Ano ang minimum na sahod sa California ? Ang minimum na sahod sa California ay $ 14 bawat oras. Ito ang minimum na sahod sa buong estado para sa mga firm na may 26 o higit pang mga empleyado, nadagdagan ito noong Enero 2021.

Pinakamababang pasahod

Pinakamababang pasahod

Bagaman mayroong ilang mga pagbubukod, karamihan sa lahat ng mga empleyado ng California ay kailangang makatanggap ng isang minimum na sahod sa estado. Ang minimum na sahod ay tataas taun-taon para sa lahat ng mga industriya sa 1 Enero 2017. Ang minimum na sahod para sa mga kumpanya na gumagamit ng 26 o higit pang mga empleyado ay tataas mula Enero 1, 2017 hanggang Enero 1, 2022. Ang pagtaas na ito ay palawigin mula Enero 1, 2018 hanggang Enero 1, 2023 para sa mga kumpanya na gumagamit ng 25 o mas kaunting mga kawani. Batay sa mga tukoy na natuklasan, maaaring pansamantalang ihinto ng Gobernador ang mga nakaplanong pagtaas.

Ang ilang mga empleyado, kabilang ang mga panlabas na salespeople, magulang, asawa o anak mula sa mga employer, at mga trainee na madalas na nakikibahagi sa ilalim ng State Learning Standards Division , ay ibinukod mula sa minimum na regulasyon sa sahod. Mayroong isang pagbubukod sa mag-aaral na ito para sa mga nag-aaral, anuman ang kanilang edad, na ang unang 160 na oras sa mga trabaho na walang dating katulad o maihahambing na karanasan, ay maaaring bayaran ng hindi bababa sa 85% ng minimum na sahod na tinatayang sa kanilang pinakamalapit na nikel.

Ang ilang mga empleyado, tulad ng mga tindera sa labas, mga taong ama ng asawa, asawa, o mga anak, at mga baguhan, na madalas na nakikibahagi sa dibisyon ng mga pamantayan ng pag-aaral ay hindi kasama sa minimum na batas sa sahod. Ang isang pagbubukod ay ginawa para sa mga nag-aaral, anuman ang kanilang edad, na ang unang 160 oras na pagtatrabaho sa mga hanapbuhay kung saan wala silang katulad o maihahambing na dating karanasan ay maaaring bayaran na hindi mas mababa sa 85 porsyento ng minimum na sahod para sa nickel sa pinakamalapit na nikel.

Minimum na Sahod sa California

Ang isang bagong taon ay mangangailangan ng mga pagbabago sa minimum na batas sa sahod sa California. Ang mga sumusunod na pagbabago sa Estado at munisipal na minimal na mga patakaran sa sahod, na magiging epektibo sa Enero 1, 2021, ay dapat isaalang-alang para sa mga kumpanya sa California na makakaapekto sa parehong mga empleyado na hindi naibukod at may naibukod. Ang minimum na sahod sa buong estado para sa mga firm na may 26 o higit pang mga empleyado, at $ 13 para sa mga firm na may 25 o mas kaunting mga empleyado, ay tataas ng 1 Enero 2021 hanggang $ 14 bawat oras. Gayunpaman, tulad ng ipinaliwanag sa ibaba, ang ilang mga batas sa munisipyo ay may mas mataas na minimum na sahod kaysa sa batas ng Estado at ang ilang mga lokal na batas ay inaalis ang lahat ng pinakamababang pagkita ng bayad batay sa laki ng kanilang kompanya.

