Interes,

Kahulugan ng Interes:

 1. Kumuha ng pag-usisa o pansin ng isang tao.

 2. Mga kundisyon, pagbabahagi o pagmamay-ari sa mga kumpanya, lalo na sa mga usapin sa pananalapi.

 3. Pinansyal: Nagbabayad ang Royalty upang magamit ang pera mula sa ibang partido. Para sa nanghihiram, ito ang gastos sa pagrenta. Para sa nagpapahiram, ito ay kita sa utang.

  Karaniwang maaaring singilin ang interes sa lahat ng mga pautang bago buwisan ang kita ng kumpanya. Kinakailangan ng batas ng korporasyon ang pagsisiwalat ng interes sa mga pautang, at ang mga kumpanya ay madalas na nag-post ng parehong halaga ng interes sa mga pahayag sa kita at nagbibigay ng mga detalye sa mga tala, na maaaring magsama ng natanggap na interes o iba pang mga pagsasaayos. Sa accounting sa gastos, ang interes ay karaniwang ibinabawas mula sa gastos sapagkat (bilang pangunahing pagbabayad) ay katumbas ng kita at samakatuwid ito ay isang salik sa pananalapi, hindi isang gastos. Ang rate ng interes ay karaniwang ipinapakita bilang taunang porsyento ng punong-guro at apektado ng halaga, patakaran sa pera, halaga ng utang, utang ng borrower at rate ng implasyon. Ang dalawang uri ng interes ay simpleng interes at komprehensibong interes.

 4. Halaga na permanenteng nabayaran sa isang tiyak na rate para sa paggamit ng utang o para sa pagkaantala sa pagbabayad ng utang.

 5. Isang pangkat o samahan na mayroong ilang mga karaniwang pag-aalala, lalo na sa politika o negosyo.

 6. Batas: Mga kita, pangangailangan, pananagutan, obligasyon, karapatan at / o pag-aari na nauugnay sa anumang elemento ng pag-aari o hindi gumaganap. Ang mga ligal na pag-angkin o karapatan sa pag-aari o pag-aari ay tinatawag na garantiya.

  Nakasalalay sa sitwasyon, ang mga interes ay maaaring maging karapat-dapat (hal., Mga kinakailangan ng interes na nakaseguro para sa patakaran sa seguro) o hindi na kinwalipika (hal., Isang taong may lehitimong interes sa proseso sa pamamagitan ng isang taong nagtatrabaho sa isang kaso ng korte). ) Upang maging batayan sa).

