Paksa Sumasagot Mga Panonood Aktibidad
1 253 Setyembre 7, 2021
7 603 Setyembre 12, 2021
1 159 Setyembre 12, 2021
1 382 Setyembre 12, 2021
2 309 Setyembre 13, 2021
1 137 Setyembre 14, 2021
2 138 Setyembre 15, 2021
1 131 Setyembre 15, 2021
2 176 Setyembre 15, 2021
4 13524 Setyembre 15, 2021
2 182 Setyembre 15, 2021
1 114 Setyembre 16, 2021
1 100 Setyembre 16, 2021
1 131 Setyembre 16, 2021
1 180 Setyembre 16, 2021
1 112 Setyembre 17, 2021
2 209 Setyembre 17, 2021
1 78 Setyembre 18, 2021
2 120 Setyembre 18, 2021
1 76 Setyembre 18, 2021
0 41 Setyembre 20, 2021
7 4388 Setyembre 20, 2021
42 23016 Setyembre 20, 2021
1 336 Setyembre 20, 2021
0 24 Setyembre 20, 2021
0 35 Setyembre 20, 2021
0 31 Setyembre 20, 2021
0 39 Setyembre 20, 2021
4 2700 Setyembre 19, 2021
0 58 Setyembre 19, 2021