Ang California ay isang hakbang na mas malapit sa $ 15 bawat oras na minimum na layunin sa sahod pagkatapos ng pagtaas kamakailan. Ang batas ng California ay naipasa noong 2016, na nagtataguyod ng isang progresibong pagtaas sa minimum na sahod hanggang 2023, at ang minimum na sahod ng California ay mananatili sa pambansang antas hanggang $ 15.00 bawat oras bawat taon. Nagpasa ang California ng batas na tumataas ang minimum na sahod para sa lahat ng mga empleyado na hindi naibukod taun-taon sa minimum na $ 15.00 bawat oras. May karapatan ka sa isang ayon sa batas na minimum na sahod kahit na pumayag kang magtrabaho nang mas mababa sa minimum na pagbabayad. Hindi posible na ipatupad ang iyong kasunduan nang may mas kaunting pagsisikap.

Sa kasamaang palad, para sa mga kumpanya na may 26 o higit pang mga empleyado, at mga kumpanya na may 25 o mas kaunting mga empleyado, California $ 15.00 minimum na pasahod ay hindi dumating sa puwersa hanggang Enero 2022. Ang minimum na pasahod ay nagdaragdag sa bawat taon hanggang pagkatapos. Ang sumusunod ay isang tsart na nagpapakita ng nakaraang maraming taon ng minimum na sahod sa California:

PETSA MAS MAHIGIT SA 25 NA EMPLOYEES 25 o MAS MAITONG EMPLEYADO
Enero 1, 2017 $ 10.50 $ 10.00
Enero 1, 2018 $ 11.00 $ 10.50
Enero 1, 2019 $ 12.00 $ 11.00
Enero 1, 2020 $ 13.00 $ 12.00
Enero 1, 2021 $ 14.00 $ 13.00
Enero 1, 2022 $ 15.00 $ 14.00
Enero 1, 2023 $ 15.00 $ 15.00

Minimum na sahod ng California

Minimum na Sahod Ayon sa Mga Nakaraang Taon

Ang kasalukuyang minimum na sahod ay $ 8.25 bawat oras sa 29 na estado at DC Sa kasalukuyan. Limang Estado ang walang pambansang minimum na sahod: Alabama, Mississippi, Louisiana, South Carolina, at Tennessee. Ang minimum na sahod ay mas mababa sa $ 7.25 bawat oras sa dalawang estado, Georgia at Wyoming. Ang minimum na sahod na pederal na $ 7.25 bawat oras ay nalalapat sa lahat ng pito sa mga bansang ito.

2020

 1. Dalawampu't isang bansa ang nagsimulang itaas ang minimum na sahod noong 2020. Pitong estado (Alaska, Florida, Minnesota, Montana, Ohio, South Dakota, at Vermont) na awtomatikong nadagdagan ang kanilang mga rate sa pamamagitan ng mga gastos sa pamumuhay , habang labing-apat na estado (Arizona, Arkansas, California , Colorado, Illinois, Maine, Maryland, Massachusettsote, Michigan, Missouri, New Jersey, New Mexico, New York, at Washington).
 2. Ang mga botante ng Florida ay sumang-ayon sa Susog 2, upang itaas ang minimum na suweldo ng estado sa 15 dolyar bawat oras sa 2026. Na may bisa mula Setyembre 2021, ang pagbabago ay nagpapalakas sa $ 10.00 bawat oras ang minimum na sahod at nagpatuloy taunang pagtaas sa $ 15.00 bawat Oras.