 7. Mga pakinabang o pakinabang ng isang indibidwal o pangkat.

 8. Ang estado ng pagnanais na malaman o nais na malaman ang isang tao o anumang bagay.

Mga kasingkahulugan ng Interes

Engross, Stimulate, Nakakahiya, Fascinate, Contingent interest, Big end, Attention, Gains, Blessing, Commerce, Payment, Engrossment, Cut, About, Conjugal right, Belong to, Dividends, Self-centeredness, Fillip, Phony dividend, Sponsorship, Excite , Application, Blandishment, Tangle, Carry, Attentionness, Equity, Tantalize, Fetch, Usury, Meed, Sway, Nakagagalak sa sarili, Bias, Leaning, Liaise with, Pag-akit, Makasarili, Pagkakasama, Pagkalayo, Banal na karapatan, Dibidendo, Paggalang, Pagkabalisa , Vocal minority, Personal na layunin, Budget, Pro, Portion, Seduction, Whet, Import, Presumptive right, Cash dividend, Ari-arian, Mohensya, kasangkot, Tindahan, Pique, Mapanghimok, Mga nalikom, Heed, Gantimpala, Mga Resibo, Pagtiwala sa Sarili, Tempt , Claim, Self-solicitude, Pickings, Plaque, Aktibidad, Personal na pagnanasa, Championship, Simpleng interes, rate ng interes, Prying, Profit, Animate, Splinter, Settlement, Nepotism, atraksyon, Arouse, Quicken, Gettings, Faith, Allotment, Snare, Nakatutuwang interes, Lakas, pagkahilig, Bahagi, Pag-andar, F osterage, Tutelage, Extra dividend, Bear upon, Awtoridad, Ration, Modicum, Enmesh, Premium, Pampasigla, Mga Kita, Pagkabihag, Partiality, Apela, Mga Kita, Enchantment, Advantage, Scrutiny, Rate of interest, Bit, Mental acquisition, Appertain to, I-rate, Mag-apply sa, Aegis, Nakuha na mga dividend, Rate ng diskwento, Personal na ambisyon, Pakinabang, Interesado, Interes sa, Take, Absorb, Curiousness, Commitment, Seconding, Affairs, Deal with, Great cause, Work, Emphasis, Bank rate, Cumulative dividend , Procure, Undertaking, Imbitahan, Paghimok, Bewitchment, Equity, Caucus, Paghahanap sa Sarili, Bagay ng interes, Half, Nosiness, Intriga, Magagamit, Segment, Connect, Pamagat, Morbid curiosity, Splinter group, Precedence, Natural na karapatan, Bear on , Point, Intriga, Investment, Self-indulgence, Principle, Meddlesomeness, Proportion, Stimulative, Wing, Favoritism, Income, Unneutrality, Halver, Implicate, Self-Suicity, Touch, Compensatory interest, Trabaho, Stimulus, Take-in, Limitasyon, Accent, Droit, Inquisitiv eness, Perks, Kaugnay, Pumatay, Positiveness, Partisanism, Stock, Isyu, Isang panig, Panalong paraan, Provoke, Prerogative, Lead, Charmingness, Lure, Captivate, Ethnic group, Investment, Cathexis, Curious mind, Summon, Come-hither , Tukso, Panalo, Parti pris, Gross interest, Behoof, Curiosity, Primacy, Abiso, Pressure group, Alang-alang sa, Trato ng, Boon, Kaugnayan, Witchery, Mataas na ranggo, Excite interest, Espesyal na interes, Pagsasaalang-alang, Hindi, Narcissism , Breakaway group, Preeminence, Self-interestness, Selfism, Libangan, Karapatan sa pagmamay-ari, Labor, Fascinate, Prevail upon, Bewitchery, Supremacy, Tie in with, Business, Sex appeal, Ego trip, Job, Campaign, Equal share, Political party, Impluwensya, Pretension, Tantalization, Officiousness, Egotism, Sanggunian, Selos sa Sarili, Karapatan ng pagpasok, Privatism, Persuade, Stake, Holding, Applicability, Value, Sect, Regular dividend, Quantum, Presyo ng pera, Net, Dole, Dahilan para sa pagiging , Pag-back, Uhaw para sa kaalaman, Abiso, Cajolery, Ind uce, Malinis na kita, Quota, Paggamit, Enlist, Presyo, Kahalagahan, I-drag, Bearing, karapatan ng Kapanganakan, Kaginhawaan, Paggawa sa