Ano ang 6 na Ahente sa Paglilinis na Karaniwang Ginagamit Sa Iyong Sambahayan? Sa gayon ang pinakakaraniwang paglilinis ng mga produktong sambahayan na maaari mong magamit sa bahay ay ang sumusunod:

  1. Nakakasakit

  2. Mga Acid

  3. Bleach.

  4. Naglilinis.

  5. Mga Spirit Solvents

  6. Paggagawa ng isang Mas Malinis.