Ang Estados Unidos ng Amerika ay isang republika ng gobyerno na binubuo ng 50 expresses, isang lokal na burukratikong (Washington, DC, ang kabiserang lungsod ng Estados Unidos), limang makabuluhang rehiyon, at iba't ibang mga menor de edad na isla. Ang 48 magkadugtong na estado at Washington, DC, ay sa Hilagang Amerika kabilang sa Canada at Mexico, habang ang Alaska ay nasa dulong hilagang-kanlurang bahagi ng Hilagang Amerika at ang Hawaii ay isang arkipelago sa kalagitnaan ng Pasipiko. Ang mga rehiyon ng Estados Unidos ay napapawi sa buong Karagatang Pasipiko at Dagat Caribbean. Ito ay isang rundown na nagbibigay ng isang balangkas ng mga soberang estado ayon sa alpabeto ang lahat sa buong estado ng United, na may data sa kanilang katayuan at pagkilala sa kanilang kapangyarihan.

Ang 206 na naitala na estado ay maaaring ihiwalay sa tatlong klase na nakasalalay sa pakikilahok sa loob ng United Nations System: 193 bahagi ng estado , 2 estado ng manonood at 11 magkakaibang estado . Ang segment ng tanong na sway ay nagpapakita ng mga estado na hindi mapag-aalinlanganan na kapangyarihan (188 na estado), mga estado na kinuwestiyon ang pag-iiba (16 na estado, kung saan mayroong 6 na bahagi ng estado , 1 estado ng manonood at 9 na magkakaibang estado), at mga estado na mayroong natatanging katayuan (2 estado).

:books: Mga Teritoryo ng Amerika

Ang Estados Unidos ng Amerika ay isang republika ng gobyerno na binubuo ng 50 expresses, isang lokal na burukratikong (Washington, DC, ang kabiserang lungsod ng Estados Unidos), limang makabuluhang rehiyon, at iba't ibang mga menor de edad na isla. Ang 48 magkadugtong na estado at Washington, DC, ay sa Hilagang Amerika kabilang sa Canada at Mexico, habang ang Alaska ay nasa dulong hilagang-kanlurang bahagi ng Hilagang Amerika at ang Hawaii ay isang arkipelago sa kalagitnaan ng Pasipiko. Ang mga rehiyon ng Estados Unidos ay napapawi sa buong Karagatang Pasipiko at Dagat Caribbean.

Ang mga estado ay may iba`t ibang kapangyarihan at karapatan sa ilalim ng Saligang Batas ng Estados Unidos, tulad ng pamamahala ng intrastate trade, pagpapatakbo ng karera, paggawa ng mga kalapit na gobyerno, at pagkumpirma ng mga itinatag na pagbabago. Ang bawat estado ay may kanya-kanyang konstitusyon, pinagbatayan sa mga konserbatibong pamantayan, at gobyerno, na binubuo ng tatlong sangay: pinuno, awtoridad, at panghukuman. Ang lahat ng mga estado at ang kanilang mga nakatira ay nakatuon sa administratibong Kongreso, isang konseho ng bicameral na binubuo ng Senado at ng Kapulungan ng mga Kinatawan. Ang bawat estado ay tinutugunan ng dalawang mambabatas, habang ang mga delegado ay nakakalat sa mga estado na may kaugnayan sa pinakabagong intrinsikong iniutos sa senso ng senso. Bilang karagdagan, ang bawat estado ay kwalipikado para sa pagpili ng iba't ibang mga botante na magboto sa Electoral College, ang katawan na pipiliin ang pinuno ng Estados Unidos, katumbas ng kumpleto ng mga ahente at kongresista sa Kongreso mula sa estado na iyon. Ang Artikulo IV, Seksyon 3, Sugnay 1 ng Saligang Batas ay iginawad sa Kongreso ang posisyon na pahintulutan ang mga bagong estado sa Union. Mula nang maitatag ang Estados Unidos noong 1776, ang dami ng mga estado ay pinalawig mula sa unang 13 hanggang sa kasalukuyang lahat sa labas ng 50, at ang bawat bagong estado ay pinapayag sa isang katumbas na balanse sa mga kasalukuyang estado.

Tulad ng ibinigay ng Artikulo I, Seksyon 8 ng Saligang Batas, ang Kongreso ay gumagawa ng "piling lokal" sa rehiyon ng gobyerno, na hindi mahalaga para sa anumang estado. Bago ang seksyon ng 1973 District of Columbia Home Rule Act , na nagbawas sa ilang puwersa ng Kongreso sa isang piling chairman ng civic at pagtitipon, ang lugar ay walang piniling gobyerno ng kapitbahayan. Ang lahat ng mga bagay na isinasaalang-alang, ang Kongreso ay may pagpipiliang i-audit at ibagsak ang mga batas na ginawa ng pagtitipon at mamagitan sa mga pakikipag-usap sa kapitbahayan. Tulad ng anupaman ngunit isang malinaw, ang rehiyon ay walang paglalarawan sa Senado. Maging ganoon, mula pa noong 1971, ang mga naninirahan dito ay napuntahan sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng isang hindi pagboto ng isang delegado ng balota. [9] Bilang karagdagan, mula pa noong 1961, kasunod ng pagkumpirma ng ika-23 Susog, ang lokal na lugar ay naging kwalipikado para sa piling tatlong botante na magboto sa Electoral College.

Sa kabila ng 50 estado at lugar ng gobyerno , ang United States ay may sway higit sa 14 na rehiyon. Lima sa kanila (American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, at US Virgin Islands) ay may isang walang hanggang, hindi militar na populasyon, habang siyam sa kanila ay hindi. Maliban sa Navassa Island, Puerto Rico, at US Virgin Islands , na matatagpuan sa Caribbean, lahat ng mga rehiyon ay matatagpuan sa Karagatang Pasipiko. Ang isang domain, Palmyra Atoll, ay tinitingnan bilang pinagsama-sama, na nangangahulugang ang buong katawan ng Konstitusyon ay inilapat dito; iba't ibang mga rehiyon ay hindi pinagsasama, na nangangahulugang ang Konstitusyon ay hindi ganap na nalalapat sa kanila. Sampung rehiyon (ang Minor Outlying Islands at American Samoa) ay tinitingnan bilang hindi kaguluhan, na nangangahulugang wala silang Organic Act na pinahintulutan ng Kongreso; ang apat na magkakaibang mga domain ay pinag-ugnay, na nangangahulugang mayroon silang isang Organic Act na itinatag ng Kongreso. Ang limang nasasakop na mga domain ay pinaghigpitan ng bawat isa na pangasiwaan ang pamamahala sa sarili at isang hindi pagpapalabas ng isang delegado ng balota sa Kongreso, pati na rin ang pagkakaroon ng mga rehiyonal na katawan ng paggawa ng batas at mga kinatawan ng pinuno, subalit ang mga naninirahan ay hindi maaaring magbigay ng balota sa mga desisyon ng gobyerno.

:books: Mga pamantayan para sa pagsasaalang-alang

Ang umiiral na pamantayang pamantayan sa batas sa buong mundo na estado ng estado ay ang mapagpasyang teorya ng estado ng estado, na sistematiko ng Montevideo Convention noong 1933. Ang Convention c ay kinikilala sa estado bilang isang indibidwal ng buong mundo na batas sa off pagkakataon na ito ay "may kasamang mga kakayahan: (a) isang walang hanggang populasyon; (b) isang natatanging domain; (c) gobyerno; at (d) isang kakayahang makipag-ugnay sa iba't ibang mga estado "hangga't hindi ito" nakuha ng sapilitang kung ito ay sumasama sa gawain ng mga armas, sa pagwawasak ng mga pagpapakita ng paghuhusga, o sa ibang maaaring mabuhay na pamimilit na hakbang. " [hindi tamang pagbubuo?]