Sarili, Kagat, Kapalaran, Pagkasipsip ng Sarili, Koneksyon, Ng pakinabang sa, Hindi maihahantad na karapatan, Inveiglement, Maging kaakit-akit sa, Makunan, Makipag-ugnay, Mag-ugnay sa, Itch para sa kaalaman, Mahigpit na pag-areglo, Pagkiling, simpatiya, Con, Hindi pagkakapareho, Prurience, Interes, Charm, The affirmative, World of good, Hindi nababahagi ng pansin, Patnubay, Espesyal na pabor, Kasakiman, nakakaapekto sa interes, Faculty , Pag-uudyok, Advocacy, Bait, Maging kaakit-akit, Pag-aalala, Bag, Melon, Kilusan ng Masa, Careerism, Claim, Wooing, Patronage, Attitiveness, Service, Consequence, Penal interest, Share, Pertinence, Consequentiality, Avocation, Catch up, To the bentahe ng, Contingent, Itapon, Gumuhit sa, Winsomeness, Undetachment, Touch upon, Bribe, Processing, Hobby, Stress, Movement, Behalf, Germaneness, Bring, Link with, Makings, Engrossment, Mark, About, Mas malaking kalahati, Opsyonal na dividend, Kaayusan, Maging interesado sa, Pampalipas oras, Gulo, Bahagi , Estate, Trust, Lifework, Rake-off, Bagay, Plum, Aye, Drive, Entangle, Gleanings, Kumuha, Sweetener, Para sa pakinabang ng, Mga Aktibidad, Merito, Magpasya, Tandaan, Enthrallment, May koneksyon sa, Catch, Diversion, Papagsik, Hoard, Charisma, Mukha, Pagkabosero, Deal, Sandali, Dividends, Kaugnay na Sarili, Entrapment, Apela sa, Prurient interest, Care, Pelf, Inside track, Insentibo, Tukuyin, Wastong paghahabol, Magnetism, Self-serving, Pabor, Mga nakamit na kapital, Kaugnay sa, Chunk, Gawin, Tahimik na nakararami, Pinapasukan, Infect, Grupo ng interes, Nauukol sa, Pag-akit, Scopophilia, Sanhi, Stock dividend, Pakikipag-ugnay, Pakikipag-usap, Passion, Lively interest, Lookout, Mortgage point, Sukatin , Hilahin, Charity, Pakikilahok, Komisyon, Pag-unlad sa Sarili, Graspingness, Worth, Provocation, Dahil, Karaniwan, Agacerie, Kanan, Trabaho, Nagtatanong, Pinatamis, Pagsasaalang-alang sa Sarili, Wakas, Pinahahalagahan sa Sarili, Goodwill, Move, Prompt, Kalasag, Pakikipag-usap, Pagsipsip, Pag-akit, Hindi mapag-iiwanan, Seductiveness, kasangkot sa, Beckon, Stak e, Stimulation, Relaxation, Returns, Autism, Reseta, Diskriminasyon, Suction, Tickle, Compound interest, Self-admiration, Vested right, Pagtulong, Bagay, Titillate, Indibidwalismo, Pag-uudyok, Kahusayan, Pag-aalala, Naipon na dividends, Carrot, Ganap na interes, Kayamanan, Allowance, Net profit, Transaction, Auspices, Return, Appurtenance, Party, Equitable interest, Allurement, Personalism, Forbidden fruit, Crusade, Camp, Benison, Demand, Superiority, Special dividend, Enterprise, Perquisite, Snaring, Offshoot, Nay, Labis na interes, Pag-iingat sa Sarili, Perk, Mataas na pagkakasunud-sunod, Imbitasyon, Pagsipsip, Pagsisiyasat, Kasiyahan, Welfare, Priority, Kahalagahan, Pansamantalang dibidendo, Maduming kita, Pagbabahagi, Mas Pinipiling paggamot, Vested interest, Enthusiasm, Prosperity, Good, Side, Weight, Destiny, Easement, Pursuit, Pag-akit, Kita sa Papel, Sumangguni sa, Kagustuhan, Sagot sa, Pag-aalay ng Sarili, Pagkukunwari, Whet ang gana sa pagkain, Pakikibahagi, Pagkuha, Paggawa, Pakikipag-ugnay, Makakaapekto, Gross, Kagalingan, Dibisyon, P ercentage, Seducement, Earnings, Gross profit, Fascination, Draw, Minority group, Maliit na bahagi, Paglilinis, Malinaw na kita, Piece, Fire, Net interest, Lot, Tease, Gain, Stock, Acquisitiveness, Faction, Beguiling, Glamour, The negative, Hati, Lucre, Pang-aakit, Paramountcy, Mga Pagbabalik, Pagkaganyak, Pagsuso, Paghawak

