa pamamagitan ng pagkakamali ng buhay, at pagkatapos ay siguraduhing malaman na ang iyong pagpapaalis ay hindi mananatili sa iyong record magpakailanman. Gayundin, habang naghihintay na paalisin upang mag-record, may mga paraan na maaari mong subukan.

Mga Kaugnay na Artikulo