Ang talakayan ay umiiral sa kung magkano ang pagkilala na dapat isama bilang isang modelo ng pagiging estado. Ang nagpapaliwanag na teorya ng pagiging estado ay nagpapahiwatig na ang pagiging estado ay ganap na antas na pinamumunuan at ang pagkilala sa isang estado ng iba't ibang mga estado ay hindi mahalaga. Sa kabaligtaran na pagtatapos ng saklaw, ang bumubuo ng teorya ng pagiging estado ay naglalarawan sa isang estado bilang isang indibidwal sa ilalim ng pandaigdigang batas na partikular sa kaganapan na ito ay pinaghihinalaang bilang soberanya ng iba't ibang mga estado. Para sa mga pagganyak sa likod ng rundown na ito , kasama kasama sa pangkalahatan ay nagsasaad na ang lahat ng mga bagay ay isinasaalang-alang:

• isinasaalang-alang ang kanilang sarili na soberano (sa pamamagitan ng paglalahad ng kalayaan o ilang iba`t ibang mga pamamaraan) at madalas na tiningnan bilang tinutupad ang tumutukoy [ teorya ng pagiging estado, o

• ay naiintindihan bilang isang soberang estado ng anumang rate ng isang bahagi ng estado ng UN

Tandaan na ngayon at muli, doon ay isang pagkakaiba ng pagtatasa sa ibabaw ng pang-unawa sa mga pangunahing punto, at kung ang isang sangkap fulfills ito ay questioned . Ang mga pambihirang pampulitika na sangkap na pinapabayaan na matugunan ang pag-aayos ng isang soberang estado ay tinitingnan bilang mga estado ng proto.

Batay sa mga pamantayan sa itaas, isinasama ng rundown na ito ang kasamang 206 na mga elemento:

• 203 mga estado na napansin ng sa anumang kaganapan isang bahagi ng estado ng UN

• Dalawang estado na natutupad ang mapagpasyang teorya ng pagiging estado at eksklusibo na napapansin ng mga estado na hindi pang-UN: Artsakh, Transnistria

• Isang estado na natutupad ang mapagpasyang teorya ng pagiging estado at hindi nahahalata ng ilang iba pang estado: Somaliland Ang talahanayan ay nagsasama ng mga projectile na tumutugon sa mga elemento na alinman sa hindi mga estado ng soberanya o may malapit na ugnayan sa isa pang estado ng soberanya. Dagdag pa rito ay nagsasama ng mga teritoryong pang-bansa kung saan ang pag-ilog ng nominal na estado ay pinaghihigpitan ng isang mapayapang kasunduan. Pinagsama, kasama dito ang:

• Ang mga estado ay may isang libreng kaugnayan sa ibang estado

• Dalawang sangkap na pinigilan ng Pakistan na alinman ay hindi isa sa mga estado ng soberano, mga nasasakupang domain, o bahagi ng ibang estado: Azad Kashmir at Gilgit Baltistan

• Mga nakasalalay na domain ng ibang estado, tulad ng mga zone na nagpapakita ng maraming mga katangian ng mga rehiyon ng ward na ipinahiwatig ng pahina ng mapagkakatiwalaang rehiyon

• Mga elementong pang-nasyonal na ginawa ng mapayapang kasunduan

:books: Estado ng US

Sa Estados Unidos, ang isang estado ay isang sangkap na pampulitika, na kung saan mayroong kasalukuyang 50. Pinagsama sa isang samahang pampulitika, ang bawat estado ay nagtataglay ng lokal na pambatasan sa isang naiiba at nailalarawan na heyograpikong rehiyon kung saan ibinibigay nito ang kapangyarihan nito sa gobyerno. Dahil sa karaniwang kapangyarihang ito, ang mga Amerikano ay residente na kapwa ng republika ng gobyerno at ng estado kung saan sila naninirahan. Ang pagkamamamayan ng estado at paninirahan ay nababago, at walang pag-endorso ng administrasyon na kinakailangan upang lumipat sa pagitan ng mga estado, bukod sa mga taong limitado ng mga partikular na uri ng mga utos ng korte , (halimbawa, mga parol na nahatulan at supling ng hiwalay mula sa mga kabiyak na nagbabahagi ng pangangalaga).

Ang mga gobyerno ng estado ay ibinabahagi ng puwersa ng mga indibidwal (ng bawat magkakahiwalay na estado) sa pamamagitan ng kanilang mga indibidwal na konstitusyon. Ang lahat ay pinagbatayan sa mga pamantayang republikano, at ang bawat isa ay tumatanggap ng isang pamamahala, na binubuo ng tatlong sangay, bawat isa ay may nakahiwalay at malayang kapangyarihan: pinuno , may awtoridad, at ligal. Ang mga estado ay nakahiwalay sa mga lugar o mga katumbasan ng lalawigan, na maaaring italaga sa ilang posisyon sa pangangasiwa ng kapitbahayan ngunit hindi pa soberano. Ang lugar o distrito na magkatulad na konstruksyon ay naiiba sa pangkalahatan ayon sa estado, at ang mga estado ay gumagawa din ng iba pang mga kalapit na pamahalaan.

Ang mga estado, taliwas sa mga rehiyon ng US, ay may iba't ibang mga kapangyarihan at karapatan sa ilalim ng Konstitusyon ng Estados Unidos. Ang mga estado at ang kanilang mga residente ay hinarap sa Kongreso ng Estados Unidos, isang lupon ng paggawa ng batas sa bicameral na binubuo ng Senado at ng Kapulungan ng mga Kinatawan. Ang bawat estado ay karapat-dapat din para sa pagpili ng iba`t ibang mga botante (katumbas ng lahat ng bilang ng mga delegado at mambabatas mula sa estado na iyon) upang magbigay ng balota sa Electoral College, ang katawan na deretsong pumipili sa Pangulo ng Estados Unidos. Bukod dito, ang bawat estado ay may pagkakataon na i-endorso ang mga itinatag na pagbabago, at, sa pagsang-ayon ng Kongreso, hindi bababa sa dalawang estado ang maaaring pumunta sa mga interstate compact sa bawat isa. Ang puwersa ng pulisya ng bawat estado ay karagdagan na napapansin. Tunay, ang mga gawain ng pahintulot sa batas ng kapitbahayan, tagubilin na pinondohan ng gobyerno, pangkalahatang kabutihan, pagkontrol sa intrastate na kalakal, at kalapit na transportasyon at pundasyon ay karaniwang itinuturing na pangunahing mga obligasyon ng estado, kahit na ang mga kasalukuyan ay mayroong malaking pamamahala sa pananalapi at patnubay din. Sa pangmatagalan, ang Konstitusyon ay naitama, at ang pag-unawa at paggamit ng mga kaayusan nito ay nagbago. Ang pangkalahatang pagkahilig ay patungo sa sentralisasyon at piyus, na ipinapalagay ng pamahalaan ang mas malaking bahagi kaysa sa dati nitong ginawa. Mayroong isang pagpapatuloy sa banter tungkol sa mga pribilehiyo ng estado, na tungkol sa degree at likas na katangian ng mga puwersa at kapangyarihan ng mga estado na maihahambing sa pamahalaang sentral at mga pribilehiyo ng mga tao.

Ang Konstitusyon ay iginawad sa Kongreso ang posisyon na pahintulutan ang mga bagong estado sa Union. Mula nang maitatag ang Estados Unidos noong 1776 ng Labintatlong Kolonya ng British, ang dami ng mga estado ay pinalawak mula sa unang 13 hanggang 50. Ang bawat bagong estado ay na-concede sa isang katumbas na balanse sa kasalukuyang mga estado. Tahimik ang Konstitusyon kung mayroon o hindi ang mga estado na may kakayahang umatras (magbunot) mula sa Unyon . Makalipas ang ilang sandali matapos ang Digmaang Sibil, ang US High Court, sa Texas laban sa White, ay gaganapin na ang isang estado ay hindi maaaring isagawa nang iisa tulad ng.