2019

 1. Ang bagong taon ay nagsisimula sa 18 estado na may pagtaas ng minimum na suweldo . Ang kanilang mga rate ay awtomatikong tumaas ng walong mga bansa (Alaska, Florida, Minnesota, Montana, New Jersey, Ohio, South Dakota, at Vermont), habang 10 estado (Arizona, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Missouri, New York, Ang Rhode Island, at Washington) ay nadagdagan ng dati nang naaprubahang batas o mga proyekto sa pagboto. Ang DC, Delaware, Michigan, at Oregon ay ilang mga bansa na makakakita ng pagtaas ng rate sa taon ng kalendaryo ng 2019.
 2. Ang AB 15 ay ipinakilala ng New Jersey noong Pebrero, unti-unting tataas ang minimum na suweldo sa $ 15 hanggang 2024. (Para sa parehong panahon, ang minimum na sahod ay tataas sa $ 9.87 para sa mga may-tarangkas na empleyado.) Para sa ilang mga pana-panahong manggagawa at empleyado mula sa maliliit na kumpanya, ang naantala ang iskedyul para sa taunang pagtaas, at para sa ilang mga indibidwal, ang minimum na sahod na 90% ng bayad sa pagsasanay ay itinatag para sa kanilang unang 120 oras na trabaho.
 3. Noong Pebrero, nagbigay ang Illinois ng SB 1, na ang yugto ay tataas sa $ 15 sa 2025 sa isang minimum na sahod. Ibinaba rin nito ang sahod ng kabataan para sa mga empleyado na wala pang 18 taong gulang at nagtatag ng isang tax credit program upang mabayaran ang pagtaas ng gastos sa paggawa para sa mas maliliit na empleyado (sa kalaunan ay aakyat sa US $ 13 hanggang 2025), samakatuwid binabawasan ang bayad sa kabataan.
 4. Ang lehislatura ng Maryland ay pinawalang bisa ang isang veto ng gobyerno upang aprubahan ang isang panukala (SB 280) na inaalis ang isang minimum na sahod sa $ 15 sa 2024 at upang maalis ang subminimum na bayad para sa mga empleyado sa ilalim ng 20. Pagsapit ng 2024 (na may isang naantalang talaan ng pagtaas ng rate para sa mas maliit na mga empleyado).
 5. Noong Abril, naglabas ang New Mexico ng SB 437, na tinataas ng 2023 ang minimum na sahod ng Estado sa $ 12. Kasama rin sa patakaran ang isang suweldo sa edukasyon sa mataas na paaralan, at ang hilig na minimum na suweldo ay makabuluhang tumaas.
 6. Noong Mayo, naglabas ang Connecticut ng HB 5004 na sa pamamagitan ng 2023 ay tataas ang pambansang minimum na suweldo sa $ 15. Ang panukala ay naiugnay din ang minimum na sahod sa index ng mga gastos sa paggawa.
 7. Noong Hunyo, inaprubahan ng Nevada ang AB 456, na tumaas sa loob ng maraming taon bilang isang minimum na sahod. Pagsapit ng 1 Hulyo 2024, ang mga nagpapatrabaho na nagbibigay sa kanilang mga empleyado ng mga benepisyo sa kalusugan at firm na hindi nag-aalok ng mga benepisyo sa kalusugan ay makakakuha ng isang minimum na bayad na 11.00 $.

2018

 1. Ang bagong taon ay nagsisimula sa 18 estado na may pagtaas ng minimum na suweldo. Walong estado (Alaska, Florida, Minnesota, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio, at South Dakota) na awtomatikong mayroong pagtaas ng mga rate ng pamumuhay batay sa mga gastos, at labing-isang estado (Arizona, Colorado, Hawaii, Maine, Michigan, New York, Rhode Island, Vermont, at Washington).
 2. Ang Minimum State Wage ay tumaas sa $ 15 sa loob ng limang taon (HB 4640) ng Massachusetts. Sa parehong panahon, ang hilig na suweldo ay tataas sa $ 6.75 mula sa $ 3.75.
 3. Ang SB 170 ay pinagtibay ng Delaware, na kung saan ang mga phase ay tumaas sa isang dalawang hakbang na proseso. Hanggang sa Enero 1, 2019, ang rate ay tumataas mula $ 8.25 hanggang $ 8,75, na binago ng HB 483, at aakyat muli sa $ 9.25 mula Oktubre 1, 2019.
 4. Ang mga botante sa Arkansas at Missouri ay nagpatibay ng mga hakbang sa eleksyon na unti-unting nadagdagan sa $ 11 at $ 12 sa isang oras.
 5. Ang Sub 1171, na tumataas ang taunang minimum na sahod sa $ 12.05 noong 2030, ay naaprubahan ng lehislatura ng Michigan.