Paano magagamit ang Interes sa isang pangungusap?

 1. Dapat ipahayag ng mga botante ang kanilang mga interes.
 2. Ang pagsasama ay hindi labag sa interes ng publiko.
 3. Akala ko baka interesado si Eric sa libro.
 4. Tumingin siya sa paligid na may interes.
 5. Ang interes sa aking credit card ay mas mataas kaysa sa interes sa aking pagtipid, na nagtataka sa akin kung bakit ako nagkaroon ng isang account sa pagtitip sa unang pagkakataon.
 6. Buwanang rate ng interes.
 7. Treaty of National Interests sa India, Brazil at Africa.
 8. Ang rate ng interes sa utang ay napakataas na nagpasya ang mag-asawa na gumamit ng ibang bangko upang bayaran ito bago gumawa ng pangwakas na desisyon.
 9. Nag-aalala ako tungkol sa interes na sisingilin sa pautang na ito at nabayaran ito kaagad dahil sa mga kadahilanang panseguridad.

Kahulugan ng Kahulugan ng Interes at Interes

Interes ,

Ano ang kahulugan ng interes?

 1. Ang interes ay maaaring sumangguni sa mga bayarin na kailangang bayaran ng borrower sa nagpapahiram. Maaari rin itong mag-refer sa pakikilahok ng partido sa kontrata ng seguro. Sa madaling salita, ang mga interes ng isang partido ay maaaring maging mga assets na maaaring kumpiskahin kung ang patakaran ay hindi sumasaklaw sa pagkawala o pagkasira.

 2. Ang interes ay ang singil sa pera para sa karapatang manghiram, karaniwang ipinahiwatig bilang isang porsyento ( APR ). Interes Ang isang nagpapahiram o institusyong pampinansyal ay tumatanggap ng interes sa isang pautang. Ang interes ay maaari ring mag-refer sa interes ng mga shareholder sa isang kumpanya, karaniwang bilang isang porsyento.

  • Ang interes ay mga singil sa pera sa isang pautang, karaniwang ipinapahiwatig bilang isang porsyento tulad ng taunang rate ng interes (APR).
  • Ang pinakamahalagang kadahilanan na nakakaapekto sa mga rate ng interes ay may kasamang implasyon, termino ng utang, pagkatubig at nakapirming panganib.
  • Maaari ring ipahiwatig ng interes ang pagmamay-ari ng isang negosyo.

 3. Ang gastos sa pagtataas ng utang o interes.

 4. Pera na kinita sa pamamagitan ng pamumuhunan tulad ng mga bank account, bond o trust fund. Ang interes ay hindi kilalang kita.

 5. Karaniwang kinakalkula ang mga pagbabayad ng cash bilang isang porsyento bawat taon.

 6. Ang interes ay tumutukoy sa Ang term na interes ay ginagamit upang ilarawan ang gastos ng paggamit ng pera, mga karapatan, stock o bono.

Mga Kahulugan ng Interes

 1. Lumikha ng pag-usisa o pag-aalala (hindi)

 2. Ang estado ng pagnanais na malaman o malaman ang isang bagay o sa sinuman.

 3. Halaga na binabayaran para sa paggamit ng hiniram na pera o pagkaantala sa pagbabayad ng mga pautang mula sa halagang permanenteng nabayaran.

 4. Mga pakinabang o pakinabang ng isang tao o pangkat.

 5. Ang interes, aksyon o interes sa isang kumpanya, pangunahing pinansyal.

 6. Isang pangkat o samahan na mayroong isang partikular na karaniwang pag-aalala, lalo na sa politika o negosyo.

Mga Pangungusap na Interes

 1. Sa palagay ko maaaring interesado si Eric sa librong ito.

 2. Tumingin siya sa paligid na may interes

 3. Ang pagsasama ay hindi sa interes ng publiko

 4. Dapat ideklara ng mga botante ang kanilang mga interes

 5. Code of National Interests sa India, Brazil at Africa

Mga kasingkahulugan ng Interes

pag-aalala, isport, kaso, pagsasaalang-alang, paghabol, sa, laro, pag-aalala, pagkaasikaso, kahalagahan, preoccupation, kaguluhan, raket, sigasig, simpatiya, pagsipsip, kaugnayan, hinala, paunawa, libangan, kahalagahan, tala

Interes ,

Ano ang kahulugan ng interes?

 • Pagbabayad para sa paggamit o pagbawi ng pera.

 • Maaaring tukuyin ang interes bilang, Ang pagsasaalang-alang ay ibinibigay sa anyo ng perang binabayaran para sa paggamit ng pera, na karaniwang ipinahiwatig bilang isang taunang porsyento. Mga karapatan, stock o bono rin.

 • Bayad sa mga may hawak ng utang sa equity sa anyo ng cash o iba't ibang mga bono. Ang naipon na interes ay ang bayad na ibinayad sa nagbebenta ng bono mula sa araw matapos ang huling interes ay nabayaran hanggang sa araw bago ang takdang araw. Ang warranty na ito ay binabayaran ng mamimili. Ang interes ay hindi binabayaran sa may-ari ng bono, ngunit kinakalkula dahil maaari siyang magbayad ng buwis. Ang interes ng muling pamumuhunan ay maaaring makabuluhang taasan ang kita.

Mga kasingkahulugan ng Interes

bagay, aktibidad, pag-iibigan, pagmamahal, paglihis, pag-aalaga, interes, pagpapahinga, labis na kasiyahan, pampalipas oras, sandali, libangan, kinahinatnan, aktibidad sa paglilibang