:small_blue_diamond: Mga Estado ng Estados Unidos

Ang 50 estado ng US, sa alpabetikong kahilingan, sa tabi ng banner ng bawat estado:

 • Alabama

 • Alaska

 • Arizona

 • Arkansas

 • California

 • Colorado

 • Connecticut

 • Delaware

 • Florida

 • Georgia

 • Hawaii

 • Idaho

 • Illinois

 • Indiana

 • Iowa

 • Kansas

 • Kentucky

 • Louisiana

 • Maine

 • Maryland

 • Massachusetts

 • Michigan

 • Minnesota

 • Mississippi

 • Missouri

 • Montana

 • Nebraska

 • Nevada

 • New Hampshire

 • New Jersey

 • Bagong Mexico

 • New York

 • North Carolina

 • Hilagang Dakota

 • Ohio

 • Oklahoma

 • Oregon

 • Pennsylvania

 • Rhode Island

 • South Carolina

 • South Dakota

 • Tennessee

 • Texas

 • Utah

 • Vermont

 • Virginia

 • Washington

 • West Virginia

 • Wisconsin

 • Wyoming

:small_blue_diamond: Foundation

Ang 13 natatanging mga estado ay lumitaw noong Hulyo 1776 sa panahon ng American Revolutionary War, bilang kapalit ng Thirteen Colony, pagkatapos pumayag sa Resolution ng Lee at minarkahan ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Estados Unidos. Bago ang mga pagkakataong ito ang bawat estado ay naging isang tirahan ng Britain; bawat sa puntong iyon ay sumali sa pangunahing Union ng mga estado sa isang lugar sa saklaw ng 1777 at 1781, pagkatapos kumpirmahin ang Mga Artikulo ng Confederation, ang pangunahing konstitusyon ng US. Gayundin sa panahong ito, ang mga kamakailang malayang estado ay nagtayo ng kanilang sariling mga konstitusyon ng estado, kabilang sa mga pinaka-punctual na binubuo na konstitusyon sa planeta. Kahit na magkakaiba sa detalye, ang mga konstitusyong ito ng estado ay nagbahagi ng mga highlight na magiging makabuluhan sa itinatag na kahilingan ng Amerika: sila ay republikano sa istraktura, at nakahiwalay na puwersa sa tatlong sangay, karamihan ay mayroong mga bicameral na pagpupulong, at naglalaman ng mga pahayag ng, o isang bayarin ng mga karapatan. Pagkatapos, mula 1787 hanggang 1790, ang bawat isa sa mga estado ay karagdagang pinahintulutan ng isa pang burukratikong gilid ng gobyerno sa Saligang Batas ng Estados Unidos. Maihahalintulad sa mga estado, ipinaliwanag ng Konstitusyon ng US ang mga ideya ng pederalismo.

:books: Mga Pamahalaan

Ang mga estado ay hindi simpleng may kakayahang pagbahagi ng Estados Unidos, dahil ang kanilang mga puwersa at obligasyon ay hindi inilaan sa kanila mula sa itaas ng pagpapatupad ng gobyerno o burukratikong aktibidad sa pamamahala o ang Konstitusyong administratibo. Samakatuwid, ang bawat isa sa 50 estado ay nagpapanatili ng anumang awtoridad na kinakailangan upang maisaayos ang indibidwal na pamahalaan sa anumang kakayahan (sa loob ng malawak na hangganan na itinakda ng Konstitusyon ng US) na itinuring na wasto ng kanyang kamag-anak, at upang maisagawa ang lahat ng mga puwersa ng gobyerno na hindi itinalaga sa pamahalaang sentral ng Saligang Batas. Ang isang estado, sa kaibahan sa gobyerno, ay may hindi tinukoy na kapangyarihan ng pulisya, iyon ang pagpipilian upang para sa pinaka-bahagi na gawin ang lahat ng mga pangunahing batas para sa tulong ng gobyerno ng kanyang kaanak. Samakatuwid, habang ang mga mambabatas ng iba't ibang mga estado ay nagbabahagi ng maraming mga paghahambing ng mga highlight, regular silang nagbabagu-bago ng hindi kapani-paniwala tungkol sa istraktura at sangkap. Walang dalawang gobyerno ng estado ang hindi makikilala.

:books: Mga Konstitusyon

Ang pampublikong awtoridad ng bawat estado ay nakaayos ayon sa indibidwal na konstitusyon nito. Ang malalaking bilang ng mga ulat na ito ay higit na punto bawat punto at mas kumplikado kaysa sa kanilang kasosyo sa gobyerno. Halimbawa, ang Konstitusyon ng Alabama, naglalaman ng 310,296 mga salita - na higit sa 40 tiklop ang bilang bilang Konstitusyon ng US. Sa pamamagitan at ng, ang bawat estado ay nakatanggap ng isang tatlong-sangay ng gobyerno: pinuno, administratibo, at ligal (sa kabila ng katotohanang ang paggawa nito ay hindi kailanman kinakailangan).

Halos kaagad sa kasaysayan ng Amerika apat na pamahalaan ng estado ang naghihiwalay sa kanilang sarili mula sa iba pa sa kanilang unang mga konstitusyon sa pamamagitan ng pagpapasya na makilala ang sarili bilang mga Commonwealth sa halip na bilang mga estado: Virginia, noong 1776; Pennsylvania, noong 1777; Massachusetts, noong 1780; at Kentucky, noong 1792. Samakatuwid, habang ang apat na ito ay mga estado tulad ng iba't ibang mga estado, ang bawat isa ay opisyal na isang republika sa mga batayan na ang term na nakapaloob sa konstitusyon nito. Ang termino, ward, na tumutukoy sa isang estado kung saan ang pinakapangunang impluwensya ay ipinagkaloob sa mga indibidwal, ay unang ginamit sa Virginia sa panahon ng Interregnum, ang 1649-60 na time frame sa pagitan ng mga patakaran ni Charles I at Charles II kung saan ang Oliver Cromwell ng parlyamento bilang Lord Nagtayo ang tagapagtanggol ng isang pamahalaang republikano na kilala bilang Commonwealth ng England. Ang Virginia ay naging isang bantog na lalawigan muli noong 1660, at ang salita ay nahulog mula sa buong pamagat; hindi ito nagamit hanggang sa muling ipinakilala noong 1776.

:small_blue_diamond: Hepe

Sa bawat estado, ang CEO ay kilala bilang pangunahing kinatawan, na pumupuno bilang parehong pinuno ng estado at pinuno ng gobyerno. Ang lahat ng mga kinatawan ng lead ay napili ng direktang desisyon sa politika. Ang kinatawan ng nangunguna ay maaaring makumpirma o tanggihan ang mga panukalang batas na ipinasa ng katawan ng paggawa ng batas ng estado, tulad din ng mungkahi at pagtatrabaho para sa pagpasok ng mga panukalang batas, na karaniwang sinusuportahan ng kanilang pangkat ideolohikal. Sa 44 na estado, ang mga kinatawan ng lead ay may detalyadong lakas ng blackball. Karamihan sa mga estado ay may isang pinuno ng maramihan, na nagpapahiwatig na ang nangungunang kinatawan ay hindi ang nag-iisang opisyal ng gobyerno sa estado na maaaring sagutin para sa sangay ng pampanguluhan. Sa mga estadong ito, ang kapangyarihan ng pinuno ay ipinakalat sa iba't ibang mga awtoridad, pinili ng mga indibidwal na autonomous ng nangungunang kinatawan - tulad ng representante ng lead ng lieutenant, punong opisyal ng batas, tagapamahala, kalihim ng estado, at iba pa.