2017

 1. Ang mas mataas na minimum na sahod ay nagsimula sa labing siyam na mga bansa noong 2017. Awtomatiko niyang nadagdagan ang kanyang mga rate ng limang Estado (Arizona, Arkansas, Colorado, Maine, Washington) sa pamamagitan ng dating binoto na halalan at pitong bansa (California, Connecticut, Hawaii, Massachusetts, Michi, New York, at Vermont) sa parehong halaga. (Arizona, Florida, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio, at South Dakota) Awtomatiko niyang nadagdagan ang kanyang rate sa isang gastos sa pamumuhay ng limang Estado Noong Hulyo 1, 2017, Washington DC, Maryland, at Oregon, ayon sa dating pinagtibay batas, nadagdagan ang kani-kanilang minimum na sahod.
 2. Sa mga sesyon ng pambatasan noong 2017, ang Rhode Island ang nag-iisa na estado na nagpatibay ng isang minimum na pagtaas ng sahod.

2016

 1. Ang mga botante sa Arizona, Colorado, Maine, at Washington ay inaprubahan ang mga panukala sa pagboto na naglalayong itaas ang kani-kanilang minimum na sahod sa Nobyembre. Ang nadagdagang sahod ng Arizona, Colorado, at Maine ay tataas sa $ 12 bawat oras sa pamamagitan ng 2020. Ang rate ay unti-unting tataas sa $ 13.50 bawat oras sa 2020 sa Washington.
 2. Ang pangalawang bansa na nagpasa ng isang bagong batas sa New York City na tataas ang minimum na sahod sa 5 dolyar sa isang oras sa pagtatapos ng 2018 ay ang New York. Ang Washington DC ay nagpatibay ng kautusan hanggang Hulyo 1, 2020, upang itaas ang minimum na sahod ng distrito sa 15 dolyar bawat oras.
 3. Pinirmahan ni Gobernador Jerry Brown ng California ang isang panukalang batas sa SB 3 noong 4 Abril. Ang bagong Batas ay nagtataas ng mga kumpanya na may 26 o higit pang mga kawani sa minimum na sahod na $ 15 bawat oras sa 1 Enero 2022. Ang minimum na sahod ay $ 15 bawat oras para sa employer ng 25 o mas kaunting mga empleyado sa 1 Enero 2023. Kung ang ilang mga kondisyon sa ekonomiya o piskal umiiral, ang mga pagtaas ay maaaring mapahinto ng gobernador. Ang minimum na sahod ay naka-link sa inflation bawat taon, simula sa Enero 1, pagkatapos ng minimum na sahod na umabot sa $ 15 sa isang oras para sa mas maliit na mga kumpanya.
 4. Ang Gobernador ng Virgin Islands na si Kenneth Mapp ay nilagdaan ang Batas 7856 noong Marso 23, 2017, at 2018 na may isang minimum na itinakdang sahod na $ 8.35 na may nakaplanong taunang mga dagdag na $ 10.50.
 5. Ang Gobernador ng Oregon, ang SB 1532 ay nilagdaan ng batas ni Kate Brun noong Marso 2. Inilahad ng ulat ang ilang taunang minimum na pagtaas ng sahod sa pagitan ng 1 Hulyo 2016 at 1 Hulyo 2022. Ang minimum na rate ng bayad ay naiugnay sa implasyon batay sa Presyo ng Consumer Indeks mula Hulyo 1, 2023 pataas.
 6. Ang bagong taon ay nagsisimula sa 14 na estado, at ang minimum na sahod ay mas malaki. Sa kanila, 12 mga bansa ang tumaas ang kanilang mga by-law na naaprubahan sa mga sesyon ng 2014 o 2015, at, batay sa gastos sa pamumuhay, dalawang estado ang awtomatikong tumaas sa kanilang mga rate.
 7. Ang walong ay hindi tumaas ang kanilang mababang mga rate ng bayad para sa 2016 mula sa 11 Miyembro ng Estado na kasalukuyang may kaugnayan sa gastos ng pamumuhay. Nadagdagan ito ng 8 cents sa Colorado at pinapayagan ang isang limang sentimo na pagtaas sa South Dakota bawat oras. Ang mga pagdaragdag ay gagawin sa Nevada sa Hulyo.
 8. Ang karagdagang mga pagtaas ay pinlano para sa 2016 sa Maryland, Minnesota, at DC Noong Hulyo, inihayag ng Nevada kung ang index na minimum na sahod nito ay magpapalakas sa mga gastos sa pamumuhay.

