Skandalosong pahayag,

Kahulugan ng iskandalo na pahayag:

  1. Ang binibigkas o nakasulat na mapang-abuso, mapanirang-puri o labis na nakakahiya, at hindi kaugnay na pahayag na, kung ginawa sa panahon ng isang paglilitis sa korte, ay maaaring mapuksa sa mga utos ng hukom.

Kahulugan ng Skandalosong pahayag at Skandalosong pahayag Kahulugan