Ang mga konstitusyon ng 19 na estado ay isinasaalang-alang ang mga residente upang maalis at mapuno ang isang napiling awtoridad sa publiko bago matapos ang kanilang termino sa katungkulan sa pamamagitan ng isang pagsusuri sa karerang pampulitika. Ang bawat estado ay sumusunod sa sarili nitong pamamaraan para sa pagsusuri ng mga karera, at nagtatakda ng sarili nitong mga limitasyon sa kung gaano kadalas, at kung gaano katagal pagkatapos ng isang pangkalahatang karera sa politika, maaari silang gaganapin. Sa lahat ng mga estado, maaaring alisin ng mga katawan ng paggawa ng batas ang mga awtoridad ng sangay ng pampanguluhan ng estado, kabilang ang mga kinatawan ng lead, na nagsumite ng tunay na maltreatment ng kanilang puwersa mula sa opisina. Ang paraan patungo sa paggawa nito ay nagsasama ng pasaway (ang pagdadala ng mga tahasang pagsingil), at isang paunang, kung saan ang mga tagapangasiwa ay nagtuturo bilang isang hurado.

:books: May kapangyarihan

Ang mahahalagang tungkulin ng mga pagpupulong ng estado ay upang pahintulutan ang mga batas ng estado at angkop na cash para sa samahan ng diskarte sa publiko. Sa lahat ng mga estado, kung ang nangungunang kinatawan ay tumatanggi sa isang panukalang batas (o kaunti ng isa), maaari itong maging sa anumang kaso maging batas kung ang namamahala na lupain ay pinalitan ang pagtanggi (tinatanggal ang panukalang batas), na sa maraming mga estado ay nangangailangan ng isang 66% na boto sa bawat isa silid Sa 49 ng 50 estado na ang konseho ay binubuo ng dalawang silid: isang mababang kapulungan (iba ang tawag sa Kapulungan ng mga Kinatawan, State Assembly, General Assembly o House of Delegates) at isang mas katamtamang mataas na kapulungan, sa lahat ng mga estado na tinawag na Senado. Ang exemption ay ang unicameral Nebraska Lehislatura, na mayroon lamang isang nag-iisang silid. Karamihan sa mga estado ay gumagawa ng ilang mga bahagi-alaala na namamahala na katawan (na kaugalian na tinatawag na isang pagpupulong na residente). Sampung mga council ng estado ang tiningnan bilang full-time; ang mga katawang ito ay mas katulad ng US Congress kaysa sa iba.

Ang mga indibidwal mula sa konseho ng bawat estado ay napili ng direktang desisyon sa politika. Sa Baker v. Carr (1962) at Reynolds v. Sims (1964), sinabi ng US High Court na ang lahat ng mga estado ay kinakailangan upang pumili ng kanilang mga katawang gumawa ng batas upang mapamahalaan ang gastos ng bawat residente ng isang katulad na antas ng paglalarawan (ang isang indibidwal , isang pamantayan sa pagboto). Sa praktikal na pagsasalita, ang karamihan sa mga estado ay pumili ng mga tagapangasiwa mula sa mga solong bahagi na lugar, na ang bawat isa ay may halos isang katulad na populasyon. Ang ilang mga estado, tulad ng Maryland at Vermont, ay nahahati sa estado sa mga solong at maraming bahagi na rehiyon, kung saan ang multi-part na lokal ay dapat na may proporsyonal na mas malaking mga populasyon, hal, ang isang rehiyon na pumipili ng dalawang delegado ay dapat na humigit-kumulang doble ang bilang ng mga naninirahan sa isang lugar na pumili lamang ng isa. Ang mga demokratikong balangkas na ginamit sa bansa ay ang: first-past-the-post sa mga solong bahagi na lugar, at iba't ibang mga hindi nababagay na boto sa mga multi-part na rehiyon.

Noong 2013, mayroong isang kabuuan ng 7,383 mga opisyal sa 50 mga pang-administratibong katawan. Nakuha nila mula $ 0 taun-taon (New Mexico) hanggang $ 90,526 (California). Mayroong iba't ibang mga outlay at mileage pay.

:small_blue_diamond: Ligal

Ang mga estado ay maaaring pagsamahin din ang kanilang mga ligal na balangkas na natatangi sa kaibahan sa ligal na ehekutibo ng gobyerno, hangga't na-secure nila ang burukratikong itinatag na karapatan ng kanilang mga residente sa patas na pamamaraan. Karamihan ay mayroong paunang antas ng korte, na tinatawag na isang Korte ng Distrito, Korte Suprema o Korte ng Circuit, isang korte ng investigative na antas ng una, na tinatawag na isang Korte ng Apela (o Mga Apela), at isang Korte Suprema. Sa anumang kaso, ang Oklahoma at Texas ay may magkakahiwalay na pinakamataas na korte para sa mga alok na kriminal. Sa Estado ng New York ang paunang korte ay kilala bilang Korte Suprema; Pagkatapos ay dadalhin ang mga alok sa Division of Appellate ng Korte Suprema, at mula sa puntong iyon hanggang sa Court of Appeals.

Ang mga balangkas ng korte ng estado ay nagbibigay ng mga pangkalahatang korte na may malawak na ward. Ang bahagi ng mind lion ng mga kriminal at karaniwang kaso sa Estados Unidos ay naririnig sa mga korte ng estado. Ang taunang bilang ng mga kaso na naitala sa mga korte ng estado ay humigit-kumulang 30,000,000 at ang dami ng mga hukom sa mga korte ng estado ay humigit-kumulang na 30,000 — sa pamamagitan ng pagsusuri, nakikita ng mga korte ng gobyerno ang humigit-kumulang na 1,000,000 na naitala na mga kaso na may humigit-kumulang na 1700 na mga adjudicator.

Karamihan sa mga estado ay nakabatay sa kanilang pangkalahatang hanay ng mga batas sa kaugalian ng batas ng Ingles (na may makabuluhang mga katutubong pagbabago at piyus ng ilang mga karaniwang pagpapaunlad ng batas), na may kapansin-pansin na espesyal na kaso ng Louisiana, isang nakaraang lalawigan ng Pransya, na kumukuha ng napakalaking piraso ng pangkalahatang hanay ng mga batas mula sa Karaniwang batas ng Pransya.

Ang isang pares ng mga estado ay nagpasya na ang mga itinalagang awtoridad sa korte ng estado ay maghatid ng habang buhay. Sa karamihan ng mga estado ang mga tagahatol, na naaalala ang mga hukom ng pinakadakilang korte para sa estado, ay napili o napili para sa mga tuntunin ng isang itinakdang bilang ng mga taon, at karaniwang kwalipikado para sa muling pagtatalaga o muling pagtatalaga.

:books: Nakasaad bilang unitary frameworks

Ang lahat ng mga estado ay unitaryong gobyerno, hindi mga liga o kabuuan ng mga pamamahala ng kapitbahayan. Ang mga kalapit na pamahalaan sa loob ng mga ito ay ginawa ng at umiiral sa pamamagitan ng pagpipigil sa batas ng estado, at ang mga pamahalaan sa kapitbahayan sa loob ng bawat estado ay nakasalalay sa pokus na awtoridad ng partikular na estado. Ang mga pamahalaan ng estado ay normal na nagde-delegate ng ilang kapangyarihan sa mga kalapit na yunit at mga pagpipilian ng diskarte sa channel ay pababa sa kanila para saLINKrone. Sa isang pares ng mga estado, pinapayagan ang mga yunit ng pamahalaan ng kapitbahayan ng isang antas ng prinsipyo sa bahay sa iba't ibang isyu. Ang namamayani sa ayon sa batas na teorya ng paglipat ng estado sa mga pamahalaan sa kapitbahayan, na tinukoy bilang Panuntunan ni Dillon, ay mayroong,

Ang isang organisasyong sibil ay mayroon at maaaring magsanay ng mga kasamang pwersa at walang iba pa: Una, ang mga umakma sa mga salitang pahayag; pangalawa, ang panimulang iminungkahing o mahalagang yugto sa mga puwersa na malinaw na pinapayagan; pangatlo, ang mga makabuluhan sa inilahad na mga artikulo at pagganyak sa likod ng pakikipagsosyo - hindi lamang mapakinabangan gayunpaman pautos; pang-apat, ang anumang makatuwirang kawalang-katiyakan patungkol sa pagkakaroon ng isang puwersa ay naayos ng mga korte laban sa kumpanya — laban sa pagkakaroon ng mga puwersa.