Lokal na Minimum na Sahod

Lokal na Minimum na Sahod

Bilang karagdagan sa pambansang minimum na pagtaas ng sahod sa California, maraming mga bayan at lalawigan ang nagpatibay din ng kanilang mga minimum na regulasyon sa sahod na higit sa mga regulasyon ng gobyerno . Kung ang mga empleyado ay mayroong mas mapagbigay na lokal na minimum na rate ng pagbabayad kaysa sa minimum na rate ng pagbabayad ng estado, dapat sumunod ang mga kumpanya sa lokal na batas. Ang mga sumusunod na diagram ay nagpapakita ng mga pagbabago sa lokal na minimum na mga rate ng sahod sa California na epektibo sa Enero 1, 2021.

Hurisdiksyon Mga rate ng Pinakamababang Sahod
Alameda $ 15 bawat oras
Berkeley $ 16.07 bawat oras
Emeryville $ 16.84 bawat oras
Fremont $ 15 bawat oras (Higit sa 26 empleyado) $ 13.50 bawat oras (1-25 empleyado)
Los Angeles $ 15 bawat oras (Higit sa 26 empleyado) $ 14.25 bawat oras (1-25 empleyado)
Malibu $ 15 bawat oras (Higit sa 26 empleyado) $ 14.25 bawat oras (1-25 empleyado)
Milpitas $ 15.40 bawat oras
Novato $ 15.24 bawat oras (Higit sa 100 empleyado) $ 15 bawat oras (26-99 empleyado) $ 14 bawat oras (1-25 empleyado)
Pasadena $ 15 bawat oras
San Francisco $ 16.32 bawat oras
Timog San Francisco $ 15.24 bawat oras
San Leandro $ 15 bawat oras
Santa Monica $ 15 bawat oras (Higit sa 26 empleyado) $ 14.25 bawat oras (1-25 empleyado)
Santa Rosa $ 15.20 bawat oras

Pagtaas ng suweldo para sa empleyado ng California

Inatasan ng California na ang mga tao ay maging karapat-dapat bilang mga empleyado na walang bayad:

 1. Mahigit sa 50 porsyento ng iyong oras ng pagtatrabaho, nagsasagawa ka ng mga exemption na tungkulin .
 2. Ang mga nakapaloob na manager, administratibo, at empleyado ay nakakakuha ng isang minimum na sahod para sa full-time na trabaho na hindi kukulangin sa dalawang beses sa minimum na sahod ng estado. Ang kasalukuyang minimum na sahod ay ang mga sumusunod: (minimum na sahod x 2) X 2,080 oras. Ang minimum na taunang sahod ay kinakalkula tulad ng mga sumusunod.

Ang kaunting threshold para sa mga exemption na ito ay ang sumusunod na epektibo noong Enero 2021:

 1. Para sa mga employer na may 26 o higit pang kawani na $ 58,240 taun-taon (o $ 1,120 lingguhan).
 2. Para sa mga employer ng 25 o mas kaunting mga empleyado, $ 54,080 bawat taon (o $ 1,040 bawat linggo).