Ang bawat estado ay naglalarawan para sa sarili kung anong mga kapangyarihan ang papayagan nito sa kalapit na mga gobyerno. Sa pangkalahatan, ang apat na pag-uuri ng puwersa ay maaaring ibigay sa kalapit na mga lokal:

• Istruktural - kakayahang pumili ng uri ng pamahalaan, parusa at magtatag ng mga pagbabago sa kontrata,

• Magagamit - kakayahang magsanay ng malapit na pamahalaan sa sarili sa isang malawak o pinaghihigpitan,

• Pananalapi - posisyon upang magpasya ng mga mapagkukunan ng kita, magtakda ng mga rate ng pagtatasa, kumuha ng mga reserba at iba pang kaugnay na pagsasanay sa pera,

• Tauhan - kapangyarihan upang magtakda ng mga patakaran sa negosyo, mga rate ng bayad, mga kondisyon sa trabaho at pinagsamang haggling.

:books: Mga koneksyon

:small_blue_diamond: Kabilang sa mga estado

Ang bawat estado ay sumang-ayon sa Union ng Kongreso mula pa noong 1789 na ipinasok ito sa isang katumbas na balanse sa mga unang estado sa lahat ng patungkol. Sa pagbuo ng mga pribilehiyo ng mga estado na sinusuportahan habang bago ang yugto ng giyera, tiniyak ng Korte Suprema, sa Lessee of Pollard v. Hagan (1845), na ang Konstitusyon ay nag-utos ng kumpirmasyon ng mga bagong estado batay sa equity. Sa pagpayag ng Kongreso, ang mga estado ay maaaring pumunta sa mga interstate compact, kaayusan sa pagitan ng hindi bababa sa dalawang estado. Kadalasang ginagamit ang mga compact upang makitungo sa isang pangkaraniwang pag-aari, tulad ng balangkas ng transportasyon o mga karapatan sa tubig.

Sa ilalim ng Artikulo IV ng Saligang Batas, na sinusubaybayan ang koneksyon sa pagitan ng mga estado, ang bawat estado ay kinakailangan upang magbigay ng buong kumpiyansa at kredito sa mga pagpapakita ng mga kapulungan at korte ng isa't isa, na kung saan ay pinanghahawakan upang isama ang pagkilala sa karamihan ng mga kasunduan at kriminal mga desisyon, at bago ang 1865, katayuan sa pagsakop. Sa ilalim ng Sugnay na Extradition, dapat alisin ng isang estado ang mga indibidwal na nakatayo roon na nakatakas sa mga singil ng "pagtataksil, ayon sa batas na pagkakasala, o iba't ibang mga maling gawain" sa ibang estado kung humiling ang ibang estado. Ang pamantayan ng agarang pagtugis ng isang ipinapalagay na kriminal at pagkuha ng mga opisyal ng batas ng isang estado sa ibang estado ay madalas na pinapayagan ng isang estado.

Ang buong kumpiyansa at palagay sa kredito ay may mga pagbubukod, ilang ligal na kurso ng pagkilos, halimbawa, mahusay na paglilisensya at mga relasyon, ay maaaring maging malinaw sa estado, at hanggang sa puntong ito ang mga estado ay hindi natuklasan ng mga korte na kinakailangan upang igalang ang mga nasabing plano sa laro mula sa iba`t ibang mga estado. Ang nasabing lehitimong mga demonstrasyon ay sa pamamagitan ng regular na pinaghihinalaang state-to-state ayon sa pangunahing gawa ng comity. Ang mga estado ay tinanggihan mula sa pagbibiktim sa mga residente ng iba't ibang mga estado hinggil sa kanilang pangunahing mga karapatan, sa ilalim ng Closed ng Mga Pribilehiyo at Immunities.

:small_blue_diamond: Sa gobyerno

Sa ilalim ng Artikulo IV, sinisiguro ng bawat estado ang isang uri ng gobyerno na nakabatay sa mga pamantayang republikano, tulad ng pagsang-ayon ng pinangangasiwaan. Ang katiyakan na ito ay matagal nang nasa harap ng talakayan tungkol sa mga pribilehiyo ng mga residente kumpara sa awtoridad ng publiko. Tinitiyak din ng mga estado ang katiyakan mula sa pagpasok, at, sa paggamit ng katawang paggawa ng batas ng estado (o pinuno, kung ang council ay hindi maaaring tipunin), mula sa agresibong pag-uugali sa bahay. Ang pag-aayos na ito ay napagmasdan sa panahon ng pag-aalsa ng Detroit noong 1967, ngunit hindi pa nasasabwat.

Ang Supremacy Clause (Artikulo VI, sugnay 2) ay nagtatakda na ang Saligang Batas, mga batas ng pamahalaan na ginawang pagsunod sa mga ito, at mga kasunduan na ginawa sa ilalim ng posisyon nito, ay binubuo ng hindi maihahambing na tradisyon na dapat sundin. Ibinibigay na ang mga korte ng estado ay limitado ng hindi maihahambing na batas; kung dapat magkaroon ng paglitaw ng pagtatalo sa pagitan ng batas ng gobyerno at estado, dapat na mailapat ang batas sa burukratiko. Sa katunayan, kahit na ang mga konstitusyon ng estado ay mas mababa sa batas ng gobyerno.

Ang mga pribilehiyo ng Estado ay nakikita higit sa lahat hinggil sa ikasampung Susog. Ang Konstitusyon ay nagtatalaga ng ilang mga puwersa sa pampublikong pamahalaan, at pinipigilan nito ang ilang mga puwersa sa mga estado. Ang ika-sampung susog ay nagse-save ng anumang natitirang mga puwersa sa mga estado, o sa mga indibidwal. Ang mga puwersa ng Kongreso ng Estados Unidos ay nakilala sa Artikulo I, Seksyon 8, halimbawa, ang kakayahang magpahayag ng giyera. Ang paggawa ng mga pag-areglo ay isang puwersa na iligal sa mga estado, na naitala kasama ng iba pang mga naturang kapangyarihan sa Artikulo I, Seksyon Kabilang sa Artikulo na nakalista ko ang mga puwersa ng Kongreso ay ang kakayahang idirekta ang Komersyo. Mula noong kalagitnaan ng ikadalawampu siglo, ang pagsasalin ng Korte Suprema ng "Sugnay na Negosyo" na ito, sa mahabang paghawak, ay napalawak na lawak ng kapangyarihan ng gobyerno, sa kapinsalaan ng mga puwersang naisip dati tungkol sa isyu ng ganap na estado. Ang Cambridge Economic History ng Estados Unidos ay nagsabi, "sa pangkalahatan, partikular na pagkalipas ng kalagitnaan ng 1880s, naunawaan ng Hukuman ang sugnay na Komersyo para sa pinalawak na kapangyarihan ng gobyerno." Noong 1941, pinanatili ng Korte Suprema sa US laban kay Darby ang patas na Batas sa Pamantayan ng Paggawa ng 1938, na pinanghahawakang ang Kongreso ay may puwersa sa ilalim ng Komersyo ng sugnay upang idirekta ang mga kundisyon ng negosyo. Sa puntong iyon, pagkatapos ng isang taon, sa Wickard v. Filburn, pinalawak ng Korte ang kakayahan ng pamahalaan na pamahalaan ang ekonomiya sa pamamagitan ng paghawak sa awtoridad na pang-administratiba sa ilalim ng probisyon ng kalakalan na umaabot sa mga ehersisyo na maaaring, sa lahat ng mga account, ay likas na kapitbahay. talagang nakakaapekto sa buong ekonomiya ng publiko at nasa ganitong paraan ng pag-aalala sa publiko. Halimbawa, makokontrol ng Kongreso ang trapiko ng ruta ng riles sa mga linya ng estado, ngunit maaari rin nitong pamahalaan ang trapiko ng riles na eksklusibo sa loob ng isang estado, sa ilaw ng katotohanan na talagang nakakaimpluwensya sa trapiko sa negosyong interstate. Sa pamamagitan ng mga naturang pagpipilian, pinagtatalunan ng tagapagturo ng batas na si David F. Strength, "binago ng Hukuman ang kapangyarihan sa pangangalakal sa maaaring ihambing sa isang pangkalahatang puwersa sa administratiba at naayos ang natatanging konstruksyon ng mga Framers ng mga pinaghihigpitan at itinalagang mga puwersa." Kasunod nito, ipinakilala ng Kongreso ang Sugnay na Komersyo upang palawigin ang pagsasagawa ng kriminal na pamahalaan, tulad din ng mga pagbabago sa lipunan, halimbawa, ang Batas sa Karapatang Sibil ng 1964. Sa loob lamang ng mga nagdaang maraming taon, sa pamamagitan ng mga pagpipilian sa mga kaso tulad ng sa US laban kay Lopez (1995) at US v. Morrison (2000), ay tinangka ng Korte na higpitan ang puwersa ng Closed Clause ng Kongreso.