Ang tumataas na minimum na sahod sa California ay magkakaroon din ng epekto sa mga salesmen na kinomisyon sa loob. Ayon sa batas ng California, ang mga kinomisyon na salesmen ay malaya mula sa obertaym ng gobyerno kung ang empleyado ay tumatanggap ng minimum na sahod ng gobyerno na higit sa 1.5 beses at higit sa kalahati ng suweldo ng empleyado ay kumikita sa komisyon . Samakatuwid, ang mga kinomisyon na salespersons ay dapat na gumawa ng higit sa $ 21 sa isang oras (26 empleyado o higit pa) o $ 19.50 sa isang oras upang manatiling exempted (1-25 empleyado).

Pagtaas ng Minimum na Sahod sa California

Ang unang Enero sa California ay magiging isa pang minimum na pagtaas ng sahod dahil maraming batas sa korporasyon at paggawa ay ipapatupad sa Golden State sa 2021. Ang minimum na pagtaas ng sahod ng $ 14 bawat oras sa $ 15 bawat oras para sa lahat ng mga empleyado noong 2023, sa ilalim ng isa pang kasalukuyang batas. Ang mga employer na gumagamit ng 25 o mas kaunting mga tao ay dapat magbayad ng $ 13 sa isang oras kahit papaano. Mula noong Enero 1, 2017, pinataas ng California ang minimum na suweldo ng estado taun-taon sa lahat ng mga industriya at, sa kabila ng pag-urong ng pandemikong coronavirus , sa susunod na taon ay walang pagbubukod.

Habang may karapatan ang gobernador na ipagpaliban pansamantala ang planong paglago, sinabi ni Gobernador Gavin Newsom na makakaapekto ito sa maraming kawani sa linya ng pandemya sa unahan ngayong taon. "Habang nagtatrabaho kami upang mabagal ang pagkalat ng COVID-19, dapat din naming garantiya na ang lahat ng mga taga-California ay makikinabang sa pagpapalawak nito habang nagpapabuti ang ating ekonomiya," sinabi ng Newsom sa kanyang pahayag noong Hulyo. 'Mahihirapan lamang para sa mga taga-California na nagdusa na ng hindi katimbang na bahagi ng paghihirap sa ekonomiya na dulot ng pandemikong ito upang mabuhay kung hindi tumuloy ang pagtaas na ito.'

Ang bagong taon ay susundan din ng iba pang mga batas sa negosyo at trabaho. Ang mga kumpanya sa California ay dapat magkaroon ng isang lahi o sekswal na minorya ng hindi bababa sa isang Direktor ng Lupon sa pagtatapos ng 2021. Noong 2022 dalawa sa mga tagapamahala na ito ay may mas mababang papel at tatlo ay mayroong isang lupon ng mga direktor na may siyam o higit pang mga tagapamahala. Ang unang kundisyon para sa mga babaeng miyembro ng lupon ay sumusunod sa isang katulad na California. Ang mga kumpanyang may minimum na 100 empleyado ay dapat isiwalat ang mga istatistika ng estado sa iba't ibang kategorya ng trabaho, lahi, etniko, at kasarian, na maaaring payagan ang estado na matuklasan ang mga puwang sa bayad.

Nakakaantalang sa suweldo

Mga Karapatan ng Minimum na sahod

Dahil ang minimum na sahod ay mababayaran para sa bawat oras ng trabaho sa California, hindi maitaguyod ng iyong employer kung gagawin mo ang kinakailangang minimum na sahod sa isang average ng iyong oras na kita. Kung nakatanggap ka ng isang " premium " o "shift pagkakaiba," gayunpaman ang employer ay nagbabayad ng minimum na sahod para sa lahat ng iba pang mga oras na pinagtatrabahuhan (kahit na ang mga oras kung saan hindi ka binabayaran ng isang premium). May karapatan ka rin sa minimum na sahod ng iyong employer kung magbabayad ka ng mga tip.

Gayundin, kung makakatanggap ka ng mas mababa sa isang maliit na rate bawat oras na nagtrabaho, maaaring "bilugan" ng iyong employer ang iyong oras ng trabaho. Ipinapahiwatig nito na kung nahuhuli ka lamang ng ilang minuto, hindi maipasok ng iyong employer ang iyong suweldo nang 15 minuto. Kung ang "pag-ikot" ay iligal maaari mong malaman ang higit pa. Ang tauhan ng piraso ng piraso at karamihan sa mga kinomisyon na salesmen ay may karapatan para sa bawat oras ng pagtatrabaho hanggang sa minimum na sahod. Ang mga tauhang ito ay dapat bayaran nang nakapag-iisa, kasama ang mga pahinga sa pahinga, para sa kanilang "oras na hindi produktibo. "Kung nandiyan ka para sa" oras na hindi produktibo "ay isang katotohanan, at kung ang isyu na ito ay nalalapat sa iyo dapat kang makipag-usap sa isang abugado.

May karapatan ka sa hindi bayad na sahod at parusa ng parehong halaga kapag binabayaran ka ng kumpanya na mas mababa sa minimum na sahod. Iyon ay, ang kabuuan ng mga underpaid na sahod at ligal na bayarin na ginamit upang subukan at makakuha ng sahod ay maaaring makuha nang hanggang dalawang beses. Ang iyong tagapag-empleyo ay hindi rin maaaring gumanti para sa karapatan sa minimum na sahod na isinagawa laban sa iyo. Ipinapahiwatig nito na hindi ka nila maaring bantain para sa paggamit ng iyong karapatan sa isang minimum na sahod, kasama ang minimum na sahod, upang hilingin na bayaran ang minimum na pasahod o upang magprotesta tungkol sa iba pang mga kasanayan sa iligal na pagbabayad. Hindi rin sila makapagbanta na makilala ka.

Ang ilang mga empleyado, kabilang ang mga empleyado, sa labas ng mga salesperson, independiyenteng mga kontratista , at ilang iba pang mga oras-oras na empleyado, ay hindi obligadong tumanggap ng minimum na sahod para sa bawat oras na nagtrabaho. Ang mga manggagawa sa transportasyon at paghahatid na "batay sa app" kasunod ng pagpasa ng Proposisyon 22 noong 2020 ay isa sa pinakamalaking kategorya ng mga manggagawa na hindi protektado ng minimum na batas sa pasahod. Ang mga tauhan na ito ay tinukoy ngayon bilang mga independiyenteng kontratista sa ilalim ng Proposisyon 22 na hindi nalalapat ang minimum na batas sa pasahod.

Mga FAQ

1. Maaari bang sumang-ayon ang isang empleyado na magtrabaho para sa mas mababang sahod?

Hindi. Ang minimum na suweldo ng employer ay isang responsibilidad at hindi, kabilang ang sama-sama na mga kontrata sa bargaining , ay talikdan ng mga kasunduan. Ang anumang batas sa pagwawasto na idinisenyo para sa proteksyon ng empleyado ay hindi maaabot ng isang kasunduan sa pagitan ng employer at ng empleyado.

2. Para sa kapwa may sapat na gulang at menor de edad na manggagawa, pareho ba ang minimum na bayad?

Oo Pagdating sa pagbabayad ng minimum na sahod, walang diskriminasyon sa pagitan ng mga may sapat na gulang at menor de edad.

3. Bilang isang waitress, nagtatrabaho ako sa isang restawran. Maaari bang gamitin ng aking employer ang aking mga tip upang mabayaran ako ng minimum na pasahod bilang isang kredito?

Hindi. Ang isang tagapag-empleyo ay hindi maaaring gumamit ng mga tip ng isang empleyado upang bayaran ang minimum na sahod bilang isang kredito .