Ang isa pang nakalistang puwersa ng pambatasan ay ang nakapagpapalakas at lakas ng paggastos nito. Ang isang paglalarawan dito ay ang pag-aayos ng tulong ng gobyerno para sa mga parkway, na isinasama ang Interstate Highway System. Ang balangkas ay iniutos at sa isang malaking lawak na pinondohan ng gobyerno, at saka hinahatid sa interes ng mga estado. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang upang mapanatili ang mga assets ng interstate ng gobyerno, nagkaroon ng pagpipilian ang Kongreso na i-pressure ang mga council ng estado na magpasa ng iba't ibang mga batas. [Sipi] Ang isang modelo ay ang cross country na ayon sa batas na uminom ng edad na 21, na pinahintulutan ng bawat estado, na nakamit ng Pambansa Minimum na Batas sa Edad ng Pag-inom. Kahit na ang ilan ay nagpoprotesta na ito ay sumasama sa mga pribilehiyo ng mga estado, pinanatili ng Korte Suprema ang pagsasanay bilang isang pinahihintulutang paggamit ng Batas sa Paggastos ng Saligang Batas sa South Dakota v. Bigyan ang 483 US 203 (1987).

Tulad ng inirekomenda ng Artikulo I ng Konstitusyon, na nagtatakda ng Kongreso ng Estados Unidos, ang bawat estado ay nakatuon sa Senado (anuman ang laki ng populasyon) ng dalawang kongresista, at bawat isa ay nasisiguro sa anumang rate ng isang delegado sa Kamara. Ang dalawang kongresista at ahente ay napili sa direktang kilalang mga desisyon sa iba't ibang mga estado. (Bago ang 1913, ang mga mambabatas ay pinili ng mga pamahalaang katawan ng estado.) Mayroong at ng 100 mga kinatawan, na napili saanman upang mabulok na mga termino ng anim na taon, na may 33% sa kanila ay napili sa mga regular na agwat. Ang mga ahente ay pinili saan man o mula sa solong-bahagi na lokal hanggang sa mga termino ng dalawang taon (hindi staggered). Ang laki ng Kamara — hanggang ngayon 435 na mga demokratikong indibidwal — ay itinatakda ng pamamahala ng gobyerno. Ang mga upuan sa Kamara ay ihinahatid sa mga estado na may paggalang sa pinakabagong natural na order na pagpapalipas ng enensyal na bilang. Ang mga hangganan ng mga rehiyon na ito ay nai-set up ng mga estado nang magkahiwalay sa pamamagitan ng isang siklo na tinatawag na muling pagdidistrito, at sa loob ng bawat estado ang lahat ng mga rehiyon ay kinakailangan upang magkaroon ng halos katumbas na mga populasyon.

Ang mga residente sa bawat estado bilang karagdagan sa mga nasa Distrito ng Columbia sa implikasyon ay pumili ng pangulo at VP. Kapag nagpapalabas ng mga form ng pagboto sa mga opisyal na karera nagpapasya sila na pabor sa mga opisyal na botante, na sa puntong iyon, na gumagamit ng mga diskarte na ibinigay sa ikalabindalawang pagwawasto, pumili ng pangulo at VP. Mayroong 538 na botante para sa pinakabagong opisyal na karerang pampulitika sa 2020; ang bahagi ng mga itinalagang boto ay nakasalalay sa enumerasyon noong 2010. Ang bawat estado ay kwalipikado para sa iba't ibang mga botante na katumbas ng ganap na bilang ng mga delegado at mambabatas mula sa estado na iyon; ang Distrito ng Columbia ay kwalipikado para sa tatlong mga botante.

Habang ang Konstitusyon ay nagtatakda ng mga hangganan para sa appointment ng mga awtoridad ng gobyerno, ang batas ng estado, hindi pangasiwaan, ay kumokontrol sa karamihan ng mga bahagi ng mga desisyon sa US, kasama ang: mga primarya, ang kwalipikasyon ng mga mamamayan (nakaraan ang mahalagang protektadong kahulugan), ang pagpapatakbo ng nasasakupang paaralan ng bawat estado , tulad ng pagpapatakbo ng mga karera ng estado at kapitbahayan. All races—government, state and neighborhood—are directed by the individual states, and some democratic standards and systems may vary among them.

Article V of the Constitution concurs states a vital part during the time spent correcting the US Constitution. Alterations might be proposed either by Congress with a 66% vote in both the House and the Senate, or by an established show called for by 66% of the state assemblies. To turn out to be essential for the Constitution, a change should be endorsed by either—as dictated by Congress—the governing bodies of 3/4 of the states or state approving shows in 3/4 of the states. The vote in each state (to either endorse or dismiss a proposed revision) conveys equivalent weight, paying little mind to a state's populace or time allotment in the Union.

:books: Induction into the Union

Article IV likewise awards to Congress the position to concede new states into the Union. Since the foundation of the United States in 1776, the quantity of states has extended from the first 13 to 50. Each new state has been conceded on an equivalent balance with the current states. Article IV additionally restricts the formation of new states from parts of existing states without the assent of both the influenced states and Congress. This admonition was intended to give Eastern states that actually had Western land claims (counting Georgia, North Carolina, and Virginia), to have a denial about whether their western regions could become states, and has served this equivalent capacity since, at whatever point a proposition to segment a current state or states all together that a district inside may either join another state or to make another state has preceded Congress.

A large portion of the states conceded to the Union after the first 13 were framed from a coordinated region set up and represented by Congress as per its whole force under Article IV, Section 3, Clause 2. The blueprint for this interaction was set up by the Northwest Ordinance (1787), which originates before the endorsement of the Constitution. Sometimes, a whole domain has become a state; in others some piece of a region has.

At the point when individuals of a region spread the word about their craving for statehood for the government, Congress may pass an empowering act approving individuals of that domain to sort out a sacred show to compose a state constitution as a stage towards admission to the Union. Each act subtleties the instrument by which the domain will be conceded as a state following approval of their constitution and appointment of state officials. Albeit the utilization of an empowering act is a customary memorable practice, various domains have drafted constitutions for accommodation to Congress missing an empowering act and were hence conceded. Endless supply of that constitution, and after gathering any extra Congressional specifications, Congress has a consistently conceded that area as a state.

Notwithstanding the first 13, six ensuing states were a never a coordinated area of the central government, or some portion of one, preceding being conceded to the Union. Three were set off from a generally existing state, two entered the Union in the wake of having been sovereign states, and one was set up from disorderly domain: • California, 1850, from land surrendered to the United States by Mexico in 1848 under the details of the Treaty of Guadalupe Hidalgo.