4. Ano ang magagawa ko maliban kung ang minimum na sahod ay binabayaran sa akin ng aking employer?

Ang Opisina ng Komisyonado ng Labor ay maaaring mag-file ng isang habol sa sahod sa Labor Standards Enforcement Division o ihatid ang iyong employer sa hustisya para sa pagbawi ng nawalang bayad. Bilang karagdagan, maaari mong iangkin ang parusa sa oras ng paghihintay sa ilalim ng Labor Code Seksyon 203 kapag hindi ka na nagtatrabaho para sa kumpanyang iyon.

5. Ano ang minimum na sahod sa California?

Ang kasalukuyang minimum na pasahod sa California ay $ 14 bawat oras, ito ang pinakamaliit na maaaring mabayaran nang ligal sa oras-oras na paggawa ng hindi nakakasama na empleyado ng California. Ang ilang mga manggagawa ay maaaring mag-apply ng mga espesyal na minimum na mga rate ng bayad tulad ng "minimum na sahod para sa waitress ng California" para sa mga kawani na may tip.

6. Magkano ang kikitain ko sa California bilang isang minimum na sahod?

Ang isang full-time na manggagawa sa minimum na sahod sa California ay nagtatrabaho ng 40 beses sa isang linggo at 52 linggo taun-taon upang kumita ng 104 dolyar sa isang linggo, 520 dolyar sa isang linggo, at 27 040.00 dolyar taun-taon1. Para sa isang yunit ng pamilya ng dalawang tao, ang antas ng pambansang kahirapan ay 16,020 dolyar bawat taon.

7. Ano ang minimum na sahod para sa California sa ilalim ng 18?

Para sa unang 90 araw na trabaho, ang mga kumpanya sa California ay maaaring magbayad ng kaunting suweldo para sa kabataan na $ 4.25. Sa California, maaaring may iba pang mga pagbubukod ng batas sa paggawa para sa mga menor de edad.

8. Aling mga bansa ang may minimum na suweldo na $ 15 bawat oras?

Pagsapit ng 1 Enero 2023, ang California at Massachusetts ay nakatakdang palakasin ang kanilang minimum na suweldo sa $ 15,00 bawat oras, at 2025 para sa Illinois. Pagsapit ng Enero 1, 2020, ang minimum na sahod ng Colorado ay tumaas mula $ 9.30 sa isang oras hanggang $ 12 sa isang oras.

9. Gaano kababa ang minimum na sahod sa anong estado?

Ang Georgia ($ 5.15) at Wyoming ($ 5.15) ay ang dalawang pinakamababang estado ng minimum na sahod. Ang kaunting minimum na minimum na sahod na federal ay kailangan pa ring bayaran ng mga firm ng Georgia at Wyoming na napapailalim sa Fair Labor Standards Act.

10. Aling estado ang may pangunahing sahod?

Mula sa $ 15 bawat oras na minimum na sahod maliban sa Washington, DC, ang California ay mayroong $ 14 bawat oras na pinakamataas na sahod sa bansa. Na may $ 13.69 sa isang oras at $ 13.50 sa isang oras, ang Washington at Massachusetts ay malapit sa likuran.

Konklusyon

Dapat tiyakin ng mga employer na nasusunod ang pambansa at lokal na minimum na batas sa sahod. Kung saan ang isang lokal na minimum na rate ng pagbabayad ay umakyat sa itaas ng pambansang minimum na rate ng sahod, dapat matugunan ng mga employer ang lokal na rate ng pagbabayad. Dapat suriin ng mga tagapag-empleyo ang bayad sa mga empleyado upang matiyak na natutugunan ang naaangkop na threshold para sa bayad. Kung ang antas ng suweldo ay hindi natutugunan, dapat isaalang-alang ng employer ang pagtaas ng suweldo upang masiyahan ang antas ng suweldo o muling pagklasipika ng empleyado bilang hindi na-exemption.

Mga Kaugnay na Artikulo

Minimum Wage Walmart Minimum Wage Living Wage