• Kentucky, 1792, from Virginia (District of Kentucky: Fayette, Jefferson, and Lincoln provinces)

• Maine, 1820, from Massachusetts (District of Maine)

• Texas, 1845, beforehand the Republic of Texas

• Vermont, 1791, beforehand the Vermont Republic (otherwise called the New Hampshire Grants and guaranteed by New York)

• West Virginia, 1863, from Virginia (Trans-Allegheny locale provinces) during the Civil War

Congress is under no commitment to concede states, even in those spaces whose populace communicates a craving for statehood. Such has been the case various occasions during the country's set of experiences. In one occasion, Mormon pioneers in Salt Lake City tried to build up the state of Deseret in 1849. It existed for marginally more than two years and was never endorsed by the United States Congress. In another, heads of the Five Civilized Tribes (Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, and Seminole) in Indian Territory proposed to set up the state of Sequoyah in 1905, as a way to hold control of their properties. The proposed constitution at last fizzled in the US Congress. All things being equal, the Indian Territory, alongside Oklahoma Territory were both joined into the new state of Oklahoma in 1907. The main example happened while the country actually worked under the Articles of Confederation. The State of Franklin existed for quite a while, not long after the finish of the American Revolution, yet was never perceived by the Confederation Congress, which eventually perceived North Carolina's case of sway over the space. The domain involving Franklin later turned out to be essential for the Southwest Territory, and at last of the state of Tennessee.

Moreover, the passage of a few states into the Union was deferred because of particular confusing elements. Among them, Michigan Territory, which requested of Congress for statehood in 1835, was not conceded to the Union until 1837, because of a limit debate with the bordering state of Ohio. The Republic of Texas mentioned addition to the United States in 1837, however fears about likely struggle with Mexico deferred the affirmation of Texas for a very long time. Statehood for Kansas Territory was held up for quite a while (1854–61) because of a progression of inner fierce contentions including abolitionist ■■■■■■■ and favorable to subjection groups. West Virginia's offered for statehood was additionally postponed over ■■■■■■■, and was settled when it consented to receive a slow nullification plan.

Additional data: Historic areas of the United States and List of US state segment recommendations

Conceivable new states

:small_blue_diamond: Puerto Rico

Puerto Rico, a unincorporated US region, alludes to itself as the “Republic of Puerto Rico” in the English form of its constitution, and as “Estado Libre Asociado” (in a real sense, Associated Free State) in the Spanish rendition. Likewise with all US regions, its inhabitants don't have full portrayal in the United States Congress. Puerto Rico has restricted portrayal in the US Place of Representatives as a Resident Commissioner, an agent with restricted democratic rights in the Committee of the Whole House on the State of the Union, however no democratic rights in any case.

A non-restricting submission on statehood, autonomy, or another alternative for a related domain (not quite the same as the current status) was hung on November 6, 2012. (61%) of electors picked the statehood alternative, while 33% of the voting forms were submitted clear.

On December 11, 2012, the Legislative Assembly of Puerto Rico authorized a simultaneous goal mentioning the President and the Congress of the United States to react to the submission of individuals of Puerto Rico, hung on November 6, 2012, to end its present type of regional status and to start the cycle to concede Puerto Rico as a State.

Another status choice was hung on June 11, 2017, in which 97% percent of citizens picked statehood. Turnout was low, as just 23% of electors went to the surveys, with promoters of both proceeded with regional status and freedom asking citizens to blacklist it.

On June 27, 2018, the HR 6246 Act was presented on the US House with the reason for react to, and consent to, the majority rule will of the United States residents living in Puerto Rico as communicated in the plebiscites hung on November 6, 2012, and June 11, 2017, by presenting the terms for the confirmation of the region of Puerto Rico as a State of the Union. The demonstration has 37 unique cosponsors among Republicans and Democrats in the US Place of Representatives.

On November 3, 2020, Puerto Rico held another choice. In the non-restricting choice, Puerto Ricans casted a ballot for turning into a state. They likewise decided in favor of a supportive of statehood lead representative, Pedro Pierluisi.

:small_blue_diamond: Washington DC

The expectation of the Founding Fathers was that the United States capital ought to be at an impartial site, not offering favor to any current state; accordingly, the District of Columbia was made in 1800 to fill in as the seat of government. As it's anything but a state, the region doesn't have portrayal in the Senate and has a non-casting a ballot delegate in the House; neither does it have a sovereign chosen government. Also, before sanction of the 23rd Amendment in 1961, region residents didn't get the option to cast a ballot in Presidential races.

A few inhabitants of the District support statehood of some structure for that ward – either statehood for the entire area or for the possessed part, with the rest of under government locale. In November 2016, Washington, DC occupants casted a ballot in a statehood choice wherein 86% of electors upheld statehood for Washington, DC For statehood to be accomplished, it should be affirmed by Congress.

:small_blue_diamond: Ang iba pa

Other conceivable new states are Guam and the US Virgin Islands, the two of which are unincorporated coordinated domains of the United States. Likewise, either the Commonwealth of the Northern Mariana Islands or American Samoa, a sloppy, unincorporated domain, could look for statehood.

:books: Severance from the Union

The Constitution is quiet on the issue of whether a state can withdraw from the Union. Its archetype, the Articles of Confederation, stated that the United States “will be ceaseless.” whether individual states held the one-sided right to severance was an energetically discussed highlight of the countries' political talk from the get-go in its set of experiences, and stayed a troublesome and disruptive point until the American Civil War. In 1860 and 1861, 11 southern states each proclaimed withdrawal from the United States, and combined to shape the Confederate States of America (CSA). Following the loss of Confederate powers by Union armed forces in 1865, those states were brought once again into the Union during the resulting Reconstruction Era. The government never perceived the power of the CSA, nor the legitimacy of the statutes of severance received by the withdrawing states.

Following the conflict, the United States Supreme Court, in Texas v. White (1869), held that states didn't reserve the option to withdraw and that any demonstration of severance was lawfully void. Attracting on the Preamble to the Constitution, which states that the Constitution was expected to “structure a more wonderful association” and discusses individuals of the United States basically as a solitary body politic, just as the language of the Articles of Confederation, the Supreme Court kept up that states didn't reserve a privilege to withdraw. Notwithstanding, the court's reference in similar choice to the chance of such changes happening “through transformation, or through assent of the States,” basically implies that this choice holds that no state has a privilege to singularly choose to leave the Union.

:small_blue_diamond: Inceptions of states' names

The 50 states have taken their names from a wide assortment of dialects. 24 state names begin from Native American dialects. Of these, eight are from Algonquian dialects, seven are from Siouan dialects, three are from Iroquoian dialects, one is from Uto-Aztecan dialects and five others are from other native dialects. Hawaii's name is gotten from the Polynesian Hawaiian language.

Of the leftover names, 22 are from European dialects. Seven are from Latin (essentially Latinized types of English names) and the rest are from English, Spanish and French. Eleven states are named after unique individuals, including seven named for sovereignty and one named after a President of the United States. The inceptions of six state names are obscure or questioned. A few of the states that get their names from (adulterated) names utilized for Native people groups have held the plural consummation of “s”.

:books: Topography

:small_blue_diamond: Mga hangganan

The boundaries of the 13 unique states were to a great extent controlled by pioneer sanctions. Their western limits were in this way altered as the states surrendered their western land cases to the Federal government during the 1780s and 1790s. Many state borders past those of the first 13 were set by Congress as it made regions, partitioned them, and over the long run, made states inside them. Regional and new state lines frequently followed different geographic highlights, (for example, waterways or mountain range tops), and were affected by settlement or transportation designs. At different occasions, public lines with regions once constrained by different states (British North America, New France, New Spain including Spanish Florida, and Russian America) got regulated as the lines of US states. In the West, moderately subjective straight lines following scope and longitude frequently win, because of the meager condition of settlement west of the Mississippi River.

When set up, most state borders have, with few exemptions, been by and large steady. Just two states, Missouri (Platte Purchase) and Nevada, developed considerably after statehood. A few of the first states surrendered land, over a long term period, to the Federal government, which thusly turned into the Northwest Territory, Southwest Territory, and Mississippi Territory. In 1791, Maryland and Virginia surrendered land to make the District of Columbia (Virginia's segment was returned in 1847). In 1850, Texas surrendered a huge area of land to the government. Moreover, Massachusetts and Virginia (on two events), have lost land, in each case to shape another state.

There have been various other minor acclimations to state limits over the course of the years because of improved overviews, goal of questionable or questioned limit definitions, or minor commonly concurred limit changes for managerial accommodation or different purposes. Sometimes, either Congress or the US High Court has needed to settle state line questions. One eminent model is the case New Jersey v. New York, in which New Jersey won generally 90% of Ellis Island from New York in 1998.

:small_blue_diamond: Provincial gathering

States might be gathered in districts; there are numerous varieties and potential groupings. Many are characterized in law or guidelines by the government. For instance, the United States Census Bureau characterizes four factual districts, with nine divisions. The Census Bureau area definition (Northeast, Midwest, South, and West) is “broadly utilized … for information assortment and examination,” and is the most ordinarily utilized grouping framework. Other multi-state districts are informal, and characterized by topography or social proclivity as opposed to by state lines.

:books: FAQ

:point_right: 1. What number of states are there on the planet year before?

It incorporates 195 broadly perceived sovereign states, 2 related states, and 12 substances which guarantee a compelling sway yet are viewed as by law constituents of different forces by the overall worldwide local area.

:point_right: 2. Which state is No 1 in world?

“The 2021 Best states examination consolidates information and narrating to investigate how states think about on a large group of worldwide issues.” For the first run through, Canada is the No. 1 generally speaking state. Japan and Germany finish Nos. 2 and 3, individually, while Switzerland, the past No. 1 by and large state, tumbles to No. 4.

:point_right: 3. What number of states are on the earth?

195

What number of states are there on the planet? Since South Sudan turned into a free state on 9 July 2011, there are currently 195 autonomous sovereign countries on the planet (excluding the contested however accepted autonomous Taiwan), in addition to exactly 60 ward zones, and a few questioned domains, similar to Kosovo.

:point_right: 4. Which is the littlest state on the planet?

Vatican City

In light of landmass, Vatican City is the littlest state on the planet, estimating simply 0.2 square miles, very nearly multiple times less than the island of Manhattan.

:point_right: 5. What is the world's biggest state?

The 30 biggest states on the planet by complete territory (in square kilometers)

Region in square kilometers

Russia 17,098,242

Canada 9,984,670

USA 9,833,517

China 9,596,960

:point_right: 6. What is the most wonderful state on the planet?

Scotland Voted the World's Most Beautiful state!

• Scotland.

• Canada.

• New Zealand.

• Italy.

• South Africa.

• Indonesia.

• England.

• Iceland.

:point_right: 7. What is the most joyful state?

The 10 Happiest states in the World

1. Finland. For the fourth year straight, Finland is number one with regards to satisfaction.

2. Denmark. Denmark stayed in the number two detect this year

3. Switzerland

4. Iceland

5. Netherlands

6. Norway

7. Sweden

8. Luxembourg

:point_right: 8. Which is the most bad state?

South Sudan is additionally seen as perhaps the most bad states on the planet because of consistent social and financial emergencies, positioning a normal score of 13 out of 100 out of 2018.

:point_right: 9. Which is the most un-degenerate state in world?

Denmark

As indicated by the 2020 Corruption Perceptions Index as of late delivered by Transparency International (TI), Denmark took the best position with a score of 88 and is the most un-degenerate state on the planet in 2020.

:point_right: 10. Are there 249 countries in the world?

According to ISO 'Country codes' standard, there are 249 countries in the world (194 of them independent).

:books: Konklusyon

The United States of America is a government republic comprising of 50 expresses, a bureaucratic locale (Washington, DC, the capital city of the United States), five significant regions, and different minor islands.The 48 adjoining states and Washington, DC, are in North America among Canada and Mexico, while Alaska is in the far northwestern piece of North America and Hawaii is an archipelago in the mid-Pacific. Regions of the United States are dissipated all through the Pacific Ocean and the Caribbean Sea. There are 195 States on the planet today. This absolute contains 193 states that are part states of the United Nations and 2 states that are non-part eyewitness states: the Holy See and the State of Palestine. As per ISO ' state codes' norm, there are 249 states on the planet (194 of them free). As the entire rundown is given previously.

:books: Mga Kaugnay na Artikulo

States In Alphabetical Order

Are the states listed in alphabetical order?

Estados Unidos. The 50 American states in alphabetical order with the flag of each state: Alabama. ng Alaska.

In this sense, what are the 50 states in alphabetical order?

Below is a list of fifty US states in alphabetical order:
 • Alabama.
 • ng Alaska.
 • Arizona
 • Arkansas.
 • California
 • Colorado.
 • Connecticut.
 • Delaware.

What are the 50 states in alphabetical and uppercase order? 50 states and capitals in alphabetical order of capitals
 • Albany New York. States and capitals in alphabetical order of capitals. Pinagmulan
 • Annapolis Maryland.
 • Atlanta, Georgia.
 • August Maine.
 • Austin, Texas.
 • Baton Rouge Louisiana.
 • Bismarck North Dakota.
 • Boise, Idaho.

Simply put, which state is the first in alphabetical order?List of 50 states in alphabetical order.

Alabama Hawaii Massachusetts

Alaska Idaho Michigan
Arizona Illinois Minnesota
Arkansas Indiana Mississippi
California Iowa Missouri
What is the 25th state in alphabetical order?Dates of the Union heir1 Delaware 1787
25 Arkansas 1836
26 Michigan 1837
27 Florida 1845
28 Texas 1845

What are the 52 states?

United States of America. ng Alaska. Arizona Arkansas. California Colorado. Connecticut. Delaware.

Are there 52 states in the United States?

The United States has 50 states as of 1959. The District of Columbia is a federal district, not a state. Many lists include DC and Puerto Rico with 52 states and other jurisdictions.

What is the capital of the 50 states?

State capitals of Alabama. Montgomery. Juneau. Phoenix. Small stone. sacrament. Denver. Hartford. Dover.

How many M-states are there?

Of the 50 states in the United States, 8 begin with the letter M. Eight of the states that make up the United States have names that begin with the letter M. These states are, in no particular order, Maryland, Michigan, Montana, Missouri, Massachusetts , Mississippi, Minnesota and Maine.

How many states does this list represent?

50 States

Ano ang ika-51 at ika-52 estado ng Amerika?

Puerto Rico. Ang Puerto Rico ay itinuring na potensyal na ika-51 estado ng Estados Unidos. Sa isang reperendum noong 2012, ang karamihan ng mga botante, 54%, ay nagpahayag ng kanilang hindi nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyong pampulitika.

What is the abbreviation for the 50 states?

US State State Abbreviations: Abbreviation: Alabama AL Alaska AK Arizona AZ Arkansas AR

Is there a state that begins with B?

No state other than Alabama and Nebraska has a B in the name, and California and Florida are the only states that contain F.

Why are American states known?

What is each state known for n. 1. Alaska: known for the Northern Lights. # 2. Arkansas: Famous for the first American toothbrush. # 3. Alabama: The first state to end violence against women. 4. Arizona: the largest area reserved for Indians. # 5. California: Hollywood. # 6. # 7. # 8.

In what order were the states?

United States in Order of Occupied State 1 Delaware 1787127 2 Pennsylvania 17871212 3 New Jersey 17871218 4 Georgia 178812

How many states start with one?

four How many states start with the word new? Of the 50 states, only eight have names starting with the letter N. These states are Nevada, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York State, North Carolina, and North Dakota.

How many states in the United States begin with the letter C?

three states of the United States

States In Alphabetical Order